Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Representantskapsmøte 25 september

Møtet varer fra kl. 08.30 - 15.30, inkl. lunch.

Representantskapet i fagforeningen består av samtlige tillitsvalgte + medlemmer av seksjonsstyrene.

Dette blir det første representantskapsmøtet etter sammenslutningen med kontorfunksjonærforeningen 1.5.06. De kontortillitsvalgte ønskes hjertelig velkommen til fellesskapet i "Fagforbundet Tromsø Kommune"

Representantskapsmøtene gjennomføres som plenumssamlinger og seksjonsvise møter.

Av tema kan nevnes presentasjon av LO - kampanjen SNS (synlighet, nærhet, stolthet). Innleder er nestleder Christine Bar, LO i Tromsø.

Som en start på SNS-kampanjen har LO bestemt at hele denne uken skal det gjennomføres en offensiv i Tromsø med presentasjon av LO og forbundene.

REPSKAPET MED FOKUS PÅ STRØMPRISENE
Styret har bestemt at de økende strømprisene skal opp som tema på representanskapsmøtet. Fagforeningen organiserer lavtlønte som har store problemer med å takle de sinnsyke prisøkningene, for ikke å snakke om hva prognosene tilsier til vinteren. Her har styret bestemt at fagforeningen må engasjere seg kraftig. Og da må representantskapet involveres.

Fra kl. 13-15.30 blir strømprisen tema på representantskapsmøtet på Saga Hotell, festsalen mandag 25 september. For å innlede og for å svare på spørsmål har fagforeninga invitert lederne i AP og SV i Tromsø kommune og Troms Fylke, samt ledelsen i Troms Kraft. I tillegg er leder og nestleder i LO i Tromsø invitert til å delta. 

AP og SV sitter med flertall i kommunen og fylket, som eier henholdsvis 40 og 60 % av Troms Kraft. Ledelsen i Troms Kraft har varslet at de stiller. Det samme har flere av de sentrale politikerne som er invitert. Møtet er åpent for presse og andre interesserte, spesielt fra resten av fagbevegelsen i Tromsø.
(Se egen sak på forsida)

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp