Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

En samlet fagbevegelse aksjonerte mot de drastiske kuttene i pleie- og omsorgssektoren. Bladet Tromsø: "Et folkeopprør!"

 

VI BRYR OSS!

Da møtet startet kl. 10, strømmet demonstrantene inn i rådhusets foaje og kommunestyresal. Også formannskapssalen måtte tas i bruk for at alle frammøtte skulle få med seg hva som ble sagt inne i k-styret via intern-TV.

Aldri før har så mange møtt opp i kommunestyret i Tromsø

Politikerne var klart preget av stundens alvor, og presset fra de frammøtte. Sjelden har de framstått så spake og så defensive som de gjorde denne onsdagsmorran i rådhusets kommunestyresal

En beklemt ordfører skimtes i dimman som nr. 2 fra h. Han og resten av posisjonen hadde ikke sin beste dag på jobben, for å si det sånn
 

Men på tross av folkeopprøret, og på tross av virkningene overfor de svakeste og mest hjelpetrengende, så vedtok AP, SV og V å kutte ca 15 % i driftsrammene for pleie- og omsorgssektoren, heriblant gjennom å fjerne 100 årsverk.

Aldri før har så mange tilhørere fylt kommunestyresalen, men forgjeves. AP, SV og V vedtok gjennomføring av de foreslåtte kuttene i pleie- og omsorgstjenesten

"Vi e lei av låving og lyging"

Her finner du annonsen fra ansatteorganisasjonene den 25 juni, med følgende tekst:
Alle berørte parter, samt alle som bryr seg, inviteres til å stille opp i og utafor rådhuset onsdag formiddag. Kommunestyremøtet er åpent for alle som interesserte. Og det bør være mange. Ikke siden kampen mot nedlegging av Tromsøysund sykehjem i 2004 har det vært lagt fram mer drastiske forslag enn de som skal behandles av kommunepolitikerne på onsdag.

Samtlige organisasjoner reagerer kraftig på rådmannnens forslag om nedstyring av pleie- og omsorgssektoren med 44 mill kr ut året. Pleie- og omsorgssektoren i Tromsø var på vei mot et nivå som alle kunne være bekjent av, gjennom en god og verdig behandling av bl.a.eldre, pleietrengende, funksjons- og utviklingshemmede. Nå skal tjenestene kuttes permanent med 15-20 %, og konsekvensene er dramatiske. Det sparkes nå nedover på de medmenneskene i kommunen som er avhengige av godt fungerende pleie- og omsorgstjenester. Og ca 100 årsverk blant egne ansatte blir overtallige, samtidig som bruken av rådyr arbeidskraft fra private innleiebyråer, samt overtidsbruken, eksploderer. Hvor blir det av satsinga på heltidsstillinger som var lovet før valget?

Fagbevegelsen i Tromsø er nå nødt til å rope et kraftig varsko: "Jens, du lyver !" Statsministeren gjentar daglig at eldreomsorgen her i landet er begynt å skinne, som han sier det. For Tromsø sin del stemmer det ikke lenger. Her skal tjenestene innafor pleie og omsorg reduseres kraftig, på alle områder. Vi her i den lengst levende rød-grønne storbykommunen i landet var på vei mot et nivå innafor pleie- og omsorgssektoren som alle kunne være bekjent av, men nå skal tilbudet raseres.

Vet ikke den ene rød-grønne handa hva den andre gjør, og hvorfor får ikke kommunene tilstrekkelig med midler til å ivareta innbyggerne og oppgavene på en skikkelig og verdig måte? Dette er alvorlige og tunge spørsmål framfor neste års stortingsvalg. Vi kan love at fagbevegelsen fortsatt skal arbeide for gode fellesskapsløsninger og en velferdsstat for alle. Og vi forlanger at rød-grønne politikere lokalt og nasjonalt har andre og større ambisjoner for framtida og fellesskapsløsningene enn de som kommer til uttrykk gjennom "økonomirapport!" i Tromsø kommune.

Brukere, ansatte, pårørende og andre interesserte og engasjerte: Vel møtt foran Rådhuset onsdag mellom kl. 10 og 12!

For organisasjonene
Bjørn Willumsen, leder Fagforbundet avd. 177
 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp