Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Meklingsfrist onsdag 3 juni kl. 24.00. Streik kan være et faktum torsdags morgen dersom ikke regjeringen aksepterer fortsatt bruttoordning for offentlig ansatte.

Her følger en svært aktuell e-post fra Arne Byrkjeflot, LO - leder i Trondheim, kvelden før innspurten i dette viktige pensjonsoppgjøret:

"Det er ofte lurt å se hva de store avisene skriver og være forberedt.

De siste dagene har det spesielt vært å fortelle oss hvor gunstig påslagsmodellen er for sliterne med forsker Knut Røed som sannhetsvitne. Knut Røed er en av regjeringens viktigste rådgivere og derfor er det lurt å ta alvorlig det han sier.

Derfor noen fakta tatt fra Det offentlige tjenestepensjonsutvalget, vedlegg:

OfTP-utvalget legger fram interessante tall for AFP-pensjonister i kommuner og fylker, utarbeidet av KLP. De siste tall er for de som er født i 1946 og gikk av med AFP ved 62 år i fjor. Kvinnene har i gjennomsnitt 35,3 poengår i folketrygda og 40 år for menn. (tabell 12 i vedlegg 3 fra OfTP-utvalget.)Tallene er fra KLP. Det interessante er at når en ser på hvor mange år de har i det offentlige så er det ikke mye å skryte av. De har i gjennomsnitt 22,5 år, 24 for menn, 22 for kvinner. (tabell 13)

La oss tenke oss at disse kvinnene, de er over 70% i kommunene, skulle gå med på en påslagsmodell. For det første ville de fått ei elendig folketrygd. Dernest ville de fått et elendig påslag fra tjenestepensjon. Gjennomsnittskvinnen ville, ved avgang i 2011, fått en pensjon på 50 % av inntekta. Det er 20 % mindre enn i dagens Offentlige tjenestepensjonsordning. Med inntekt 300 000 så taper altså gjennomsnittskvinnen 60 000 i året.

Gjennomsnittet i helse og sosial er 0,7 år lavere, gjennomsnitt i undervisning er 1 år høyere. (Tabell 9.) Uansett yrke, det er her sliterne ligger.

De taper voldsomt på en påslagsordning. De taper også voldsomt på at grensen for full pensjon økes over 30 år.

Så forhandlerne må holde fast på bruttomodellen og fast på 30 år. Så er hovedproblemet å få løftet de som er gått av med AFP opp på tjenestepensjon ved 65 år."

Arne Byrkjeflot
 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp