Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

LO Tromsø krever to-prissystem på strøm

Uttalelsen følger i sin helhet under. -Vi akter å slåss for et nytt prissettingssystem for strømmen, sier Leif-Petter Hansen, leder i LO Tromsø. Det såkalte strømmarkedet har utviklet seg til rei utpressing av vanlige forbrukere, sier han. -I hele sommer har de tappet ned kraftmagasinene, på bekostning av forsyningssikkerheten overfor norske forbrukere og industrien. -Her må det politisk styring til, sier Lo - leder Hansen.

Leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet avd. 177 sier at det er et tankekors at folket som utsettes for denne politikken, faktisk er eiere av 85 &% av kraftverkene her i landet. -Vi må ta tilbake styringa over kraftpolitikken her i landet. Folket har faktisk betalt alle investeringene i kraftverkene gjennom hele etterkrigstida, sier Willumsen. -Når vi vet at kraftverkene produserer kraft til en selvkost på 3 øre / kwh, så er det ganske vanvittig at forbrukerne skal presses på denne måten. Den rød-grønne regjeringa må ta styringa over dette sentrale området, ellers skal de bare glemme gjenvalg, sier en høvelig oppglødd fagforeningsleder. - Jens, Kristin & co gjør en gedigen tabbe hvis de undervurderer dette spørsmålet. Alle må ha strøm, og ute på arbeidsplassene er rød-grønne sin avmålte holdning til politisk styring av dette viktige feltet blitt selve spørsmålet for mange, sier Willumsen. Han sier videre: -Vi organiserer lavtlønte arbeidstakere, som vil slite kraftig dersom strømprisene stiger slik bransjen har spådd, og slik de steg med 30 % i Troms Kraft i forrige uke. Vi registrerer frykt og skuffelse og forbannelse i våre rekker. Noe må gjøres, sier Willumsen til slutt.

Her følger uttalelsen fra årsmøtet i LO Tromsø i sin helhet:

El-FORSYNINGEN TIL HUSHOLDNINGENE: ÅRSMØTET TIL LO i TROMSØ KREVER LOVFESTET FORSYNINGS-SIKKERHET OG INNFØRING AV ET TO-PRISSYSTEM

Gjennom mange år har fellesskapet utbygd vannkraftressursene med store magasiner for å sikre forsyningene og stabilisere strøm-prisene. Gjennom innføringen av det nordiske kraftmarkedet har vi de siste årene opplevd sterkt svingende, men stigende strømpriser. For vel to år siden var fastprisen i Troms Kraft 26 øre/kwh. I dag må forbrukerne betale 36 øre/kwh for den samme varen. Dvs. nesten 30 % økning, samtidig som linjeleien har økt betraktelig. Forbrukerne over hele landet må nå betale dyrt for et markedseksperiment som i praksis har fått karakter av profittorientert kartell-virksomhet. Når magasinene tømmes under det forsvarlige for eksport, så vet kraftdirektørene at vi forbrukere må punge ut, uansett hvilke markedsmanipuleringer eller spekulasjoner vi utsettes for. For el.kraft har en helt særegen karakter som vare. I likhet med annen sentral infrastruktur som vannforsyning, teletjenester og boliger kan vi ikke velge dem vekk. Vi er helt avhengige av dem, og derfor må prisene styres.

Husholdningene står for ca 30 % av det norske strømforbruket, og dette forbruket har flatet ut de siste 7-8 årene. LO i Tromsø krever overfor Stortinget og regjeringen at forsynings-sikkerheten og prisene til husholdningene sikres gjennom lov og reguleringer. Kraftselskapene må igjen forpliktes til samfunnsansvar.

LO i Tromsø krever at norske husstander tilbys en fast, regulert pris for et normalforbruk opp til 20.000 kwh. Slik kan innbyggerne skjermes mot de verste utslagene av markedseksperimentene i strømforsyningen, og slik kan vannkraft-ressursene komme eierne, det norske folket, til gode.

LO i Tromsø mener videre at det uregulerte el.markedet må underlegges en kritisk evaluering, også når det gjelder virkningene for næringslivet og industrien. Evalueringen må ha et spesielt fokus på konsekvensene for arbeidsplasser, kostnadsnivå og konkurransedyktighet her i landet.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp