Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Informasjon om framdriften i lokalforhandlingene

Informasjon om framdriften i lokalforhandlingen (forts)

Arbeidsgiver gjennomgår nå kravene fra fagforeningene. Personalsjef Wenche Bergmo har i dag gitt forhandlingsutvalget i Fagforbundet avd. 177 en meget positiv tilbakemelding på kvaliteten i utarbeidelsen av den mengden av krav som er overlevert. - Det er vel fortjent. Forhandlingsutvalget, som består av de hovedtillitsvalgte i vår fagforening har gjort en fantastisk jobb, sier Bjørn Willumsen, leder i Fagforbundet avd. 177.


Forhandlingsleder Hilde Bernhardsen

Forhandlingsutvalget:
 
Hilde Bernhardsen (SKA)
Torgunn Bendiksen (SHS)
Sissel M. Skoghaug (SHS)
Vivi Jakobsen Sandberg (SKKO)
Odd Harald Brenneset (SST)

Nå skal arbeidsgiver bruke tid på å gjennomgå kravene fra de ansatte. Det første tilbudet fra arbeidsgiver, som omfatter 50 % av den disponible lønnspotten blir lagt fram mandag 9 oktober. Fagforeningene får da svare på dette tilbudet.  Onsdag 11 oktober legger arbeidsgiver fram sitt 2. tilbud, som omfatter ytterligere 30 % av lønnspotten. Dermed er 80 % brukt opp og fagforeningene får gi sine reaksjoner på dette. Det tredje og endelige tilbudet legges fram av arbeidsgiver i rådhuset fredag 13 (!!) oktober. Det er enighet mellom partene om at det kan avtales et tredje avklaringsmøte etter at tilbud tre er delt ut.

Tidsplan for de lokale forhandlingene

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp