Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Uttalelse om sykelønna fra LO - organisasjonene i Tromsø, Oslo, Bergen m.fl

Store LO - avdelinger rasler med sablene.

Brev om situasjonen rundt sykelønnsordningen og IA-avtalen er sendt til LO v. Gerd Liv Valla fra lederne i LOs lokalorganisasjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo:


Landsorganisasjonen
Gerd Liv Valla
Youngsgt. 11
0181 Oslo

J. nr. 123/06 Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, den 20. sept. 06

SITUASJONEN RUNDT SYKELØNNSORDNINGEN OG IA-AVTALEN


Undertegnede ledere av LOs lokalorganisasjoner i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø har hatt møte og vil med dette gi uttrykk for følgende:

Landsorganisasjonens ledelse v. Gerd Liv Valla har vår fulle støtte i avvisningen av Regjeringens forslag om endringene i sykelønnsordningen og bruddet på avtalen om et Innkluderende Arbeidsliv.

At Regjeringen fremdeles formelt står på sitt forslag, selv om det nå er nedsatt et utvalg
for å finne en løsning som kan sikre at IA-avtalen og Sykelønnsordningen, vekker alvorlig bekymring.

Vi tar avtand fra uttalelser fra regjeringshold som nærmest pålegger partene å komme fram til konklusjoner som skal sikre salderingen av neste års statsbudsjett.

Vi håper det nedsatte partsammensatte utvalget finner fram til løsninger som sikrer både nåværende sykelønnsordning og IA-avtalen.

Vi vil imidlertid gi uttrykk for at det vil være nødvendig å ha beredskap i det tilfelle dette ikke lykkes. I så fall mener vi det er nødvendig med kraftige reaksjoner i form av en landsomfattende streik og demonstrasjoner iverksatt av LO sentralt.

Leif Petter Hansen, (sign.) leder LO i Tromsø

Arne Byrkjeflot, (sign.) leder LO i Trondheim

Roger Pilskog, (sign.) leder LO i Bergen og Omland

Rolf Bersås, (sign.) leder LO i Stavanger og Omland

Kleiv Fiskvik, (sign.)leder LO i Oslo


LO-leder i Tromsø Leif Petter Hansen til v, sammen med Jens Stoltenberg. Dette bildet er helt klart tatt før sykelønna kom på dagsorden. For LO-leder Hansen synes rimelig avslappet og med hendene i lomma.... Her i felles kamp mot sosial dumping. Fra valgkampen i fjor, 10 august 2005 i Tromsø. Jens Stoltenberg til h, for anledningen utkledt som vanlig arbeidsmann...

 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp