Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

De ansatte og brukerne aksjonerer for å forsvare rehabiliteringstilbudet på Seminaret

-Forslaget om å legge ned rehabiliteringen i Seminarets 5 etg er håpløst og uakseptabelt, sier leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet Tromsø. - Fagforeningen har allerede bedt politisk og administrativ ledelse i Tromsø om å trekke forslaget. Det er nå fem år siden sist 5 etg på Seminaret ble foreslått nedlagt, og politikerne vil merke at forslaget høster storm. Vi har ikke sett maken til reaksjoner hos folk flest siden AP foreslo å legge ned Tromsøysund sykehjem i desember 2003, og da fikk de tidenes underskriftsaksjon i fanget før de snudde. Desto raskere den politiske og administrative ledelsen forstår at forslaget er umulig, jo bedre er det. All honnør til de tillitsvalgte, ansatte og brukerne på Seminaret som engasjerer seg så kraftig i denne saken, sier fagforeningslederen. De skal få all den hjelp og støtte de trenger fra oss, sier han til slutt.

Aksjonen engasjerer mange, og brukeren til h. opplevde mye støtte og mange gode tilbakemeldinger


Ansatte fra Seminaret aksjonerer i Storgata


Stort engasjement og mange gode diskusjoner mellom ansatte, brukere og folk flest i Storgata på lørdag


Både yngre og eldre sto i kø for å skrive under i protest mot forslaget om nedlegging av rehabiliteringstilbudet på Seminaret. Tillitsvalgt Turid Bratteng, Fagforbundet til h.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp