Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet avd. 177 med rekordvekst første halvår i år!

(forts) -Dette er "all time high" for oss, sier leder Bjørn Willumsen. -Vi har lenge merket en tendens i den retningen, og den er der ennå. Nesten hver dag kontaktes vi av folk som ønsker å melde seg inn i fagforeninga, sier han. Fagforeninga merker at kommunen har satset på barnehager det siste året. Barnehageansatte utgjør den største gruppa nyinnmeldte, tror Willumsen.

-Dette viser at solidariteten lever i beste velgående i Tromsø. Hver og en av våre mer enn 2.500 medlemmer har helt frivillig meldt seg inn i det store fellesskapet som utgjør landsdelens største fagforening, sier Willumsen. Han nevner to milepæler i fagforeningen de siste årene. -Fusjonen mellom Norsk Kommuneforbund og Norsk helse- og sosialforbund til Fagforbundet i 2003 var et vellykket grep. Vår fagforening har bare hatt positive erfaringer med å bli slått sammen med 300 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.. Det ble en slags ny giv av det, og denne effekten ble ytterligere forsterket da vi i 1. mai i år slo oss sammen med kontorfunksjonærene i kommunen. -Vi har bare merket positive resultater, et bedre samarbeid og styrket fellesskap mellom alle våre medlemmer etter disse to sammenslutningene.


Fra representantskapsmøtet på Saga mandag 25 september.

-Den store veksten i antall nyinnmeldte viser også at våre tillitsvalgte på alle nivå gjør en god jobb. Det slår sjølsagt ut positivt når folk vurderer om de skal organisere seg, og hvor de skal melde seg inn. For vi er et stort interesse-fellesskap, med mer enn 50 yrkesgrupper på laget. Det gir styrke i viktige sammenhenger, og det skjønner medlemmene. Derfor plages vi ikke med intern krangel og kiving mellom grupper. Sammen står vi sterkere i arbeidet for vanlige folks interesser, sier Willumsen. Det er medlemstallet, oppslutninga, som i størst grad avgjør fagforeningas styrke. Medlemmene er ryggraden i fagforeninga.

- Fagforeningskontoret er vårt naturlige midtpunkt, sier Willumsen. Det er en helt unik ressurs. De hovedtillitsvalgte der utgjør et fantastisk team. Skal kontoret benevnes i stikkordsform, så må følgende trekkes fram:

Kompetanse + integritet + medlemstyngde =
troverdighet og innflytelse.

Den troverdigheten og det omdømmet som fagforeningen har opparbeidet gjennom mange års seigt arbeid, er vår viktigste kapital, også i vervesammenheng, sier Willumsen. -Dette må også ses i sammenheng med den gode profileringa av forbundet sentralt i mange sammenhenger. God lokal og sentral profilering og aktivitet har helt klart en forsterkende verveeffekt.

-Vi tjener også på samhold, humør og godt miljø i egne rekker. På den fronten har vi et fortrinn, når folk vurderer medlemskap, og hvor de skal melde seg inn. Vi ser også at vi får medlemmer fra reine profesjonsforbund. Dette er på tvers av tidas trender, sier en fornøyd fagforeningsleder. Han kan ikke dy seg for følgende sluttbemerkning. - Vi har lenge snakket om å sende blomster til våre to beste ververe de siste årene. Nemlig han Herman Kristoffersen og den forrige rådmannen. -For oss har de vært selve superververne. Dessverre. Den måten Tromsbuss og de ansatte ble behandlet på, med løgn og fanteri, pluss den rå lederstilen til Rudaa i omstillingene har fått mange til å slutte seg til våre rekker de siste årene, sier Willumsen. Med et slutthåp om at folkeskikk, respekt og tillit igjen kan blomstre i den store kommuneorganisasjonen, etter noen år med karrige kår. 

Les mer om Tromsbuss-saken fra høsten 2004.

Les mer om virksomheten til Herman Kristoffersen og Oddvar Nygård. Fra 2005.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp