Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet i Tromsø kommune retter søkelyset på de problematiske og "høvelig absurde" lokale forhandlingene i kommunesektoren. Utspillet får støtte fra tillitsvalgte over hele landet.

Her følger henvendelsen fra styret i Fagforbundet avd. 177 til forhandlingsutvalget og forbundsledelsen, med kopi til samtlige fagforeninger, fylkesorganisasjoner og kompetansesenter i hele landet:

Til forhandlingsutvalget i Fagforbundet

Vi kan oppsummere et generelt veldig bra oppgjør for de store gruppene av våre medlemmer, assistenter/arbeidere og fagarbeidere med 10 års ansiennitet og lenger. All honnør til Fagforbundet på alle plan for dette resultatet! Vi kommer likevel ikke unna å rette et skarpt søkelys på det som kalles lokale forhandlinger, og hvor potten i år er på formidable 1,6%: På Fagforbundet Troms sin tariffkonferanse i Harstad i fjor høst var et av fagforeningenes viktigste budskap overfor de sentrale forhandlerne, representert ved Jan Helge Gulbrandsen, at forbundet måtte sørge for at de lokale tilleggene som vi gjennom hardt arbeid klarte å få til for mange av våre medlemmer etter forrige hovedoppgjør ikke måtte bli "oppspist" i årets tariffoppgjør. Men ei slik setning kom aldri inn i forhandlingsprotokollen i vårens oppgjør. Etter det vi kan se, så forsvinner nå de personlige tilleggene våre medlemmer fikk i de lokale forhandlingene i 2006, med det resultat at noen bare får ned mot 2,5 % lønnsøkning i år.

Og det er mye penger det er snakk om. Ca 40 % av våre medlemmer i Tromsø kommune mister nå mesteparten av de nærmere 5 mill. kr som vi klarte å forhandle fram til dem forleden høst. Vel kr 8.300 i snitt til hver. Kan noen forklare logikken her? Den første informasjonen fra forbundet sentralt ettet at resultatet var klart var feilaktig: Fagarbeidere og hjelpepleiere får kr. 25.000 ble det sagt og skrevet. Det ble ikke opplyst at personlige lokale tillegg kom i fratrekk her. Pr i dag har har ingen fra sentralt hold meddelt medlemmene dette sørgelige faktum.

De lokale marerittene av noen "forhandlinger" som fagforeningene og arbeidsgiver ennå en gang skal slite seg gjennom til høsten - en enorm ressursbruk rundt om hele i kommune-Norge - handler altså ikke om annet enn å kives om et forskudd før neste hovedoppgjør for enkelte av våre medlemmer. For i det neste hovedoppgjøret salderes disse lokaltilleggene som en del av resultatet der. Og sammen med pengene fra forrige hovedoppgjør forsvinner også alle
intensjoner og føringer som ble lagt inn i lokalforhandlingene.

HVEM I ALLE DAGER HAR FUNNET OPP DETTE SYSTEMET I KOMMUNESEKTOREN? VI I FAGFORBUNDET ER GENERELT MOT LOKALE FORHANDLINGER, OG DET ER BRA. MEN VI KONSTATERER AT FAGFORBUNDETS FORHANDLERE I PRAKSIS "KJØPER" DETTE HODELØSE OPPLEGGET, GJENNOM Å ANBEFALE DET - OGSÅ I DETTE OPPGJØRET. ARBEIDSGIVER SYNES SJØLSAGT DET ER GLIMRENDE AT DE KAN SALDERE DELER AV HOVEDOPPGJØRENE TO GANGER, MED DE SAMME PENGENE, KALT AVSETNINGER TIL LOKAL POTT. MEN SYNES VI DET?

OG ENNÅ LURER NOEN PÅ HVORFOR VI I KOMMUNENE BLIR HENGENDE ETTER LØNNSMESSIG!

Fagforbundets forhandlingsutvalg bør straks se nærmere på disse forholdene, og be om en ekstrarunde med KS, med sikte på å få til en protokolltilførsel om at personlige tillegg gitt i de lokale forhandlingene skal komme på toppen av, eller i tillegg til, sentralt tilståtte lønnstillegg. Dagens system er uverdig og vanskelig å akseptere, både for medlemmene, fagforeningene og, skulle man anta, også for arbeidsgiverne på lokalplanet. Man har da vettigere ting å bedrive tida med ute i kommunene enn å bruke store ressurser annenhver høst til å slåss om forskudd på neste hovedoppgjør. Ber om at noen fra sentralt hold i Fagforbundet svarer på dette, og om man overhodet har diskutert løsninger og alternativer til dagens høvelig absurde system, kalt "lokale forhandlinger i kommunesektoren".

For styret i Fagforbundet Tromsø Kommune avd. 177

Bjørn Willumsen, leder

Dette utspillet medførte raskt tilbakemeldinger fra fagforeninger og hovedtillitsvalgte over hele landet. (De fleste er anonymisert her, fordi de ikke er spurt om å bli navngitt -:)

En hovedtillitsvalgt: Glimrende!!!
Er helt enig i alt du skriver.

En hovedtillitsvalgt: Klarer du å "vekke" forbundet sentralt og ikke minst få de på banen - se oss i øynene og diskutere dette med oss tillitsvalgte på lokalplan så ER DU KJEMPEGOD. Utspillet til fortjener en stor takk og så får vi vel si lykke til - til oss selv. Ha en fin dag

En hovedtillitsvalgt: Takk til deg. Skal til gutta på snekkerverkstedet og snakke med dem nå. De er forbannet for å si det mildt!! De ser for seg at det de kjempet seg til sist i lokale skal beholdes - så nå vil de ha meg inn på teppet. Fint med ditt skriv slik at jeg kan formidle mine tanker og si at det er flere med meg!!

En hovedtillitsvalgt: Kan ikkje anna enn sei meg hjartans enig!!!!

En hovedtillitsvalgt: Eg har lese innlegget og er heilt einig. Dei lokale tingingane er heilt absurde. Unødvendig bruk av tid å resursar.

Bente Nilsson Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Malvik
Direkte 73 97 21 75       Mobil 92 26 69 23
Epost: bente.nilsson@malvik.kommune.no: Jeg føler med deg! Vi hadde akkurat samme situasjon tidligere. I flere år hadde vi som krav til lokale forhandlinger at lokale tillegg skulle komme i tillegg til sentrale. Vi ønsket å komme bort fra "gi bort og ta igjen", vi mente arbeidsgiver ikke tok det fulle økonomiske ansvaret for resultatet av sentrale forhandlinger. I 2003 fikk vi medhold i dette, og etter det kan vi legge lønnspolitiske strategier som er varige og gir ansatte forutsigbarhet. Arbeidsgiver er godt fornøyd med ordningen og ikke minst ansatte.

En hovedtillitsvalgt: Veldig bra!! Vi sitter med akkurat de samme tankene, godt noen fikk skrevet de ned :)

En hovedtillitsvalgt: Eg kan ikkje få sei høgt nok kor einig eg er med deg !! Tull og tøys som skapar forventningar og stor missnøye.

En hovedtillitsvalgt: Så sant, så sant. Og enda verre, lokale krav/forhandlinger utenom "høstens eventyr" (noen vil jo ha uttelling for økt ansvar og kompetanse lokalt også)
går selvsagt inn i "årsbeløpet". Resultat: lite eller ingenting når det sentrale oppgjøret er ferdig. Som sagt, "spist opp"! Så må vi på banen igjen, for å forhandle på ny om det vi var enige om for et lite år siden. Det kan nok synes som om sentrale forhandlere ikke har forstått problemet eller nekter å ta det alvorlig. Dette setter oss i et dårlig lys lokalt. Medlemmene forstår ikke problematikken, arb.giver synes vi maser om "de samme" (som har fått før) og vi Tillitsv. får et svare strev med å "rette opp" skjevheter.
SOM DU SIER, DETTE MÅ DET BLI SLUTT PÅ!

En fagforeningsleder: Har med stor interesse lest ditt utspill om lokale forhandlinger, jeg er enig, en så stor lokal pott på 1,6% er noe ”dritt”. Et annet problem er at resultatet etter slike forhandlinger slår inn seinere på året, og du vil da kunne dra med deg et stort overheng inn i 2009. Vi vet alle hva det betyr.

En hovedtillitsvalgt / leder: Flott at dere tar opp dette, ja det er galskap at vi igjen skal slåss for at tillegg gitt ved siste lokale forhandlinger, nå er "borte"og alle igjen er likt.

En hovedtillitsvalgt: Godt sagt ! Vi bør alle sammen kreve at lønnsøkning for kompetanse legges utenom potten, med mindre vi i protokollen blir enige om at slik økning fra potten skal komme på toppen av lønnsøkning i fremtidige sentrale forhandlinger.

En fagforeningsleder: Vil gje deg ei knallsterk tilbakemelding på at eg støttar det du tek opp vedk. lokale forhandlingar! Håpar du har fått støtte og tilbakemeldingar. Frå sentralt hald har du vel ikkje høyrt noko. Blir det gjort noko vidare i saka som treng oppfølgjing vil vi vere med. Sommarhelsing 

En fagforeningsleder: Takk for deres engasjement, dere har mange medlemmer og tillitsvalgte med dere her. Å ha lokale forhandlinger som hver gang blir oppspist av sentrale oppgjør er det samme som "å pisse i buksa og nyte varmen så lenge det varer" , dette gidder vi ikke lenger! Å bruke så mye ressurser på å krangle om penger som bare "varer" et år, er ikke motiverende. og at arbeidstaker kan saldere lønnsoppgjøret to ganger, er absurd.I tillegg ser vi at arbeidsgiver også gir til de uorganiserte. Disse har jo ikke forhandlingsrett og jeg mener at dersom arbeidsgiver ønsker å gi noe her, burde det være avklart før selve forhandlingene starter. Men så er det et annet problem, - hva gjør vi med de av våre medlemmer som arbeidsgiver har plassert i kap.5? De er jo avhengig av forhandlingene...

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp