Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Giro-skandalen er ikke over. Fagforbundet beklager på det sterkeste.

(forts) Her følger en mail som ble sendt ut fra forbundet sentralt tidligere i dag.

Til fagforeningene

En del medlemmer har mottatt giroer for gruppeforsikringen som de ikke skulle ha fått. Bakgrunnen for dette er:
På grunn av misforståelser i forbindelse med premiebetalingen for september måned fikk en god del medlemmer som ønsker å ha forsikringen ikke betalt premien i tide. De falt derfor ut av forsikringen, på grunn av en alt for "firkantet" regel i Sp1s reskontrosystem, selv om premien ble betalt (riktignok etter at betalingsfristen var utløpt). Regelen ble endret og det ble foretatt en opprydding i systemet for å sikre at disse fikk muligheten til å komme inn i ordningen igjen. Oppryddingen har dessverre også gitt en del medlemmer, som ikke betalte forrige måneds premie fordi de ikke ønsker forsikringen, samme behandling.
Dette er årsaken til at en del av dem som ikke ønsker forsikringen også har fått giroer nå.

Vi har derfor en voldsom pågang på telefonen fra medlemmene om dette og mange når ikke frem til oss. Vi vet at mange i stedet forsøker å ringe Fagforbundet lokalt. Vi beklager dette.

Men fremdeles er det slik at mottatte giroer bare kan kastes dersom man ikke ønsker å ha gruppeforsikringen. Det påløper ingen kostnader, betalingsanmerkninger eller noe lignende.

Med vennlig hilsen

Claes Arctander-Aronsen
Avdelingsleder
Medlemsregisteret
Tlf 23064243

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp