Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Strukturmeldingen: Bred folkelig mobilisering i Nord Norge mot privatiseringen av fiskeressursene

Det planlegges ei storstilt mobilisering i april, i et samarbeid mellom lokale partiorganisasjoner og et bredt utvalg av folkelige interesseorganisasjoner. (Mer vil følge). I mellomtida raser debatten i Nord Norge. "Nordlys" har nå en sentral rolle her, etter mange års påfallende taushet om de dramatiske konsekvensene av strukturering og privatisering av landsdelens viktigste næring m.h.til spredt bosetting. Redaktør Amundsen tilhører den "eliten" som ufattelig nok applauderer forslaget om halveringen av kystflåten mellom 11 og 15 meter, men han stiller nå spaltene åpen for en viktig debatt:

"Framtida for kysten". Innlegg i Nordlys, Dagbladet 30.4 og flere aviser. Av leder LO Tromsø Leif Petter Hansen, og leder Fagforbundet Tromsø Bjørn Willumsen

"Rett til å fiske?" Kronikk av Håvard Jakobsen, generalsekretær i Norges Kystfiskarlag. "Nordlys" 26 mars 2007

""Strukturmeldingen - ned som en skinnfell?" Kronikk av professorene Torbjørn Trondsen og Svein Jentoft, Norges Fiskerihøgskole. "Nordlys" 30 mars 2007

"Struktursaken, et politisk havari". Et viktig innlegg av Geir Tommy Pedersen, medlem av strukturutvalget. "Nordlys" 31 mars 2007.

"Fiskefarse" Et glimrende portrettintervju med Paul Jensen, leder i Norges Kystfiskarlag. "Lørdags - Nordlys" 24 mars 2004.

"Kysten til kamp" Hjemmesida til to av kystens tøffeste og dyktigste kvinnfolk, May-Britt Solhaug og Lena Amalie Hamnes fra Lofoten. Du kan tegne støttemedlemsskap.

"Selvdrivende strukturering" Notat fra Peter Ørebeck 28 mars 2007, der han påviser at struktureringen av kystflåten og privatiseringen av fiskekvotene vil ha en sterkt kostnadsdrivende effekt, til fordel for de mest kapitalsterke aktørene.

"Ukrenkelig rett for kysten" Kronikk av advokat Brynjar Østgård. "Nordlys" 14 mars 2007.

"Som man reder.." Kronikk av Bente Aasjord, medlem av strukturutvalget. Nordlys 5 mars 2007

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp