Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fortjent takk til flere, samt kulturinnslag, ved åpningen av årsmøtet! Marit Falck fikk fagforeningens hederspris for sin innsats som tillitsvalgt, kollega og medmenneske i Tromsø Kirkelige Fellesråd

Tradisjonen tro startet årsmøtet med kulturinnslag og heder til folk som fortjener det for innsatsen i året som var gått. Det ble en åpning med god stemning og mye latter, men også med innslag av djupt alvor.

Noen av de frammøtte. Fra v. Mangeårig medlem Morten Hansen, LO-leder Leif Petter Hansen og avtroppende ungdomstillitsvalgt Daniel Sebergsen

Leder Bjørn Willumsen ønsket gjester og medlemmer hjertelig velkommen, før årsmøtet reiste seg og stemte i med en kraftfull utgave av "Ellinors vise": "Ei ny tid kommer sjøl om fjellan står, og det blir like fint å jobbe som å danse!" 

På vegne av styret grep Willumsen fatt i det faktum at det i året som gikk faktisk er blitt "ei ny tid" for mange av dem som trenger det mest her i byen. Takket være  kommunen som har åpnet natthjemmet og varmestua, takket være Marborg-prosjektet og metadon-satsingen. Takket være et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige krefter, så har mange av de rusavhengige i Tromsø rettet ryggen og fått et bedre liv. Ikke minst har gateavisa "Virkelig" betydd mye for å bygge opp sjølrespekten og stoltheten hos folk som har ligget nede. Willumsen roste de som sto bak prosjektet, og sa at det betydde mye for hele byen. Han kalte fram styreleder i "Virkelig"-redaksjonen, tidligere sokneprest Dag Sæter og overrakte en sjekk på 7.500 kr fra fagforeningen, samt blomster og et diplom med følgende innskrift: "TAKK. Dere viser at det nytter!"

Styreleder Dag Sæter i "Virkelig"-redaksjonen mottar sjekk og hilsen av fagforeningsleder Bjørn Willumsen

Dag Sæter takket og sa at det største i arbeidet med "Virkelig" var møtene mellom mennesker. Møtene og øyeblikkene der det oppsto kontakt mellom folk som tidligere ikke har hatt kontakt, eller som har hatt et forvrengt bilde av hverandre. Sæter minnet om at vi alle er mennesker, og at vi alle fortjener en sjanse. Han fikk en stor og varm applaus fra årsmøtet.

Sissel M. Skoghaug gikk av som hovedtillitsvalgt i desember for å overta jobben som enhetsleder på Kroken sykehjem. -Vi takker deg for den fantastiske innsatsen du har gjort for oss gjennom seks år, sa Willumsen, før han ønsket henne lykke til videre. Vivi Jakobsen Sandberg overleverte Sissel blomster. 

Sissel M Skoghaug (til v) og hovedtillitsvalgt Vivi Jakobsen Sandberg

Sissel takket for seks givende og trivelige år på fagforeningskontoret, og mente at hun hadde lært mye som hun kunne ta med seg videre. Som en ekstra takk på veien fikk hun med seg en gavesjekk på kr. 1.500, som "kun skal brukes til personlig hygge og glede", samt en hjertelig applaus og takk fra samtlige i salen.

Fra v hovedtillitsvalgt Hilde Bernhardsen, Sissel M. Skoghaug og hennes yngste sønn Sivert

Daniel Sebergsen, avtroppende ungdomstillitsvalgt, ble takket for sin store innsats for fagforeningen gjennom mange år. -Du har tatt ansvar og fått ungdomsarbeidet i gang i hele regionen, sa Willumsen. -Det virker vel litt rart for årsmøtet at du er blitt for gammel. For det er ikke så veldig mange som er yngre enn deg her. Men aldersgrensen for ungdomstillitsvalgte i Fagforbundet er 30 år, og dessuten så tar du dine nye forpliktelser på alvor, nå som du skal bli pappa i mars. Og det står det respekt av, sa Willumsen.

Daniel Sebergsen fikk blomster og gavesjekk, med de samme "heftelsene" som til Sissel M. Skoghaug. Daniel, som er renovatør i Tromsø Kommune, takket og sa at han hadde lært "enormt mye gjennom arbeidet i fagforeninga". Han lovte at han skulle holde kontakten og være et aktivt medlem. Det betviles ikke. Da Tromsbuss-dramaet nådde sitt klimaks i kommunestyret høsten 04, var det på Daniel sitt initiativ at renovasjonen stilte opp i en spontan og mektig demonstrasjon til støtte for bussjåførene som streiket utfor kommunestyresalen!

Anne Grete Bakke. -Kjære Anne Grete! Du har i mange år vært blant de ledende tillitsvalgte i vår fagforening. Du har sittet i styret og vært leder i barnehagegruppa i mange år, og nå er du leder for seksjon kirke, kultur og oppvekst. Og du ble 50 år i høst uten at noen av oss visste om det. Det er en av de største tabbene vi har gjort i min tid. Derfor fikk vi dessverre ikke markert din store dag. Du er ikke av dem som går rundt og framhever deg sjøl, men du gjør en stor jobb for medlemmene, sa leder Bjørn Willumsen da han kalte fram Anne Grete Bakke, ansatt i Krokelvdalen SFO. Hun fikk blomster og gavesjekk før hele årsmøtet reiste seg og sang bursdagssangen til en svært overrasket tillitsvalgt. -Jeg liker meg ikke så godt i rampelyset her framme, men tusen takk for oppmerksomheten, sa Anne Grete, til stor applaus fra salen.

En overrasket Anne Grete Bakke takker for oppmerksomheten

Som en ekstra gave til Anne Grete og de andre på årsmøtet fulgte den lovende artisten Johanne Ballovarre. Hun spilte to egne låter til eget gitarkomp. Hun fortalte at hun nylig hadde spilt på en konsert til ære for "Virkelig" - gjengen. -Det er så fint å være her at jeg må ta en til, når jeg først er i gang, sa hun til årsmøtet. Hun trollbandt salen med sangen sin, og fikk stor og velfortjent applaus.

Johanne Ballovarre på årsmøtet i fagforeninga

Edny Navjord er "årets tillitsvalgt"! Styret har i år valgt å hedre Edny Navjort som "årets tillitsvalgt". Edny er ledende renholder på Gyllenborg og mangeårig leder av den store og aktive renholdsgruppa i fagforeningen. Edny var dessverre blitt forhindret fra å komme, men Bjørn Willumsen begrunnet valget slik overfor årsmøtet. - Edny har gjennom mange år gitt alt i arbeidet for renholdenes arbeidsvilkår og arbeidsforhold. Og hun har vunnet. Takket være samholdet og aktivt organisasjonsarbeid har renholderne i kommunen verdige kår. Jeg er av og til med Edny ut på arbeidsplassbesøk, og det er flott å treffe renholdere som trives og har det godt i et fellesskap med øvrige kolleger.

Edny Navjord

For det er ikke noen selvfølge. Jf. høyrestyrte Drammen, som før jul privatiserte hele tjenesten og utsatte renholderne for sosial dumping. Dette har ikke skjedd her i Tromsø, takket være samholdet i renholdsgruppa, samarbeidet med fagforeninga og det faglig-politiske arbeidet i Tromsø. Edny ofrer seg for medlemmene. Renholderne arbeider spredt og de har stående ordre om at de kan kontakte henne når som helst på telefon. Hun er en ivrig verver. Når det, som i år, nærmer seg valg, så blir hun ekstra engasjert. - Vi kan ikke stemme bort jobben vår, er omkvedet når Frp skal forklares. Så enkelt kan det sies. Edny er en stor ressurs i fagforeninga. Hun er dyktig, og hun fortjener i høyeste grad denne oppmerksomheten, sa Willumsen og holdt fram diplomet med innskriften: Takk for din store innsats og engasjement for fagforeningen. Årsmøtet hilste til Edny med en stor applaus.

Hederspris til Marit Falck. -Av og til opplever man personer og saker som gjør et djupt og varig inntrykk. Marit Falck sin historie er den saken som har gjort sterkest inntrykk på oss i fagforeninga i den tida jeg har vært med, sa Bjørn Willumsen. -Marit arbeidet som renholder og kirketjener i nesten 20 år, og mesteparten av tida var hun tillitsvalgt for de ansatte i kirken i Tromsø. Hun satte seg grundig inn i sakene. Derfor ble hun også brukt som en ressurs sentralt i forbundet. Hun fikk til resultater, og hun nøt så stor tillit blant sine kolleger i kirka i Tromsø at hun i flere sammenhenger representerte samtlige av dem, uavhengig av organisasjonstilhørighet. Men noe skjedde.

Det er nå blitt offentlig kjent at Marit i fjor høst fikk 250.000 kr i et rettsforlik som erstatning for mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Hennes mareritt startet i 2003. Marit måtte gripe inn da en av hennes kollegaer havnet i en livstruende situasjon som følge av en langvarig konflikt innad i menigheten. Vedkommende fikk som følge av hennes inngripen noe hjelp, men for Marit ble varslingen skjebnesvanger. Hun fikk det stadig vanskeligere i hverdagen på jobb, og hun ble sakte, men sikkert, brutt ned. Etter at domprosten gikk av med pensjon, og kirkevergen måtte gå på dagen høsten 2004, så ble hun nærmest "fritt vilt". Hun opplevde ekstrem trakassering den siste måneden hun var i arbeid. Den 15 desember 2004 hadde hun sin siste dramatiske arbeidsdag. Noen dager før hadde hun for tredje gang oppsøkt biskopen og innstendig bedt om hjelp til samtlige i menigheten. Men ingen ting skjedde. Siden har Marit vært sjuk. Hun får nå profesjonell hjelp, og trygdekontoret vurderer henne pr. i dag til å være helt arbeidsufør, men med godt håp om bedring


Marit Falck og Bjørn Willumsen

-For oss i fagforeningen har denne saken vært en alvorlig vekker. Marit er ei av de tøffeste, dyktigste og snilleste tillitsvalgte vi noen gang har hatt i våre rekker, sa Willumsen. -Sjøl om hun hadde mye kontakt med oss denne høsten 04, så forsto ikke vi alvoret i hva hun egentlig opplevde i hverdagen på jobben, og hvordan hun hadde det. Marit prøvde å holde ut, og hun holdt det verste for seg sjøl. Det var andre rundt henne som til slutt slo alarm overfor oss. Om ettermiddagen den 15 desember ringte jeg Marit og rådet henne til å forlate jobben. Dagen etter nektet legen henne å gå mer på jobb, fortalte Willumsen årsmøtet. -Før rettsforhandlingene i høst gikk jeg gjennom alle sakens dokumenter. Det var tøff lesning.

Marits skjebne gjorde inntrykk på årsmøtet. Mange var rørt da Marit kom fram for å motta blomster og et hedersbevis, med følgende inskripsjon: For din innsats som tillitsvalgt, kollega og medmenneske. Marit takket og sa at fagforeningskontoret hadde vært til stor støtte og hjelp i ei vanskelig tid. På vegne av styret ga Bjørn Willumsen henne en sjekk og ba henne om å bruke den på seg sjøl og familien. -Denne fortjener dere, for en slik sak berører og involverer de nærmeste, i høyeste grad.

Årsmøtet hedret Marit med langvarig, stående applaus.

Takk til Roger Ingebrigtsen og Tromsø AP. Hovedtillitsvalgt Torgunn Bendiksen tok ordet og takket partileder i Tromsø AP, Roger Ingebrigtsen, for hans formidable politiske innsats for å stoppe innføringen av bestiller - utførermodellen i pleie- og omsorgssektoren. -Jeg så arbeidet ditt på nært hold, og ble mektig imponert. Derfor har du ærlig fortjent takk og blomster fra våre rekker, sa Torgunn Bendiksen. Hun avsluttet med å si at hun håper det blir mer å takke for i årene som kommer, før hovedtillitsvalgt Kerry Macallan overrakte blomster til partilederen i Tromsø AP.

Roger Ingebrigtsen taler til årsmøtet i Fagforbundet Tromsø Kommune

Roger Ingebrigtsen takket, og sa at historien til Marit Falck hadde gjort et "enormt" inntrykk på han. Han sa at han skulle gjøre alt for at ikke ansatte i Tromsø Kommune skulle havne i slike situasjoner. -Sånn skal vi ikke ha det i arbeidslivet, sa han, og virket ekte og ærlig preget av det han hadde hørt like før. Etterpå gikk han og hilste på Marit Falck, til sterk applaus. Flere av deltakerne på årsmøtet har i etterkant uttrykt mye ros for talen hans etter den sterke historien til Marit Falck, og den måten han taklet situasjonen på. Etter møtet uttrykte Roger Ingebrigtsen at han er "kraftig imponert" over Fagforbundet i Tromsø kommune. -Dere har et samhold og ei kraft som gjør inntrykk. Jeg er takknemlig for at jeg ble invitert, og takker for de gode ordene!

Takk til SV og gratulasjoner til Stein Sivertsen. Torgunn Bendiksen hilste den nyvalgte lederen i Tromsø SV. Hun sa at fagforeningen ønsker å takke SV for deres opptreden i kommunestyret denne perioden. I viktige saker for fagbevegelsen har SV alltid landet rett. Bendiksen takket partiet for at de lyttet til folkemeningen og snudde i saken om nedleggelse av Tromsøysund sykehjem for tre år siden. Hun takket partiet for deres opptreden i Tromsbuss- saken høsten 04, og hun takket for deres avvisning av stoppeklokkeomsorg i Tromsø i fjor vår. Som overfor AP håpet hun at det ville bli mer å takke for framover. Hun gratulerte Stein Sivertsen i hans nye verv som SV-leder.

Stein Sivertsen og hovedtillitsvalgt Torgunn Bendiksen

Stein Sivertsen takket for gode ord og blomster, og kunne på vegne av SV love at de skal sloss konsekvent mot privatisering og konkurranseutsetting, og for å styrke det offentlige tilbudet i Tromsø. Og Stein Sivertsen var blant sine egne. Han har i mange år vært en av de sentrale tillitsvalgte i fagforeningen. Klubbleder, nestleder, seksjonsleder, studieleder osv. Han fikk en velfortjent applaus.

Åpningen av årsmøtet ble avsluttet med at samtlige reiste seg og sang tidenes mest populære arbeidersang i Nord Norge: "Frihetens Forpost"

Fagforeningens faste gitarist, i kommuneforbundets flotte blå(??) slips....  

ÅRSMØTEDOKUMENTER FINNER DU I LINKENE UNDER. KLIKK PÅ  LINKENE, SÅ VIL DE KOMME FRAM PÅ EGEN SIDE I WORD. Ha litt tålmodighet med nedlastingen av dokumentene. Det tar litt lengre tid enn vanlig å få opp et dokument på denne måten. Men de kommer..

Beretning fra de hovedtillitsvalgte i seksjon helse og sosial

Beretning fra seksjon helse og sosial (SHS)

Beretning fra seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO)

Beretning fra hovedtillitsvalgt kirke, kultur og oppvekst

Beretning fra seksjon samferdsel og teknisk (SST)

Beretning fra hovedtillitsvalgt seksjon samferdsel og teknisk

Beretning fra seksjon kontor og administrasjon (SKA)

Beretning fra hovedtillitsvalgt SKA

Beretning fra styret v / fagforeningsleder

Beretning fra forhandlingsutvalget

Beretning fra studieutvalget

Beretning fra veteranklubben

Beretning fra ungdomsutvalget

Beretning fra velferdsutvalget

Valgkomitèens innstilling, enstemmig vedtatt på årsmøtet.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp