Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

LO i Tromsø og Fagforbundet Tromsø Kommune inviterer til åpent møte torsdag 22 mars om pensjonsreformen og framtida for AFP

Sentrale problemstillinger på møtet blir følgende:

- Hva blir framtidas økomiske nivå for AFP - pensjonistene og de uføretrygdete?
- Hvilke konkrete tiltak foreslås for å få arbeidstakere til å stå lenger i arbeid?
- Vil nivået på pensjonene og trygdene reduseres i en slik grad at syke og/eller

utslitte arbeidstakere ikke har råd til å gå av på en verdig måte når de blir 62 år?
Høyre og Frp har ved flere anledninger gjort det klart at de er mot dagens AFP-ordninger.
Fagbevegelsen over hele landet utfordrer nå de rød-grønne på realitetene etter pensjonsforliket i 2005 og den nylig framlagte stortingsmeldingen.

Møtet er åpent for alle interesserte. Vel møtt til viktig debatt!

For mer om pensjoner og aksjonen "Forsvar AFP", klikk deg inn på linksidene til venstre.

Det åpne møtet på torsdag arrangeres som en del av det halvårige representantskapsmøtet i Fagforbundet Tromsø Kommune. Samtlige tillitsvalgte og medlemmer av seksjonsstyrene i fagforeningen er innkalt til representantskapsmøtet fra kl. 08.30 på torsdagsmorgenen.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp