Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nestleder Ingrid Lettrem Olsen frikjøpes 40%
Ingrid Lettrem Olsen, hjelpepleier på Kvaløysletta sykehjem

Årsmøtet vedtok enstemmig 40 % frikjøp av nestleder Ingrid Lettrem Olsen i ett år, fram til neste årsmøte. Ingrid Lettrem Olsen er 49 år gammel, hun er stolt, nybakt bestemor og hun arbeider som hjelpepleier på Kvaløysletta sykehjem. Ingrid har lang fartstid som tillitsvalgt i Norsk Helse- og sosialforbund, helt fra begynnelsen av 80-tallet fram til sammenslåingen med Norsk Kommuneforbund i 2003 til Fagforbundet. Siden sammenslåingen har Ingrid vært en av fagforeningens sentrale tillitsvalgte.

–Fusjonen i 2003 har lokalt vært en suksess, sider fagforeningsleder Bjørn Willumsen. –Vi har et kjempegodt samarbeid og miljø internt, og det har vært en glede å få ca 300 tidligere NHS-medlemmer inn i den nye og store fagforeningen vi er blitt etter hvert. Mange ivrige og dyktige tillitsvalgte fra hjelpepleiernes rekker står på for fagforeningen. Blant dem står Ingrid i en særklasse. Det er suverent at vi nå har økonomisk handlingsrom til å kunne frikjøpe nestlederen to dager i uka. Ingrid er motivert, og for foreninga er hun en stor ressurs, som vi nå kan trekke veksler på, i ennå større grad.

Det enstemmige vedtaket på årsmøtet: ”FRIKJØP AV NESTLEDER 40%. Som en konsekvens av fagforeningens vekst, nestleders rolle i henhold til vedtektene, samt et ubegrenset behov på verve- og informasjonssiden, samt utfordringer ellers i det organisatoriske arbeidet i Nord Norges største fagforening + ”den lange valgkampen”, så innstiller styret overfor årsmøtet at nestlederfunksjonen i inneværende år frikjøpes 40%. Dette frikjøpet er for øvrig innarbeidet i det budsjettforslaget som legges fram under pkt. 8. Praktisk skjer dette frikjøpet på samme måte som med lederens frikjøp: Vedkommende får sin ordinære lønn fra kommunen, inkl. evt. faste tillegg. Fagforeningen refunderer denne overfor arbeidsgiveren på månedlig basis, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp