Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Minneord over Hans Hermansen

Med sine nesten 40 år sammenhengende i styret i Tromsø Kommunale Tjenestemannsforening i de fleste funksjoner, inkl. ledervervet, satte Hans en uslåelig rekord. Gjennom seigt og utrettelig organisasjonsarbeid ga Hans sitt eget bidrag til de gjennomgripende samfunnsendringene i forrige århundre: Veien fra fattig-Norge - til et av verdens beste land å bo i for folk flest.

Hans Hermansen ble tidlig politisk bevisst. Som unggutt ble han øyenvitne til en av de mest dramatiske hendingene i arbeiderbevegelsens historie i Tromsø. Det var nødsår, stor arbeidsledighet og enorme klasseforskjeller i byen i årene etter den store depresjonen. Fagbevegelsen lå nede, men de arbeidsledige hadde organisert seg i arbeidsløses forening. Den 4 mars 1932 var kommunestyret samlet i gamle Latinskolen. Det borgerlige flertallet hadde foreslått å kutte bevilgningene til nødsarbeid. En nysgjerrig 11-åring satt på galleriet da desperate arbeidsløse stormet bystyresalen og holdt bystyret fanget i to timer, før 10 politifolk klarte å komme seg inn gjennom et bakvindu. Det ble kamp i kommunestyresalen, med bordbein og planker og på bare nevene. Blodet fløt før de arbeidsløse ble drevet på dør. I frykt for revolusjon i Tromsø samlet deretter et bevæpnet borgervern seg i banksalen, mens de ventet på militære forsterkninger fra Trondheim. Men aksjonen ga resultater. Nødsarbeidet ble ikke stoppet. Og revolusjonen uteble. Disse dramatiske hendingene gjorde et stort inntrykk på den unge Hans. Hele sitt liv ble han en sliter i arbeidet for vanlige folks sak, mot utbytting og undertrykking – for rettferdighet og menneskeverd. 

De siste årene var Hans Hermansen pensjonistrepresentant i styret i LO Tromsø. Han var ikke en mann av de store ord og erklæringer, men når han sa noe, så lyttet alle. Sjøl likte han å lytte til ungdommen, og han trivdes i deres selskap. Helt til det siste hadde Hans sin daglige tur fra sitt hjem på Seminaret til biblioteket for å oppdatere seg på dagens aviser og tidsskrifter. Alltid kombinert med en runde rundt i den byen som han kjente som sin egen bukselomme og som han var så sterkt knyttet til. Tromsø er blitt fattigere ved Hans Hermansens bortgang. Vi lyser fred over Hans Hermansens minne. Takk for innsatsen, kamerat!

På vegne av LO i Tromsø og Fagforbundet i Tromsø Kommune.
Leif Petter, Christine, Bjørn, Ingrid.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp