Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Vår fagforening kan være i streik fra onsdag morgen

Følgende informasjon ble sendt ut til samtlige tillitsvalgte i vår fagforening i forrige uke:

OM LØNNSOPPGJØRET OG STREIK: Fagforbundet har tatt ut Tromsø kommune i fase 1. I alt er ca 480 av våre medlemmer tatt ut i fase 1. Om morgenen onsdag 27 mai kan vi være i streik. De involverte tillitsvalgte og medlemmene vil bli fulgt opp mandag 25 og tirsdag 26 fra fagforeningskontoret. Alle arbeidsplasser som handler om liv og helse er unndratt fra første fase.

Oversikt over de arbeidsplassene der våre medlemmer blir tatt ut i streik i Fase 1: Samtlige reinholdere og vaktmestre, unntatt de som arbeider i helseinstitusjoner. Bydrift. Vann og Avløp. Biblioteket. Kontor-medarbeidere i allmennlegetjenesten, sykehjemmene og på skolene. Aktivitører på sykehjemmene. Boligkontoret. Fag og utviklingsenheten. Feierne. Byutvikling. Innfordringskontoret. Internservice i Rådhuset, inkl. kantina og servicetorget. IT-senteret. Kemneren. Kultur – og idrett. Personalkontoret hos rådmannen. De hovedtillitsvalgte. Økonomi- og finansenheten. Kulturhuset.

Dersom streiken er et faktum onsdag morgen den 27 mai (lytt på radioen), så møter alle streikende opp på ”DRIV” kl. 10 samme dag. Der har fagforeningen leid streikelokaler, og der blir hovedbasen for streiken, ved siden av fagforeningskontoret på Veita. 
Opptreden under en streik: Fagforeningen overtar arbeidsgiverrollen under en streik. De streikende skal forholde seg til ordrer fra fagforeningen. De streikende plikter å holde seg oppdatert på streikelistene fra fagforeningen i forhold til streikevakter og oppgaver ellers. For de øvrige medlemmer innafor tariffområdet (KS) som ikke er tatt ut i streik gjelder følgende: Arbeidet skal utføres som vanlig, men det er viktig å minne om at hele forbundet er i streik. Tillitsvalgte skal ikke stille i møter med arbeidsgiver, eller forholde seg til arbeidsgiver på noen som helst slags måte så lenge streiken varer, uten i forståelse med fagforeningens streikekomitè.
Streikebidrag: Fagforbundet betaler i streikebidrag 70% av brutto lønn. Disse pengene er ikke skattepliktige, og dermed så vil de fleste medlemmene komme økonomisk helt skadesløse fra en streik. Pengene utbetales via fagforeningens kasserer på vanlig lønningstidspunkt.

Spesielt til våre medlemmer i barnehager og SFO: Streik i kommunesektoren kan være et faktum fra onsdag morgen den 27 mai. Dere som arbeider i barnehagene i Tromsø kommune og som er medlemmer i Fagforbundet er ikke tatt ut i streik i Fase 1.

Utdanningsforbundet har tatt førskolelærerne i Tromsø ut i streik. Dette vil ramme driften av barnehagene og SFO. Dersom streiken er et faktum, så skal våre medlemmer i utgangspunktet arbeide som vanlig og ikke overta streikerammet arbeid. Men barnehagene kan ikke drives som barnehager uten pedagogisk personale.

Også i fjor streiket Utdanningsforbundet. Da ble barnehagene i Tromsø kommune først drevet videre av arbeidsgiver som rein oppbevaring av ungene. Men dette var ei tvilsom ordning. Etter ei kort stund ble det sendt ut permitteringsvarsel til de barnehageansatte som ikke var i streik. Vi avklarte da med forbundet at våre medlemmer som ble rammet av permittering, kunne søke forbundet om dekning av tapt lønn. Hvis vi havner i denne situasjonen nå, så vil fagforeningen være behjelpelig med å sørge for at ingen skal tape penger på å havne i denne situasjonen. (Dvs motta et netto bidrag på 70 % av brutto lønn.) Det er grunn til å minne arbeidsgiver om at permittering (må varsles 14 dg i forveien) skal være siste utvei, etter at alle andre sysselsettingsmuligheter er brukt opp.

Vi kommer tilbake med mer, dersom det blir streik.
 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp