Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Hensikten helliger middelet: KFO-ledelsen forsvarer forbundets aggressive "love og lyge"- kampanje

I innlegget til KFO-lederen i bladet Tromsø 31 mars kommer det fram at hun sjøl har vært i Tromsø i forbindelse med den pågående kampanjen. Hun hever seg over kritikken av forbundets metoder, og serverer glansbildet av organisasjonens vervearbeid. Hun kommenterer ikke metodene til sine utsendte selgere, men forteller bare hvordan hun sjøl argumenterer. -Dette holder ikke. Som leder har hun et direkte ansvar for hvordan organisasjonens verviearbeid i praksis blir gjennomført, sier Willumsen. I et internt takkebrev den 30 mars jubler hun over 1200 nye medlemmer i løpet av kampanjen.

Organisasjonskonsulent Markussen i KFO er noe mer offensiv. I sitt innlegg i Nordlys den 30 mars skriver hun blant annet: "Vi vil påstå at vi går fram på en ryddig og god måte når vi rekrutterer. Hvis noen som etter en selvstendig vurdering velger å melde seg inn i KFO, samtidig ber om assistanse i forhold til rutiner / prosedyrer for å melde seg ut av sitt tidligere forbund, er vi behjelpelig med dette. Dette er helt normalt for andre instanser, som bank og forsikring. (..) KFO kommer til å fortsette sitt gode arbeid for å øke medlemstallet. I en slik sammenheng styrker vi vårt arbeid og vår innsats knyttet til rekruttering. Da vil vårt fokus være oss selv, og våre egne måter å jobbe på, og i liten grad andre organisasjoners arbeidsmetoder og eventuelt oppfatninger om KFOs måte å rekruttere på".

-KFO - ledelsen stiller seg dermed bak de useriøse og aggressive vervemetodene som deres utsendte selgere nå tar i bruk over hele landet, og de varsler at de vil fortsette i samme stil, sier Bjørn Willumsen i Fagforbundet Tromsø Kommune. -Det er langt unna praksis i resten av det seriøse organisasjonslivet, og det blir latterlig når de prøver å skjule seg bak bank og forsikringsbransjen. -Disse bransjene er ikke i nærheten av den type virksomhet som KFO i det siste har bedrevet rundt på kommunale arbeidsplasser, spør han. Han undres på om KFO - ledelsen heller har rotet seg bort i den useriøse delen av selgerbransjen, slik han har formulert det i et innlegg i avisa "Nordlys" 7 april.  

-KFO-ledelsens spesielle vervepraksis må vi i Fagforbundet forholde oss til og ta på alvor framover, blant annet når det gjelder faktainformasjon om våre forsikringer. De ferdig utfylte utmeldingsskjemaene må også møtes knallhardt og offensivt. KFO-ledelsen har gått over en terskel og bruker nå aktivt useriøse selgere som ikke plages av overdreven respekt for folk. Det er ikke lenger så nøye hva slags argumenter av likt og ulikt de slenger av seg, bare de tjener penger, sier han. -KFO skal få merke at respekt er en veldig gjensidig affære. Det slår tilbake på dem sjøl når de framstår som useriøse knivselgere, og da nytter det ikke å dele ut nips "attpå handelen", enten det handler om gratis armbåndsur, grønnsakrasper  eller hva det skal være, sier han og fortsetter: 

-KFO brutt ei grense. - Vi har faktisk ei plikt på oss til å sørge for at det rår ei viss anstendighet på dette området. Det skylder vi våre medlemmer, sier Willumsen.

Fortvilt medlem. Fredag 30 mars ble Kerry Macallan, en av Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Tromsø Kommune, kontaktet av et fortvilt medlem som hadde blitt overfalt av en pågående KFO-selger på Seminaret, en eldreinstitusjon i Tromsø. Han hadde så dårlig tid på slutten av matpausen at han skrev under bare for å komme seg unna den utsendte "pratemaskinen" fra KFO. Først i ettertid gikk det opp for han at han var blitt innmeldt i KFO, med et nytt armbåndsur på kjøpet. Etter kontakt med Fagforbundet, tok han kontakt med KFO og fikk annulert innmeldinga. -Så langt så har ikke vi i fagforeninga i Tromsø registrert ei eneste utmelding som følge av KFO-kampanjen, sier hovedtillitsvalg og Fane 2-ansvarlig i Fagforbundet i Tromsø Kommune, Vivi Jakobsen Sandberg.

SISTE: Her følger en fersk artikkel fra "Fagbladet" på nett, om en legesekretær i Tromsø som nylig opplevde å bli ufrivillig innnmeldt i KFO:

Aggressiv KFO-rekruttering
Fagbladet: Vegard Velle 29/03/2007


KFO meldte Kari S. Mortensen ut av Fagforbundet og trakk henne for 802 kroner i kontingent etter at hun hadde deltatt på et møte. Fagforbundet har fått nok av fagforeningskonkurrentens metoder.

- Jeg har aldri skrevet under på noen utmelding fra Fagforbundet. Eller noe innmeldingsskjema til KFO, sier Kari S. Mortensen, som jobber som legesekretær i Tromsø.

Likevel ga KFO lønningskontoret beskjed om månedlig trekk på 802 kroner. Samtidig sa de at hun ikke lenger skulle betale til Fagforbundet.

Forbannet
- Jeg ringte KFO for å høre hva som hadde skjedd. Mannen som svarte, sa at jeg meldte meg inn elektronisk i oktober i fjor. Min eneste kontakt med KFO er et legesekretærmøte i mars i år.
På møtet noterte alle ned navnene. Men Mortensen oppga ingen adresse. Likevel fikk hun kort tid etter tilsendt et innmeldingsskjema i posten, pluss beskjed om å betale KFO-kontingenten.

- Jeg spurte hvem som meldte meg inn, men det kunne de ikke svare på. Jeg er forbannet og føler meg umyndiggjort. Det er irriterende å måtte bruke masse tid på jobben for å ringe hit og dit og rette opp slikt.

Begrenset brannforsikring
- Konkurranse er greit. Men måten en konkurrerer på er ikke likegyldig, mener Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg.
Som et eksempel trekker hun fram boligforsikringen. Ifølge KFO er deres forsikring likeverdig med Fagforbundets. Men der Fagforbundets forsikring er en fullverdiforsikring, dekker KFOs rimeligste alternativ bare et tap opp til 250.000 kroner.

- Skulle det brenne i huset, vil forskjellen få alvorlige konsekvenser. Jeg lurer på om KFO dekker restbeløpet.

Dårlig folkeskikk
Nord syns også det er dårlig folkeskikk når KFO aggressivt kjører fram Valla-saken som et eksempel på hvorfor folk bør inn i KFO.

- Istedenfor å snakke om oss, kunne de begynne å snakke om hva de selv står for. De bruker kontinuerlig Fagforbundets fagligpolitiske arbeid som argument for å melde seg ut av Fagforbundet og inn i KFO. Men alt som påvirker folks hverdag, er et resultat av politiske beslutninger.

"Alt skal bli som før"
- KFO lokker også hjelpepleierne med en egen organisasjon, med tilnærmet lik logo som gamle NHS hadde. Bare kom til oss, så skal alt bli som før, er budskapet.

Ifølge Nord har lønnsutviklingen for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere aldri vært bedre enn etter at Fagforbundet ble etablert. Det samme gjelder innflytelsen over helsepolitikken og den yrkesfaglige utviklingen.

- I stedet for å rivalisere om de allerede organiserte burde organisasjonene heller verve de uorganiserte, slik at organisasjonene styrkes totalt sett, mener Nord. 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp