Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Den sentrale KFO-ledelsen stilte i krisemøte i Tromsø 11. mai. I følge avisa "Tromsø" har den lokale KFO-organisasjonen "mistet ryggraden". Sliter med dårlig arbeidsmiljø, elendig service overfor medlemmene og medlemsflukt. Kristin Arvesen, tidligere KFO-leder og hovedtillitsvalgt, har nå meldt seg inn i Fagforbundet

Problemene i KFO Tromsø blir omhandlet i en leder i avisa "Tromsø" 11 mai, under tittelen "Mistet ryggraden".

I avisa Tromsø torsdag 10 mai varslet tidligere hovedtillitsvalgt Kristin Arvesen at hun har meldt seg ut av KFO og er på vei over til Fagforbundet i Tromsø Kommune. Den useriøse vervekampanjen, som Arvesen beskriver som "uetisk", var dråpen som fikk begeret til å flyte over for henne, sier hun til avisa.

I lørdags-"Tromsø" den 12 mai blir problemene i KFO viet en helt side, under overskriften "KRISEMØTE ETTER KFO-FLUKT. KFO sentralt og KFO Tromsø holdt i går krisemøte for å få fagforeningen opp å gå igjen og stoppe medlemsflukten."

Her følger en avskrift av hele artikkelen (minus et stort bilde av KFO-leder Olander, og minus faksmile av torsdagens artikkel med Kristin Arvesen):

"Tromsø" avslørte torsdag at mangeårig leder i KFO Tromsø, Kristin Arvesen, melder seg ut i protest mot blant annet en omstridt vervekampanje. Nå er det klart at enda en sentral person i KFO Tromsø, tidligere hovedtillitsvalgt Hanne Wiesener, trekker seg. -Jeg er blitt gjort klar over at det har vært ulike utfordringer knyttet til Tromsø, og derfor valgte jeg å dra oppover og komme i tale med de tillitsvalgte. Dette var ikke et krisemøte, men et dialogmøte, hevder leder i KFO sentralt, Gunn Olander.

Skadeskutt. Administrerende sjef i KFO, Knut Olsen, hovedstyremedlem Bjørn Hovde, tillitsvalgt i brann og redning, Erik Benjaminsen, og tillitsvalgt på rådhuset, Tove Richardsen, deltok på møtet sammen med Olander og Wiesener. En møtedeltakerliste som i seg selv taler for at gårsdagens møte ikke var et ordinært dialogmøte som organisasjonen har tradisjon for å holde flere ganger i året. -Møtet dreide seg i korte trekk om å få Tromsø opp og gå igjen, etter å ha fått noen skudd for baugen. For KFO Tromsø var dette et krisemøte, sier Wiesener.

At det nå jobbes med at medlemmene får tillit til KFO igjen og at arbeidsmiljøet for hovedtillitsvalgte blir godt, var sentrale emner som ble tatt opp. -Møtet var veldig åpent og bra. Vi var ærlige med hverandre og fikk tømme oss for frustrasjon. Flere tiltak skal settes i gang, blant annet skal lederen sende ut brev til alle medlemmene i Tromsø kommune om hva som skal jobbes med og at vi skal få et tilfredsstillende arbeidsmiljø, sier Wiesener.

Sykemeldt. Forrige fredag sendte Wiesener sin oppsigelse til Olander. Siden oktober i fjor har Wiesener vært sykemeldt på grunn av situasjonen på arbeidsplassen, men har hele tiden blitt lovet at det skal gjøres grep for å bedre situasjonen. Det ble ikke gjort, og nå gir Wiesener KFO-ledelsen èn måned på å rydde opp. Klarer de ikke det opprettholder hun sin oppsigelse. -Hovedproblemene har vært at KFOs servicekontor ikke har ytet den hjelpen de er satt for, arbeidsmiljøet til hovedtillitsvalgt har ikke vært godt og saker for medlemmene har blitt liggende uten å bli gjort noe med, sier Wiesener. Mens hun har vært sykemeldt har hun via andre fått vite at Gudmund Garfjeld har blitt valgt til å ta over hennes stilling som hovedtillitsvalgt, som "Tromsø" skrev om i går. -Ingen på møtet visste hvordan valget av Gudmund hadde blitt gjort, forteller Wiesener og understreker at Garfjeld ikke har gjort noe galt i denne situasjonen. (Slutt på artikkelen)

FAGFORBUNDET I TROMSØ VOKSER
- Det står verre til med KFO enn vi ante, sier Bjørn Willumsen, leder i Fagforbundet Tromsø i en kommentar. -Sjøl om vi har visst at de har hatt problemer lokalt, så regnet vi med at disse var ryddet opp i før organisasjonen brukte ressurser på en useriøs og uetisk vervekampanje i Tromsø for ei tid siden. (Se andre artikler på forsida). Vi sa da at en slik respektløs opptreden overfor arbeidstakerne i kommunen ville slå tilbake på KFO-ledelsen sjøl, og det har den til fulle gjort, sier Willumsen. Han sier det er godt å få vite at de lokale KFO-tillitsvalgte frarådet den sentrale KFO-ledelsen å slippe "pyramide-selgere" løs på arbeidsplasser i Tromsø. -Det stemmer med vårt inntrykk av de lokale, seriøse KFO-tillitsvalgte, som vi generelt har hatt et godt samarbeid og god kontakt med gjennom årene, sier han, og fortsetter. -Denne saken viser en sjokkerende arroganse fra KFO-ledelsen regionalt og sentralt, og svaret får de nå, når organisasjonen kanskje rakner i Tromsø. Det skjer i så fall for eget grep, sier han med direkte adresse til KFO-leder Olander og kretsen rundt henne.

Willumsen roser tidligere hovedtillitsvalgt Kristin Arvesen for hennes innsats gjennom mange år, og ønsker KFO-ere hjertelig velkommen til Fagforbundet Tromsø Kommune, dersom de sjøl ønsker det. -Kristin er kjempedyktig, det har alltid vært en glede å samarbeide med henne, og det er svært positivt å få henne med i våre rekker. Fagforbundet i Tromsø er ei vital og aktiv fagforening, med veldig godt arbeidsmiljø, mye humør og stor takhøyde internt, sier han. Et hovedfokus er medlemsservice, oppfølging av den enkelte som trenger hjelp. Vi bistår sjølsagt våre medlemmer i forholdet til arbeidsgiver, men vi stiller også opp i forhold til forsikringsselskaper, banker, trygdekontor og andre off. instanser m.m, når det er nødvendig. I tillegg har Fagforbundet og LO et profesjonelt fungerende apparat på regionalt og sentralt nivå når et medlem trenger bl.a. juridisk bistand. Og det viktigste av alt, vi er del av en stor ogranisasjon - og vi vokser, også lokalt. For det er kun "kjøttvekta" av medlemmer som teller når det gjelder å opptre med tyngde overfor arbeidsgiver eller i faglig-politiske sammenhenger. -Det sies at størrelsen ikke teller, men det er ikke sant når det gjelder fagforeningsarbeid. Overhodet ikke. Størrelsen er alfa og omega for ei fagforening, sier han. Medlemstallet utgjør ryggraden, og det skjønner sannsynligvis alle de som nå melder seg inn hos oss her i byen, sier fagforeningsleder Willumsen. 

-Det har vært 20 nyinnmeldinger her bare de 10 siste dagene, sier hovedtillitsvalgt Vivi Jakobsen Sandberg i Fagforbundet Tromsø. -Og da ser vi bort fra de 38 som KFO fikk til å skrive under på utmeldingsslippen. Flesteparten av dem er nå tilbake hos oss, sier hovedtillitsvalgt Sandberg. -Flere forteller oss at de ikke var klar over at de meldte seg ut av Fagforbundet ved å skrive under på de ferdig utfylte skjemaene som disse "super"-selgerne stilte med. En totalt forkastelig framgangsmåte fra KFO sin side, og vi håper den ikke gjentar seg andre steder i landet, sier Sandberg. -Og når vi nå leser om de store interne problemene i KFO, så er det noen som har dobbelt grunn til å føle seg lurt, sier hun til slutt.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp