Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Sissel M. Skoghaug går av som hovedtillitsvalgt, Kerry Olsen overtar

-Vi gratulerer Sissel med ny utfordrende jobb, sier leder Bjørn Willumsen. -Vi er heldige som har fått dra nytte av Sissel sine store kunnskaper og kompetanse i seks år i fagforeninga. Kommunen har gjort et scoop når de nå har tilbydt henne jobb som enhetsleder. Vi alle i fagforeninga ønsker Sissel lykke til videre, når hun nå havner "på andre sida av bordet."

Men Sissel slipper ikke taket helt, for hun har fortsatt viktige verv i fagforbundets helse- og sosialseksjon, både i fylkesorganisasjonen og på sentralt nivå. Hun er også medlem av Fagforbundets landsstyre.


Hovedtillitsvalgt Sissel M. Skoghaug

Avdelingsleder Kerry Olsen på Sør Tromsøya sykehjem har fra 1 november fungert i 50 % stilling som hovedtillitsvalgt i fagforeningen. Kerry kommer fra Aberdeen i Skottland, og flyttet til Stromsø som 19-åring. Kjærligheten førte henne til Tromsø, og her har hun blitt. Hun var hjelpepleier, og har siden jobbet innafor pleie- og omsorgssektoren i Tromsø Kommune. Kerry har vært tillitsvalgt på Hvilhaug, og som hjelpepleier ble hun avdelingsleder på institusjonen. Hun har tatt videreutdanning i psykiatri og fullførte sykepleieutdannelsen ved siden av full jobb.


Fagforeningens nye hovedtillitsvalgte Kerry Olsen

-Vi er kjempeglade for at Kerry har sagt seg villig til å tre inn i funksjonen som hovedtillitsvalgt i vår fagforening, sier leder Bjørn Willumsen. -Vi kjenner henne fra funksjonene som tillitsvalgt, arbeidstaker og leder i omsorgstjenesten, og det er et lykke at hun har sagt seg villig til å gjøre en jobb for oss.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp