Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet avd. 177 Tromsø stiller med seks tillitsvalgte på konferansen "Kvinner på tvers"

KVINNEKAMP MOT STOPPEKLOKKA
Fra Fagforbundet avd. 177 Tromsø deltar seks tillitsvalgte. Alle er kvinner fra førstelinja, fra arbeidsplasser i pleie- og omsorg, barnehager, kontor og renhold. Styret i fagforeningen har utfordret seksjonene på å stille med deltakere. - Det er flott at såpass mange fra oss har sett det mulig å delta denne helga, sier hovedtillitsvalgt Sissel M. Skoghaug, helse og sosial.

Konferansen har i år et spesielt søkelys på "stoppeklokka" innenfor typiske kvinneyrker, som renhold og helse- og sosial. -For oss i Tromsø er det særdeles interessant å få mer kunnskap om andres erfaringer på dette området, i og med at vi i juni klarte å slå tilbake rådmannens forslag om "stoppeklokke"- omsorg i Tromsø, sier Torgunn Bendiksen, vår andre hovedtillitsvalgte innafor helse og sosial.

Begge de hovedtillitsvalgte, samt styret i fagforeninga, ser fram til å få rapporter fra de tillitsvalgte som deltar på denne viktige konferansen.


Fra den vellykkete kampen mot stoppeklokkeomsorg i Tromsø våren 2006. Fra v. Britt Ås, nestleder Fagforbundet Troms. Sissel M. Skoghaug, hovedtillitsvalgt Fagforbundet avd.177. Tor Erik Johansen, Norsk Handicapforbund. Torgunn Bendiksen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet avd.177. Karianne Christensen, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund.

 

Her finner du programmet til konferansen "Kvinner på Tvers".

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp