Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Åpent møte om strømprisene

Fagforbundet avd. 177 inviterer alle interesserte til åpent møte på Saga Hotell, 2 etg, mandag 25 september kl. 13.00-15.30.


Ingrid Lettrem Olsen, nestleder i Fagforbundet avd. 177

-Styret har besluttet å vie siste del av fagforeningens representantskapsmøte denne dagen til å sette søkelyset på strømprisene, sier nestleder i Fagforbundet avd. 177, Ingrid Lettrem Olsen. Til daglig er hun hjelpepleier og tillitsvalgt på Kvaløysletta sykehjem. - Vi er landsdelens største fagforening, og vi organiserer stort sett arbeidstakere i det lavere og midlere sjiktet, sier hun. -Folk ute på arbeidsplassene er opptatt av hva som skjer med dette sentrale området. Hun oppfordrer de er interessert og har mulighet til det, om å stille opp og møte politikerne på Saga mandag 25 september.

Følgende annonse / pressemelding er sendt ut:
"Hvorfor øker strømprisene så voldsomt? Hva kan gjøres for å sikre forsyningssikkerhet og prisstabilitet overfor husholdningene og næringslivet i Troms fylke?"

Bakgrunn og sentrale problemstillinger: Troms Kraft eies 60% av Troms Fylke, 40 % av Tromsø Kommune. AP og SV repesenterer et flertall i folket. Innbyggerne/velgerne er de egentlige eierne av de offentlig eide kraftselskapene her i landet. Vi, som blir nå bedt om å kle på oss ullgensere og fyre med pellets, for at kraftselskapene skal tjene mest mulig penger på eksport av strøm til utlandet. De offentlig eide kraftselskapene står for 85 % av kraftproduksjonen her i landet. Det koster 3-4 øre å produsere en kwh vannkraft, verdens reneste og billigste energikilde. Det er på høy tid å utfordre de rød-grønne politikerne lokalt og sentralt på forvaltningen av fellesskapets arvesølv. Det såkalte frie nordiske kraftmarkedet fungerer nå som et rent kartell, med kun ei målsetting: Tjen mest mulig penger. Kundene utsettes for en absurd og totalt usosial prispolitikk. AP og SV var i 1991 imot Syse-regjeringens liberaliserte energilov. Kan loven endres, slik at forsyningssikkerhet, prisstabilitet og samfunnsansvar igjen blir retningsgivende for kraftselskapene? De rød-grønne må levere noe på dette sentrale området, for å gjenreise troverdighet som et sosialdemokratisk alternativ for folk flest. Dagens markedsmodell er rein Frp- og Høyrepolitikk. Det eneste positive i dagens situasjon er at disse to partiene ikke har makt til å fjerne hjemfallsretten, slik de har programfestet. Da vil kraftverkene i Norge bli privatisert og mest sannsylig havne på utenlandske hender.
Møt bl.a: Roger Ingebrigtsen, leder Tromsø AP. Arild Hausberg. gruppeleder AP. Jens Revold, gruppeleder SV. Pål Julius Skogholt, fylkesråd SV. Pia Svensgaard, varaordfører i Tromsø. Viseadm.dir Kåre Aasland, Troms Kraft. Leif-Petter Hansen, leder LO Tromsø.

Tillitsvalgte, LO-organiserte og andre interesserte: Vel møtt!

Siste(22.9): Troms Kraft har gitt beskjed om at de stiller med følgende personer på møtet, i tillegg til viseadm. dir. Aasland:

Jan Arne Aas, salgssjef privat- og bedriftsmarkedet

Hege Villumstad, kommunikasjonsrådgiverTil Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp