Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Useriøs og uverdig vervekampanje fra KFO sentralt

KAMPANJEN SKAL VARE UT 2008. KFO AVERTERER NÅ ETTER SELGERE. (Se nederst) 

(Forts fra forsiden) -Hjertesaken til vedkommende sentrale "rådgiver" som prøvde å selge KFO til de ansatte på Kroken sykehjem var tydeligvis å servere usannheter om Fagforbundet, sier leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet Tromsø Kommune. -Det er useriøst og uverdig, sier han. -De drar også rundt og lover ansatte høyere lønn hvis de melder seg inn i KFO. I følge våre folk ute har dette skjedd på samtlige arbeidsplasser de har besøkt i Tromsø! Det er veldig oppsiktsvekkende, for å si det mildt. Det er dessverre ikke å ta for sterkt å si at disse selgerne serverer reine løgner til kommuneansatte. For KFO-tillegg eksisterer ikke! Tvert imot. I forhandlinger på alle plan er KFO kun et påheng til den jobben vi i Fagforbundet gjør, fastslår han.

-Vi aksepterer og applauderer konkurranse. Den skjerper oss, og det er bare sunt. Men vi liker svært dårlig de metodene som KFO nå tar i bruk i Tromsø, sier fagforeningsleder Willumsen. -Jeg forstår ikke hvordan KFO kan innestå for slikt, sier han. Disse selgerne skader også samarbeidet mellom oss og KFO på lokalplanet i saker der vi arbeidstakere er tjent med å stå sammen, sier han. -Deres useriøse opptreden svekker fagbevegelsen, totalt sett. Dette er det mest alvorlige resultatet av den virksomheten KFO-selgere nå bedriver rundt om på arbeidsplassene, sier han.


Odd Sverre Aasbø, en "rådgiver" fra KFO sentralt, som nå sprer usannheter om Fagforbundet rundt om på arbeidsplasser i Tromsø Kommune.

- Disse folkene påstår overfor kommuneansatte at ved overgang til KFO vil de få bedre og billigere forsikringsordninger. Fagforbundet i Tromsø har bedt en av dem (bildet over) om å dokumentere sine påstander, og det kunne han ikke. Tvert i mot viser en aktuell undersøkelse i ”Dine penger” nr. 3/07 (klikk på skrivet så det forstørres  -skriv ut) at den kollektive hjemforsikringen gjennom medlemskap i Fagforbundet / LO er landets absolutt beste og rimeligste hjemforsikring, sier Willumsen. Fagforbundet / LO tilbyr fullverdiforsikring (ubegrenset beløp ved totalskade), mens KFO opererer med en beløpsbegrenset forsikring. Fagforbundets kollektive hjemforsikring koster kr. 720/år over hele landet, mens KFO sin forsikring i Gjensidige koster kr. 799 / år i Tromsø, og er mye dyrere i Oslo. Fra nyttår fikk samtlige medlemmer i Fagforbundet toppsikringsvilkår på hjemforsikringen, uten prisøkning! -Det er også verdt å merke seg at vi i LO har et system for å ivareta medlemmenes interesser i forsikringsoppgjør, gjennom de lokale og sentrale forsikringskomiteene. Dette forholdet skyldes at vi og medlemme eier 10 % av hele Sparebank1-systemet, sier Willumsen. Han er nestleder i den lokale forsikringskomitèen. Dette betyr ei unik støtte og oppfølging fra fagforeningenes side dersom det er nødvendig med bistand ved forsikringsoppgjør i alt som har med LO-favørprodukter å gjøre, sier Willumsen. I tillegg har medlemmene i Fagforbundet og LO bistand av landets tyngste og mest kompetente arbeidsrettsjuridiske miljø når det trenges, sier han.

-KFO stiller nå rundt på arbeidsplasser i Tromsø Kommune med ferdig utfylte utmeldingsblanketter. De lover våre medlemmer at de ordner alt med overgang, bare de får underskrifta, sier hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset i Fagforbundet. -Vi har eksempler på at folk gjennom en slik framgangsmåte kan havne i en situasjon der de i beste fall blir ”dobbeltmedlemmer”. I verste fall uten medlemskap og forsikring, sier Brenneset. 

Fagforbundet i Tromsø merker seg at KFO ikke har noe annet å profilere seg på enn en useriøs vervekampanje. KFO er usynlige i arbeidet for viktige saker:

- Forsvar AFP (avtalefestet pensjon ved 62 år)
- Kampen mot tjenestedirektivet og sosial dumping. (KFO/YS anbefaler tjenestedirektivet!)
- Kampen for gode pensjonsordninger for arbeidstakerne
- Forsvar sykelønna
- Styrk kommuneøkonomien og arbeidsplassene i kommunene
- Slå tilbake angrepene på arbeidsmiljøloven 
- Det daglige arbeidet mot undergraving av arbeidstakernes rettigheter lokalt
- Heltids/deltidsproblematikken, spesielt i helsesektoren
- Lavtlønnsproblematikken
- Generell samfunnspolitisk innflytelse/styrke i arbeidet for arbeidstakernes interesser
- Bekjempe privatisering av offentlig virksomhet
- Arbeide for en sterk velferdsstat med universelle rettigheter for alle innbyggere
- Slå tilbake høyresidas angrep på velferdsstaten og våre faglige rettigheter
- Aktive i arbeidet for for ei rød-grønn regjering som respekterer fagbevegelsen

-Vi har generelt et ryddig samarbeid med KFO i Tromsø, sier fagforeningsleder Bjørn Willumsen. - Derfor er det så ekstra skuffende å oppleve denne svært provokatoriske opptredenen fra sentrale KFO-selgere rundt på arbeidsplassene i Tromsø. Målgruppen til KFO denne gangen er, i følge dem sjøl, spesielt hjelpepleiere fra gamle NHS. -Vi vil bare ønske dem velkommen hjem igjen, sa "rådgiver" Odd Sverre Aasbø fra KFO sentralt til fagforbundets tillitsvalgte i Tromsø, da han på Kroken sykehjem ble konfrontert med alle usannhetene han serverte om Fagforbundet. KFO sin regionsleder for Nord Norge, Marit Sørensen Graff, som ledsaget vedkommende på verveturneen, innrømmet at "han har en noe annen stil enn den som vi er vant med her oppe."

KFO i aksjon på Kroken sykehjem. Fra v. rådgiver Odd Sverre Aasbø fra KFO sentralt, Marit Sørensen Graff, regionsleder for KFO i Nord Norge og Kerry Macallan, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Tromsø Kommune.

Fagforbundets tillitsvalgte Brenneset og Willumsen spør seg om disse rimelig desperate og useriøse KFO-selgerne har provisjonslønn, og kommer til slutt med følgende oppfordring til samtlige kommuneansatte:

-Vær oppmerksom hvis du blir omsvermet av ”støvsugerselgere” fra KFO som tilbyr sine ”helt utrolige produkter”, sier de. -Ta kontakt med Fagforbundet, sjekk ut KFO-selgernes påstander, se hva våre medlemsfordeler innebærer, og undersøk hvem som står på for medlemmene sine.

TIL KOMMUNEANSATTE SOM ER I VILLREDE OM BETINGELSER OG MEDLEMSSKAP: STILL SPØRSMÅL, UNDERSØK, GJØR SAMMENLIGNINGER OG KREV DOKUMENTASJON – BÅDE FRA KFO OG FRA FAGFORBUNDET.

LO-favør Om samtlige LO-favørprodukter, inkl. kolllektiv
hjemforsikring med toppsikringsvilkår til kun kr. 60 / mnd

Fagforbundet

KFO-sidene med link til YS-sider om forsikringsvilkår og pris i Gjensidige. Se under "medlemsfordeler".

SISTE: KFO, via Manpower, averterer nå etter 2 nye selgere. Disse "skal bistå KFO i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer".  Kravet er "noen års erfaring fra oppsøkende salg". I annonsen heter det videre: "(..) vi legger vekt på at du framstår med en viss tyngde og troverdighet." Prosjektet varer ut 2008, og det opplyses at disse selgerne skal ha ca 100 reisedager i året.

Et relevant spørsmål: Handler KFO mer om business enn ideologi? Kan de overhodet sammenlignes med Fagforbundet når det gjelder å framstå som en helhetlig interesseorganisasjon for de store gruppene av arbeidstakere, i forhold til troverdighet, ideologi, faglig tyngde, politisk gjennomslagskraft, samt selve verdigrunnlaget? Omtanke - Solidaritet - Samhold. OSS!

Konklusjon: Gjennom sin useriøse opptreden i Tromsø utviser KFO-selgerne null respekt for kommunale arbeidstakere. Respekt er som kjent en veldig gjensidig affære. Det skal de få merke, hvis de fortsetter i samme stil rundt om i landet. Uansett hvor...

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp