Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Rapport fra svært vellykket kvinnekonferanse i Oslo

(forts) Deltakerne fra vår fagforening var følgende: Nestleder Ingrid Lettrem Olsen, tillitsvalgt Kvaløysletta sykehjem. Tillitsvalgt Nina Olsen, hjemmetjenesten sentrum. Tillitsvalgt Elin Rostadmo, hjemmetjenesten Laureng. Tillitsvalgt Eva Asbørnsen, Fagrent. Varatillitsvalgt Tine Kristoffersen, Kemneren. Tillitsvalgt og vara til styret, Kari Angelsen, Domkirken Barnehage.

Ingrid Lettrem Olsen fortalte repskapet at de hadde vært på en fantastisk konferanse. -Jeg har ennå ikke fordøyd alle inntrykkene. Det var så interessant å treffe kvinner fra andre områder, som hotell og restaurant. Konferansen var målrettet. 6-timers dagen var et viktig tema for oss over 90 år etter at 8 timers-dagen ble innført. Den skal vi arbeide for framover. Møtet med innvandrerkvinner og deres erfaringer hadde også gjort et stort inntrykk på delegatene fra Tromsø.


Representantskapsmøtet 25.9. Ingrid Lettrem Olsen, nestleder i Fagforbundet avd. 177, hjelpepleier og tillitsvalgt på Kvaløysletta sykehjem rapporterer fra "kvinner på tvers"-konferansen

Et sentralt tema på konferansen var at fagforeninger ikke er flinke nok til å sette kvinnehverdag og kvinneutfordringer på dagsorden. "De seks" som hadde vært i Oslo ble utfordret i representantskapet til å danne kjernen i et nytt kvinnenettverk i vår fagforening. -Den utfordringen skal vi ta, sier nestlederen i Fagforbundet avd.177, Ingrid Lettrem Olsen, smilende og inspirert etter kvinnekonferansen i Oslo. På styremøtet dagen etter ble saken tatt opp, og hun har styrets fulle støtte i dette arbeidet. Fagforeningsleder Bjørn Willumsen sier det slik: -Dette var foreningens største satsing i høst. Det er glimrende at konferansen var så bra, og at den ga inspirasjon til videre arbeid lokalt. Styret i fagforeninga støtter opprettelse av et lokalt "kvinner på tvers"-nettverk. Dette er et viktig tiltak framover, og det skal bli spennende å følge. At det er et behov for det, er hevet over envher tvil, sier han. --Det er også helt klart at fagforeningene i større grad må bli flinkere til å ta opp de spesifikke problemstillingene som angår kvinner i arbeidslivet, og  dette er ei betimelig utfordring til hele fagbevegelsen fra konferansen i Oslo.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp