Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Stavern 2011

Stavern 2011 – 17.-19.juni.2011

Dagen startet med avreise fra Langnes kl. 06:45. Først hadde vi

John deltok på:
«Hvordan er demokratiet vårt bygd, og hvordan fungerer det?»
- John Trygve Tollefsen, tidligere vikariende politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (SMK)
Det startet med smågrupper hvor det ble diskutert ulike spørsmål.
«Hva betyr demokratiet for meg?»
«Er Norge demokratisk, og hvorfor?»
«Hvilke svakheter har demokratiet?»
«Hva tenker du er de største trusslene mot demokratiet?»
Det ble lagt opp til debatt rundt spørsmålene, og ikke noe krav om enighet i gruppa innad. Det var et morsomt paralellseminar og lærerikt. John deltok aktivt i debatten og fikk gode tilbakemeldinger fra de andre. Han nevnte bl.a. Demokratiet vs. Kapitalismen, og diskuterte omkring det. Det å være fattig i et rikt land, om det kan påvirke demokratiet.
Svakhetene og trusslene ble blant annet nevnt til å være saker hvor demokratiet ikke bestemmer men hvor de som skal styre landet bestemmer til tross for at det ikke er i tråd med hva befolkningen ønsker, f.eks. DLD og Hardanger-saken, oljeboring og lignende. Det ble enighet om at Norge er det landet i verden som har best demokrati, men at det ikke betyr at det ikke finnes noen måter å bli bedre. Det ble også tatt opp kommunevalget/fylkesvalget vs. Stortingsvalget. Bevilgningene til kommunene og fylkene, og hvorvidt bevilgningene ville minskes dersom det ble ei blå regjering om 2,5 år. Om statsstøtten vil minske dersom et blått valg.

Line deltok på:
«Hva gjør en politiker i kommune-Norge?»
Andreas Halse, medlem av Oslo bystyre
Han fortalte litt om arbeidsgangen til en «fritids-politiker», hvordan saksgangen er i parlamentarismen som er i Oslo, hvordan man kan oppnå resultater som politiker, tillitsvalgt eller innbygger, hvordan bruke media og lignende. Det ble lagt opp til debatt når han var ferdig med innledningen sin, og salen stilte spørsmål. Et av spørsmålene var hvordan man kunne gjøre valget mer interessant og hvordan man kunne få fler til å gå til valgurnene, hvor Line svarte at et av de virkemidlene som var kraftigst var å gjøre valget personlig. Når valget får direkte og tydelige negative konsekvenser for noen, går de som oftest til valgurnene for å stemme for sine favoritter, for nettopp å unngå at de som truer med negative konsekvenser kommer til makta. Han sa at han savnet at de tillitsvalgte og innbyggerne generelt tok større og oftere kontakt med sine politikere for å få løftet frem saker, og ble svart fra salen med engang med at det var savnet at politikerne var aktive forutenom valgperiodene også. At utdeling av roser ikke holdt hvert fjerde år. Det ble videre snakk om at det var vanskelig å finne noe som var personlig, hvorpå Line svarte at det var relativt enkelt. Pensjonsvilkår er noe som engasjerer. Kutting i barnehagetilbud, skoletilbud, kulturtilbud og tjenester for syke og eldre. Dersom du da i tillegg legger til det faktum at et høyrestyrt fylke og kommune vil bety større privatisering og da plutselig jobbene til de ansatte vil stå i direkte fare, begynner man å snakke om noen ringvirkninger som vil engasjere stort. Stein Arnold som deltok som nestleder for Troms fylke tok ordet flere ganger og kom med mange gode utsagn og kommentarer, og vi har all grunn til å være stolt av å ha en så kompetent nestleder som vårt medlem.

Lørdagen startet med at Odd-Haldgeir Larsen som er medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet kom og snakket om hvordan det er i den politiske ledelsen i Fagforbundet. Han snakket veldig varmt om heltid/deltid-problematikken og alt den medfører, noe som berører boligpolitikken med engang, om lærlinger og hvor viktig status de har i velferdsstaten vår, vervingen av nye medlemmer og hvorfor det er så viktig for oss å drive valgkamp. Det ble stilt spørsmålstegn fra salen om hvorfor vi skal drive valgkamp for de rødgrønne og hvorfor vi støtter de, og han svarte så sant det er at det er med de rødgrønne at vi har gått gjennom flesteparten av sakene våre, at det er de vi har mest til felles med når det kommer til verdisyn og ønsker, at blått styre som ønsker å avskaffe alt fagbevegelsen har jobbet for er ikke noe vi ønsker å støtte og at i år har det gått mer penger til internt bruk i forhold til valgkampen enn tidligere. Han fortalte også en dramatisk og gripende historie som bekreftet for alle i salen hvorfor en velferdsstat, og ikke bare et velferdssamfunn, er viktig for alle!

Norsk Folkehjelp hadde sitt «Menneskebibliotek» tilstedet også. Her gikk vi i grupper mellom de ulike «bibliotekarene» og hørte på «bøkene» fortelle sine historier. «Bøkene» var mennesker fra de gruppene i samfunnet man oftest har fordommer om og imot. Blinde, homofile/lesbiske, hiv-positive, flyktninger (også uten papirer) og lignende. Hele turen var veldig lærerik og interessant, og det satte hverdagen litt i perspektiv når man fikk høre om hva andre møtte og noen slet med. Fordommer og uvitenhet går til tider hånd i hånd, og flere av deltakerne lærte sannsynligvis noe iløpet av turen.

Siste faglige biten på lørdagen bestod av Frank Aarebrot sin «En valgkamps mysterier – sett fra en eksperts vinkel». Frank Aarebrot har utmerket seg mange ganger iløpet av sitt liv som nettopp kommentator i forbindelse med valg, og han ga en liten innføring i hvordan man skulle lese galluper og meningsmålinger, hvorfor de blå partiene som regel gikk tilbake prosentvis mot slutten av valgene i motsetning til en stund før valget og hvilke prosesser som har vært kjørt helt siden Staten ble stiftet på 1600-tallet og frem til dags dato. Fra opprettelsen av staten med futen og sorenskriverne, til dagens New Public Management-prosess som pågår. Det var utrolig facinerende å delta på et foredrag med noen som kan temaet sitt så godt, som er så levende opptatt av hva de prater om og som allikevel greier å få hele salen til å flire høyt til tross for temaets tørrhet og seriøsitet. Hele salen reiste seg og klappet etter at timen han hadde under konferansen var ferdig, og samtlige hadde nok lært minst to ting iløpet av den timen det varte.

Fredagen startet med skikkelig drittregn og dårlig vær, og det var like greit at konferansen var ferdig. Første bolken bestod av Ola Harald sin time om Sosial Boligpolitikk. Det kom noen spørsmål fra salen, enkelte mer kritiske enn andre, som han svarte godt på.
De hadde invitert ungdomspartiene til debattmøte, men samtlige andre enn AUF og SU hadde meldt forfall. Så da fikk AUF v/ Eskild Pedersen og SU v/ Ola Magnus Linge holde hver sine halvtime lange innlegg med mulighet til spørsmål etterpå. Her var igjen Stein Arnold på pletten med sine glimrende gode spørsmål og utfordringer.
På slutten var fagforeningen fra Palestina framme og fortalte litt om situasjonen der nede, og kunne fortelle at for første gang hadde de nå fått inn ett kvinnelig medlem i styret sitt. Historisk! Hele salen klappet! De takket Linn og Fagforbundet Ungdom for at de fikk komme, og hele salen reiste seg og applauderte.
Dagen ble avsluttet med felleslunsj i kantina.

Sjekk ut sida på Facebook for å se bilder som ble tatt under turen vår!

- Line Therese og John -

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp