Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Rekordoppmøte på årsmøtet. I en enstemmig uttalelse om Gaza sier Fagforbundet i Tromsø at NOK ER NOK og oppfordrer til forbrukerboikott av Israel.

Bjørn Willumsen ønsket alle sammen hjertelig velkommen til årsmøtet i kommunestyresalen. Det er blitt en tradisjon at årsmøtet åpnes av unge, lovende kulturkrefter, og fagforeningslederen introduserte to elever fra Kongsbakken videregående skole. Dagny Norvoll Sandvik, sang og June Egerton, sang og gitar. De to dyktige jentene framførte tre egenkomponerte sanger med stor utstråling og innlevelse,. -Vi kommer helt sikkert til å høre mer fra dere, og vi ønsker dere lykke til videre, sa fagforeningslederen til dundrende applaus fra den mer enn fullsatte kommunestyresalen.

Deretter tok lederen ordet. -Om to år feirer vår fagforening hundreårsjubileum. Det har skjedd mye i denne byen siden de første kommunearbeiderne organiserte seg. Da var fattigdommen stor i Tromsø, og klasseforskjellene var enorme. I dag bor vi i et av verdens beste land, ikke minst takket være arbeiderbevegelsens store innflytelse på samfunnsutviklinga, sa han. Han fortsatte. -Kontrastene i verden er enorme, og av og til vanskelige å forholde seg til. 

Leder Bjørn Willumsen åpnet årsmøtet. Foran sitter ungdomstillitsvalgt og styremedlem Wibeke Bergheim

-En hel verden har siden romjula vært maktesløse vitner til en  krigsforbrytelse på Gaza-stripen. Et av verdens fattigste og mest folkerike områder ble bombet dag og natt i tre uker. Vi har sett for mange drepte unger, familier og ødelagt infrastruktur. Nok er nok! Vi er stolte over innsatsen til Mads Gilbert. Han ble en stemme og et vitne for hele verden når alle andre var stengt ute. Mads Gilbert er dessverre ikke i byen i dag, men jeg skulle hilse fra han og takke alle her for den gaven vi i dag gir til Gaza, sa fagforeningslederen. -Vi har invitert Palestinakomiteen i Tromsø hit i dag for å ta imot penger til proteseverkstedet i Gaza. I 30 år har helsearbeidere og andre fra Tromsø drevet praktisk solidaritetsarbeid i Palestina. Det er disse som har lagt grunnlaget for at Mads Gilbert var i stand til å gjøre en innsats under krigen, sa Willumsen. Han ønsket deretter velkommen Astrid Eriksen fra Palestinakomitèen i Tromsø.

Fra den fullsatte kommunestyresalen under årsmøtet

Astrid Eriksen ga årsmøtet en oppdatering fra Gaza og den forferdelige situasjonen etter krigen. Hun kjenner flere som bor der, og ga ei sterk beretning om hvordan de har det. Hun kunne opplyse at det nå er innsamlet mer enn 2 millioner kroner her i landet til proteseverkstedet. Bjørn Willumsen overrakte deretter gaven og blomster til stor applaus fra årsmøtet.

Kafè X: De hovedtillitsvalgte Kerry Macallan og Kristin Arvesen tok deretter ordet og fortalte årsmøtet om Kafe X og initiativtaker Asbjørn Larsen. De fortalte om en unik møteplass, og et viktig tilbud til de som trenger det. -Vi i Fagforbundet ønsker å takke Asbjørn og dere andre som gjør en fantastisk innsats for noen av de mest utsatte medmenneskene her i byen. Dette arbeidet er solidaritet i praksis. Vi vet at dere sliter med økonomien, og her ønsker vi å bidra, sa Kristin og Kerry.

Vidar Hårvik fra kafe X mottar kr. 10.000 og blomster fra Fagforbundet i Tromsø kommune, ved Kristin Arvesen (til h) og Kerry Macallan.

Asbjørn Larsen var dessverre bortreist, og i hans sted kom Vidar Hårvik. Han syntes det var trist at Asbjørn ikke fikk oppleve dette, og han ba om å få kopi av manuset til Kerry og Kristin. Det skulle han lese høyt til Asbjørn når han kom hjem. Til stor applaus mottok han blomster og gave på kr. 10.000.

"Årets tillitsvalgt": Til sin egen store overraskelse ble tillitsvalgt Turid Bratteng hedret med tittelen "årets tillitsvalgt". Hun fikk blomster, et flott diplom, og en sjekk bare til bruk for henne sjøl, for hennes store innsats for å berge døgnrehabiliteringstilbudet i 5 etg på Seminaret. Rådmannen foreslo våren 08 å legge ned dette tilbudet, men takket være stor innsats fra de ansatte og brukerne, med vår tillitsvalgt Turid i spissen, så snudde politikerne. Turid kunne fortelle årsmøtet at de i dag driver videre med 8 sengeplasser, og lange ventelister. Samtlige tilstede mente at dette var en vel fortjent heder, og ga henne rungende applaus. Gratulerer, Turid!

"Årets tillitsvalgt" Turid Bratteng (til h), samler inn underskrifter i Storgata en lørdag i juni 08 mot forslaget om å nedlegge rehabiliteringstilbudet på Seminaret, 5. etg.

Etter allsang ("Til ungdommen" av Nordahl Grieg) ble de hovedtillitsvalgte Vivi Jakobsen Sandberg, Torgunn Bendiksen, Odd Harald Brenneset, Kerry Macallan og Kristin Arvesen kalt fram. Også hovedverneombud Håvard Sandberg, med snart 30 års tjeneste som tillitsvalgt måtte komme fram. Alle fikk de takk for den store innsatsen de har lagt ned for fagforeninga og de ansatte i kommunen. De fikk blomster, og pålegg om å ta med seg sine respektive med på et bedre måltid på Steakers på fagforeningas regning. -Vi har et fantastisk flott og kompetent team på kontoret, sa leder Bjørn Willumsen. -Årsmøtet ønsker på denne måten å vise at vi setter enorm pris på det arbeidet hver og en av dere gjør for oss alle, sa han til stor applaus fra årsmøtet.

Åpninga ble avsluttet med allsangen "Ellinors vise".

Ved konstitueringen ble Kristin Arvesen og Håvard Sandberg valgt til dirigenter, mens Astrid Johansen og Maren-Anne Planting ble valgt til sekretærer.

Sekretariatet. Fra v. Kristin Arvesen, Håvard Sandberg, Maren-Anne Planting og Astrid Johansen. Rette folk på rett plass, skulle man tru, for de tilhører alle seksjon for kontor og administrasjon. Foran ser vi kasserer Paul Isaksen, også han fra SKA..

Etter forslag fra styret gikk årsmøtet med på å snu på sakslista. Dermed ble valgene første sak til behandling. Vivi Jakobsen Sandberg og Torgunn Bendiksen ble gjenvalgt for fire nye år, og Kristin Arvesen ble valgt til ny hovedtillitsvalgt for 2 år. (Kristin har kortere valgperiode etter eget ønske.) Hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset er ny nestleder i fagforeningen. Samtlige valg finner du under ved å klikke deg inn på lenken nederst.

LES ÅRSMØTEDOKUMENTER HER:

Årsberetning fra leder Bjørn Willumsen

Årsberetning fra hovedtillitsvalgt (htv) Odd Harald Brenneset

Årsberetning fra htv Torgunn Bendiksen og Kerry Macallan

Årsberetning fra htv Kristin Arvesen

Årsberetning fra seksjon helse og sosial

Årsberetning fra seksjon kirke, kultur og oppvekst

Årsberetning fra seksjon samferdsel og teknisk

Årsberetning fra seksjon kontor og administrasjon

Innkomne forslag til uttalelser

Innkomne forslag 
til uttalelser

Handlingsplan vedtatt

Valgene på årsmøtet 2009
Kathrine Dahl Johnsen fra Kreftforeningen mobiliserte årsmøtet som bøssebærere til aksjonsukene i uke 10 og 11. Til h. hvt og dirigent Kristin Arvesen


Årsmøtets tekniske avdeling. "Kor f... blir det av prosjektoren...?? Stort sett forløp det tekniske meget  bra, takket være de to kyndige vaktmestrene på bildet.


De hovedtillitsvalgte Kerry Macallan (til v) og Kristin Arvesen

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp