Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Informasjon til de som i dag har mottatt varsel om permittering

Vi har i dag mottatt melding fra arbeidsgiver med varsel om permittering for noen av våre medlemmer. Ved permittering skal det gis minst 14 dagers skriftlig varsel til de enkelte arbeidstakere som antas å bli permittert. Fristen regnes fra arbeidstidens slutt den dag varselet gis. De som har mottatt varsel om permittering skal da jobbe i fjorten dager fra dagen etter varselet er mottatt.


Våre medlemmer som i dag har mottatt et slikt varsel kan søke om streikebidrag hos Fagforbundet, noe som utgjør 70 prosent av bruttolønn. Medlemmene våre som har fått dette bes å ta kontakt med kontoret for hjelp til å søke om dette. I første omgang gjelder dette 27 stykker på ulike arbeidsplasser. På grunn av at offentlige arbeidstakere ikke har krav på dagpenger under permittering ønsker Fagforbundet å hjelpe til best mulig og dette ble avklart som en mulighet under streiken for to år siden.


Det vil som regel være folk på kontoret men man kan også ringe Bjørn på telefon 959-45390 eller Kristin på telefon 478-09710 for å avtale et tidspunkt eller få hjelp til å fylle ut søknaden. Det vil ikke være nødvendig å søke om dette snarest mulig men kom heller gjerne innom et par dager før permitteringen skal tre i kraft.


Kontoret er selvsagt behjelpelig med andre spørsmål vedrørende streiken!

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp