Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Farlig å være varsler, også i Tromsø Kommune

(forts) Konferansen ble avviklet i Hell (!) utafor Trondheim. Temaene sto for så vidt i stil med navnet, for situasjonen for varslere, samt korrupsjon i kommune-Norge var hovedtemaene på konferansen.


Hovedtillitsvalgt Sissel M. Skoghaug i representantskapet

Skoghaug fortalte at det hadde gjort inntrykk, og skapt stor debatt, da den kjente professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, sterkt advarte mot varsling, whistleblowing, på tross av at beskyttelse av varslere nå er tatt inn som et eget punkt i den nye arbeidsmiljøloven. Erfaringene som Jakhelln kjenner til, viser at varslerne blir taperne, og står svært utsatt til, i virkelighetens verden ute på arbeidsplassene.


Fra representantskapsmøtet 25 september 06

Skoghaug kunne opplyse repskapet at denne problemstillingen i ei tid har vært et aktuelt tema blant de hovedtillitsvalgte i vår fagforening, etter erfaringer i flere alvorlige saker: Ut fra disse erfaringene kommer følgende råd:

FAGFORENINGEN OPPFORDRER POTENSIELLE VARSLERE Å TA KONTAKT MED TILLITSVALGTE / HOVEDTILLITSVALGTE PÅ FORHÅND.

UT FRA ERFARINGENE I FLERE KONKRETE SAKER DE SISTE ÅRENE, SÅ VIL FAGFORBUNDET AVD. 177 PÅ DET STERKESTE RÅDE ANSATTE I TROMSØ KOMMUNE FRA Å VARSLE, DERSOM VARSLEREN KAN IDENTIFISERES. SPESIELT DERSOM DEN DET VARSLES OM ER EN OVERORDNET MED DIREKTE MAKT OVER VEDKOMMENDE.

FOR Å SIKRE EGEN RETTSSIKKERHET OG HELSE, OG FOR Å BESKYTTE EGEN PERSON, BØR VARSLERE KONTAKTE FAGFORENINGEN PÅ FORHÅND, FOR RÅD OG BISTAND.

DETTE GJELDER OGSÅ TILLITSVALGTE OG VERNEOMBUD.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp