Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet i Tromsø kommune avholder årsmøte torsdag 28 januar i rådhuskantina. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Styret minner om at fagforeningen i fjor vedtok at samtlige tillitsvalgte i fagforeningen har møteplikt på årsmøtet. -Dersom ikke tillitsvalgt eller vara på en arbeidsplass har mulighet til å stille, så er det viktig at de sørger for at andre stiller for dem, sier leder Bjørn Willumsen. -Årsmøtet er fagforeningens høyeste organ, og flest mulig arbeidsplasser og yrkesgrupper bør være representert, sier fagforeningslederen. Han minner om at samtlige medlemmer i fagforeningen er hjertelig velkommen på årsmøtet, og at alle har fulle rettigheter.

Her finner du styrets beretning for 2009 ved leder Bjørn Willumsen

Her finner du beretning fra våre hovedtillitsvalgte innafor pleie og omsorg, Torgunn Bendiksen og Kerry Macallan.

Her finner du årsberetning fra seksjon helse og sosial (SHS) ved seksjonsleder Elin Rostadmo

Her finner du beretning fra vår hovedtillitsvalgt for seksjon kontor og administrasjon (SKA), Kristin Arvesen

Her finner du beretning fra seksjon kontor og administrasjon (SKA) ved seksjonsleder Maren-Anne Planting.

Her finner du beretning fra seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) ved seksjonsleder Anne Grete Bakke og hovedtillitsvalgt Vivi Jakobsen Sandberg

Her finner du beretning fra seksjon samferdsel og teknisk ved seksjonsleder Stein Sivertsen og hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset

Her finner du årsberetning fra veteranklubben ved sekretærRannveig Lorentsen

Her finner du årsberetning fra ungdomsutvalget ved leder Synnøve Haldorsen

Her finner du årsberetning fra Juniorpensjonistene ved sekretær Irene Sjøblom

Her finner du handlingsplanen for 2010

Her og her og her finner du valgkomitèens innstilling

Her finner du innkomne forslag til uttalelser

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp