Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Årsmøtet i Fagforbundet Tromsø Kommune bevilger kr 10.000 til Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza. Stein Aamdal i aksjonen "Forsvar AFP" ble årets tillitsvalgt. Johannes Bellika fikk en velfortjent hederspris for lang og tro tjeneste.

Tradisjonen tro var åpningen preget av kultur, politikk og takk for innsatsen til avtroppende tillitsvalgte og dem som har gjort en spesiell innsats i året som var gått.

To elever fra musikklinja på Kongsbakken videregående, Sjur Vonen og Mathilde Marjavara, åpnet årsmøtet ved å spille og synge to nydelige låter, til stor applaus.


Sjur Vonen og Mathilde Marjavara fra Kongsbakken videregående skole, musikklinja.

Støtteaksjonen for Bilal og Hawre. Flere i Fagforeningen er aktive i aksjonen for Bilal og Hawre, de to kurderne som skal kastes ut av landet etter ni år. Bilal og Hawre var invitert til årsmøtet, og vårt medlem Helge Hole holdt en appell der han oppdaterte de frammøtte på situasjonen for disse to. Etter forslag fra salen ble det spontan innsamling på årsmøtet til aksjonen. Denne innbragte nesten 3000 kr til støttekomitèens arbeid! Bilal og Hawre fikk blomster og oppmuntrende ord på veien, og forsikringer om at fagforeningen skal støtte opp om kampen deres så lenge det er nødvendig. Fagforeningen er medlem av støttegruppa.


Bilal, som måtte slutte som bussjåfør i Tromsbuss


Hawre, som ennå driver skredderbutikk i Storgata, får blomster av leder Bjørn Willumsen. Han skal kastes ut, hvis Bjarne Håkon Hansen og UDI får viljen sin.


Helge Hole, aktiv i støttegruppa, informerer årsmøtet om den aktuelle situasjonen for Bilal og Hawre.

Støtte til Gaza: På grunn av den fortvilte situasjonen i vår vennskapsby Gaza har fagforeningsstyret vedtatt å bevilge kr. 10.000 til Norsk Folkehjelps arbeid i området. Norsk Folkehjelps representant takket, og kunne opplyse at pengene kommer godt med. Fagforeninga opplyste at de skulle oppfordre andre til å yte et bidrag til dette viktige humanitære arbeidet overfor palestinerne.

"Årets tillitsvalgt": Styret har utnevnt klubbleder Stein Aamdal til årets tillitsvalgt. Styret begrunnet det med hans store innsats i kampen for AFP og verdige pensjoner for vanlige arbeidsfolk. Pr. telefon fikk årsmøtet direktekontakt med Aamdal. Willumsen formidlet en stor takk fra landsdelens største fagforening for den ekstraordinære innsatsen Aamdal hadde lagt ned i kampen for framtidas pensjoner. Aamdal takket for tilliten og lovet at han skulle stå på videre. Det ble avtalt at han kommer nordover i forbindelse med tariffoppgjøret, og da skal han få overrakt den flotte plaketten, som forteller at han er årets tillitsvalgt i vår fagforening.

Turid Bratteng gikk i november av som leder for SHS, og hun fikk velfortjent blomster og gavekort for sin innsats. - Vi håper at vi ser deg igjen som tillitsvalgt når det passer. Du har gjort en stor innsats i å drive den største seksjonen, og det har vært en glede å jobbe sammen med deg i styret, sa leder Bjørn Willumsen.

Turid Bratteng. Avtroppende leder av seksjon Helse og sosial

Ingrid Lettrem Olsen går dessverre av som nestleder i fagforeninga et år før tiden, av personlige årsaker, og hun fikk velfortjent blomster og gavekort. Gavekortet var også en forsinket oppmerksomhet og gratulasjon i anledning hennes 50-årsdag midt i sommerferien i fjor. -Vi håper at vi ser deg tilbake i ledelsen av fagforeninga når tida er moden for det, sa leder Bjørn Willumsen til henne. Ingrid takket og sa det hadde vært ei fin og interessant tid i styret og på kontoret, men at hun nå framover ei tid ville prioritere å være tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Ingrid Lettrem Olsen, avtroppende nestleder

Torgunn Bendiksen fylte 60 år 13 september. Hun valgte å være bortreist på dagen, og derfor ble det ikke noen feiring eller markering fra fagforeningens side, bortsett fra en gratulasjon i avisa. Ved åpningen av årsmøtet ble hun derfor feiret med blomster og gavesjekk. Leder Bjørn Willumsen sa at det var en glede å bli kjent med Torgunn og Ingrid i forbindelse med dannelsen av det nye forbundet i 2003, og han ga dem mye av æren for at sammenslutningen i Tromsø hadde gått så kjempebra.

En overrasket Torgunn Bendiksen får blomster og gavekort

Årets hederspris gikk til en overrasket Johannes Bellika. Egentlig burde han ikke være så overrasket. Johannes har vært aktiv tillitsvalgt i fagbevegelsen siden 1953! Og han er i full drift som tillitsvalgt, som leder av våre mer enn 600 pensjonister i Veteranklubben. -Han Johannes var min sjef gjennom nesten 20 år på Slottet. Det lages ikke sånne sjefer som han lenger, og jeg har han å takke for at jeg ble i arbeid på Slottet, sa Bjørn Willumsen før Johannes Bellika fikk overrakt diplom, blomster og gavekort.

Johannes Bellika får velfortjent hederspris

Etter dette fikk lederen seg sjøl en stor overraskelse, da hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset entret talerstolen og på vegne av styret takket Bjørn Willumsen for hans innsats i året som var gått. - Du er overalt, jeg nevner bare valgkampen i fjor, det er nesten lettere å si hva du ikke holder på med. Du bryr deg, og du står på for dem som trenger det. Det er ikke få som har fått "lottogevinster" takket være ditt arbeid, sa Brenneset. Til stående applaus fra årsmøtet overrakte han blomster, en gavesjekk og ei spesiallaget tegning av Claudius i bladet Tromsø. Det var en rørt leder som med glimt i øyet varslet oppvask i styret, for dette kjente han ikke noe til. Men ellers kunne han bare takke så mye. Dette kom han aldri til å glemme.


En svært overrasket leder med tegning og gaver


"Venstresida" på årsmøtet. Fremst ser vi de hovedtillitsvalgte Kerry Macallan, Torgunn Bendiksen, litt skjult Ingrid Lettrem Olsen og Hilde Bernhardsen


Tre aktive medlemmer. Nærmest Stig A. Hansen, Karl Otto Soleng og May Andersen


Det dyktige årsmøte-sekretariatet. Fra v. dirigentene Toril Torgersen og Odd Harald Brenneset og sekretærene Leif Harald Pedersen og Astrid Johansen


Kasserer Paul Isaksen legger fram regnskapet

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp