Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforbundet Tromsø Kommune slutter seg til aksjonen "Forsvar AFP", og bevilger 100.000 kr til aksjonsfondet

Aksjonen ble dratt i gang av klubben ved Aker Verdal i november 2006. De undersøkte hvordan arbeiderne ved bedriften gikk ut av arbeidslivet, og fant at i perioden fra 1994-2005 var det kun 3 % av arbeiderne som maktet å stå i arbeid til de var 67 år. 35 % gikk av med AFP og resten ble uføretrygdet. Pensjonsforliket utfordrer kraftig de solidariske tidligpensjonsordningene. Klubben hadde penger på bok etter et salg av eiendom, og startet aksjonen "Forsvar AFP", med en startkapita på en million kr! Mange klubber og fagforeninger har sluttet seg til, og aksjonsfondet har nå vokst til det dobbelte. -Jeg er glad for at Tromsø kommer for fullt nå, og håper på flere. For det trengs, sier aksjonsleder Stein Aamdal.

Fra representantskapsmøtet på "Driv" torsdag 22 mars

 Aksjonen har engasjert De Facto, det unike kunnskapssenteret for fagorganiserte, og i mars har de kurset mer enn to hundre tillitsvalgte i de største byene i landet om pensjonsforliket og framtida for AFP. -2 uker før og etter påske kjører vi en kampanje i avgangshallen på Gardermoen, forteller Aamdal, og vi har planer om en aksjonsdag for AFP i mai, og mye mere. For denne kampen skal vi, og må vi, vinne, sier en engasjert aksjonsleder og fagforeningstillitsvalgt.

Kamp for solidaritet. -Mye står på spill i pensjonsspørsmålet. Det er selve den solidariske bærebjelken i folketrygda som er truet, og som nå skal erstattes av mer privatiserte, individuelle forsikringsordninger, sier leder Bjørn Willumsen i Fagforbundet Tromsø Kommune. -Ufattelig nok ser det ut som om stortingspolitikerne nå har planer om å svikte sliterne i arbeidslivet. De som ikke makter å jobbe fram til 67 år på grunn av slitasje og / eller sjukdom, vil tape store penger i det foreliggende forslaget. Hele grunnplanet i fagbevegelsen må nå engasjere seg i den viktigste faglige saken på mange tiår, sier han.

Et klassespørsmål: -Ikke siden 30-tallet har spørsmålet om hvilken samfunnklasse du tilhører blitt så tydelig som i det foreliggende forslaget til pensjons-"reform", sier Willumsen videre. -De som har de tøffeste og mest slitsomme jobben tilbys avkortet pensjon for at andre grupper skal kunne leve godt og lenge. Det høres rått ut, men det er dessverre sannheten. All statistikk viser dessuten at de samme slitergruppene har kortere levealder enn høytlønte i statusyrker. -Sliterne skal nå tvinges til å arbeide til de stuper, bokstavelig talt, sier Willumsen. -Jeg mener at forslaget til tidligpensjonsordninger er et hån mot vanlige arbeidsfolk her i landet, uansett om de arbeider i privat eller offentlig sektor, sier aksjonsleder Stein Aamdal.

Fra representantskapsmøtet. Aksjonsleder Stein Aamdal innleder om aksjonen "Forsvar AFP"

-Derfor må grunnplanet i fagbevegelsen engasjere seg i denne saken, sier han. - I det foreliggende forslaget risikerer sjuke og utslitte arbeidstakere å ende nær minstepensjon hvis de ikke klarer å jobbe etter 62 år. Dette usosiale og usolidariske forslaget må slås kraftig tilbake, sier aksjonslederen.

Moralen svikter. Willumsen etterlyser moralen hos politikerne, når de nå skal kutte pensjonene til sliterne i samfunnet, de som ikke klarer å stå i arbeid til de er 67 år. -Ekstra ille blir det når vi vet at den eliten som foreslår dette har laget gullkantete ordninger for seg sjøl. Stortinget, regjeringa og høyesterett - de som fastsetter størrelsen på grunnbeløpet for alle andre, og som nesten systematisk har underregulert folketrygda siden 1976 - de har frikoplet seg sjøl fra denne ordningen. Pensjonen for disse blir beregnet ut fra det til envher tid gjeldende lønnsnivå, og slik har de ordnet seg pensjoner som alle andre bare kan drømme om. Samtidig som de foreslår å fjerne solidariteten i folketrygda, og erstatte den med markedsliknende forsikringsordninger. De tenker og snakker bare om å spare penger, på ryggen av sliterne i samfunnet. -Det er ei skam, og må slås tilbake av en samlet fagbevegelse, sier Willumsen.

-Vi er glade for at vi kan stille opp med kr. 100.000 fra vårt gamle solidaritetsfond, bygget opp av ekstrakontingent i fagforeninga etter storstreiken i Tromsø i 1986. -Og vi stiller garantert med mer penger til AFP-aksjonen, dersom det blir nødvendig, sier fagforeningslederen. -For dette handler om å forsvare grunnleggende rettigheter for de store gruppene av våre medlemmer. Renholderne, renovatørene, helsearbeiderne, barnehageansatte, sjåførene, maskinkjørerne osv. -Og i dette spørsmålet vil vi stå på til "the bitter end"", det er helt klart, sier en engasjert fagforeningsleder. -For dette er dødsens alvor, bokstavelig talt, sier han, og oppfordrer så sterkt han kan andre fagforeninger om å tilslutte seg aksjonen "Forsvar AFP".

(For mer bakgrunnsstoff, klikk på linker oppe t.v.)

Og nå engasjerer også Norsk Pensjonistforbund seg for fullt, her i Troms anført av fagforeningsveteranen Inge Steffensen, fylkesleder i Pensjonistforbundet. Les artikkel i bladet "Tromsø" om full mobilisering, underskriftslister og dør-til-dør aksjoner over hele landet. Det må framover bygges allianser mellom pensjonistforbundet, aksjonen "Forsvar AFP" og de lokale fagforengene som er engasjert i dette spørsmålet.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp