Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

LO i Tromsø fraråder sine medlemmer å stemme Frp. Partiet svarer med å karakterisere LO som "en trussel for Tromsø", og krever at "LO må ut av valgkampen". LO Tromsø svarer med å trappe opp aktiviteten.

Mandag 3 september hadde bladet Tromsø ei helside der de intervjuet den lokale Frp-stortingsrepresentanten Øyvind Korsberg, Frp-ordførerkandidat Jan Blomseth, samt Høyres ordførerkandidat Øyvind Hilmarsen. Der uttaler disse tre herrene at "LO må ut av valgkampen". Intervjuet fant sted mens LO gjennomførte sin svært vellykkete folkefest på Torget. Bildet er en studie verdt. Disse tre høyrepolitikerne står sure og bitre og slenger dritt om LO, mens tusenvis av tromsøværinger hygger seg sammen med byens store sønner, Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen.

Fra v Øyvind Korsberg, stortingsrepresentant for Frp, Øyvind Hilmarsen, ordførerkandidat for Tromsø Høyre og Jan Blomseth, ordførerkandidat for Tromsø Frp

Før valget sendte Lo i Tromsø ut 12 spørsmål til partiene, etter modell fra LO i Trondheim. Som det eneste partiet, nektet Tromsø Frp å svare på spørsmålene fra LO. Les den 4 siders løpe-seddelen fra LO Tromsø som er utarbeidet på grunnlag av svarene fra partiene: Side 1. Side 2-3. Side 4.

Denne løpeseddelen ble akkurat ferdig til lørdagens arrangement. Kombinert med den fantastiske stemningen og alle de frammøtte på Torget i Tromsø, så ble det for meget for de tre nevnte herrer. De ble sure. Svært sure. Farlig sure. Sitat fra artikkelen i bladet "Tromsø": "Fremskrittspartiet og Høyre krever at LO legger ned våpnene slik at byen kan få en real politisk debatt. For det mener de at byen ikke har nå." De tre bitre herrene karakteriserer den vellykkete folkefesten på Torget som en "blokade". Jan Blomseth, ordførerkandidat for Tromsø Frp: "Nå begynner de for alvor å blande seg opp i politikken. De spyr ut løpesedler, kjører svære show i Storgata og sprer dritt om oss. Personene på toppen bruker medlemspenger til sin egen private politiske kamp mot politiske partier. -Denne valgkampmaskinen er det kun LO som har råd til, uttaler høyrekandidat Hilmarsen.  Sitat fra artikkelen: "Stortingsrepresentant Korsberg nøler ikke med å kalle LO for et "politisk diktatur". -Det er et rødgrønt kommunistregime som styrer LO i byen, uttalte stortingsrepresentanten. Sitat fra artikkelen: "De mener alle at der et demokratisk problem at kommunalt ansatte har et maktapparat i byen som har mer penger enn de fleste partiene." De tre herrene på ytre høyre fløy avslutter artikkelen med å uttale at LO ikke skyr noen midler til å få sendt skitt om de borgerlige partiene.

Til v Jan Blomseth og LO - leder Leif Petter Hansen

I et tilsvar i avisa forsikrer LO - leder Leif Petter Hansen at LO Tromsø kommer til å blande seg mer inn i valgkampen framover. -Jeg trodde at valg handlet om demokrati. I et demokrati får alle ytre seg. Flest mulig burde blande seg inn, ikke bare politikerne, sier LO - leder Hansen. -De har ikke sett det siste av oss, det kan jeg hilse og si, sier en offensiv LO - leder i Tromsø.

I en kommentar sier Bjørn Willumsen, Fagforbundets leder i Tromsø Kommune at bildet av de tre sure herrene, der de står og lirer av seg eder og galle, mens resten av byen hygger seg på torget er mest komisk. Men også talende. Et bilde sier mer enn tusen ord, og kontrasten til festen bak i bildet, med sang og musikk, dans og ballonger er slående. -Blir du sur, så har du tapt, sier Willumsen, og det blir deres problem. -Men i sin skummende forbannelse så avslører herrene seg kraftig. -Frp er de styggeste til utpeke syndebukker og finne noen mennesker å trø på, og alltid noen som er svakere enn dem sjøl. Ingen andre partier er i nærheten av Frp på det området, heldigvis. Det siste eksemplet er den lokale Frp-kandidaten Kanestrøm som ville ta fra innvandrerne i byen stemmeretten. Politikere fra dette mobbe-partiet framstiller seg nå i Storgata i Tromsø som ynkelige offer for en fagbevegelse som ikke utfører noe annet enn en normal valgkamp-virksomhet i et demokratisk land. Akkurat i dette tilfellet virker de mest latterlige, spør du meg, sier Willumsen og fortsetter:

-Disse Frp`erne, som på alle områder ellers sverger til marked og konkurranse, og som omtaler velgerne som kunder, akkurat disse nedverdiger seg til å stå fram som sure tapere i Storgata, samtidig som de krever en "konkurrent" bort. -Man blir ikke direkte imponert over slikt, sier Willumsen, som gliser av deres framstillinger av at fagbevegelsen har enorme ressurser til rådighet. -For vår del kan de gjerne gå rundt og tro det. Vi er nøkterne, og vi sløser ikke med penger. Det aller meste valgarbeidet gjøres på frivillig dugnadsinnsats av medlemmer som stiller på fritida. Når det gjelder direkte utgifter i valgkampen, så handler det ikke om allverden for 11.000 LO - medlemmer i Tromsø, sier han. Totalt koster alt vi gjør i valgkampen i år 150-200.000 med stort og smått. Og det er vel anvendte penger. Vi får gjort mye med små midler, og folk stiller gratis opp for LO, fra uventet mange hold. Vi hadde ikke gjort jobben som en seriøs fagbevegelse hvis vi ikke hadde engasjert oss i valgkampen. Og her har LO lange tradisjoner, sier Willumsen

- LO og forbundene er i særklasse landets størst og mest demokratiske organisjon, helt fra valgene ute på den enkelte arbeidsplass til det høyeste organet, kongressen. Stortingsmann Korsbergs forsøk på å framstille LO som et "diktatur" og LO i Tromsø som "rødgrønne kommunister", hva nå det er for noe, faller på sin egen urimelighet. Bildet av LO Tromsø som en enorm pengemaskin som overkjører det stakkars Frp er også feil, det er latterlig og det er enda ei avsporing. Men Frp kan dette spillet. De tar på seg offerrollen så snart noen forsøker å pirke i glanspapiret som de pakker den uspiselige ytre-høyrepolitikken sin så pent inn i. For det ser jo flott ut. De lokker alle med mindre skatt og mer penger til alt. De snakker om valgfrihet i stedet for privatisering. De bedriver populisme og de lar markedsundersøkelser bestemme egne standpunkter i mange saker. Men de har et klart mål, nemlig å knuse den norske velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. De behandles merkelig nok som et ordinært parti av de andre partiene og av media. -At de f.eks. er ute etter tariffavtalene til vanlige folk, har så langt ikke vært et tema i noen av de valgprogrammene jeg har sett, sier Willumsen, og fortsetter: -Nå har Frp fått teften av makt. Når fagbevegelsen i Tromsø fokuserer på hva de virkelig står for, så framstiller de seg nok en gang som offer. Men de ekstreme uttalelsene fra Korsberg og Blomseth, samt holdningene til selve demokratiet og den demokratiske prosessen som kommer til uttrykk i intervjuet med bladet "Tromsø", tilsier at Frp framover bør få et mye skarpere søkelys på seg, både fra fagbevegelsen, fra media og fra de andre politiske partiene, sier Willumsen til slutt.

FRP-POLITIKK I PRAKSIS:
Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Tromsø sitter i næringskomiteen. Der markerer han seg som en ekstrem forkjemper for privatisering. Uten at det har vært skrevet om det lokalt, så går Korsberg nå inn for å selge Statkraft, en evighets-pengemaskin i fellesskapets eie, til utlandet. I tillegg foreslo han i vinter å selge samtlige aksjer i samtlige statseide selskaper! Hans forslag har vakt oppsikt i LO sentralt. For en slik realisering av fellesskapets midler (flere hundre milliarder kr.) vil føre til at arvesølvet for det meste havner på utenlandske hender. Det finnes ikke innenlandske kjøpere som er kapitalsterke nok til å kjøpe. Arvesølvet vil bli ført ut av landet til private investorer og storselskaper som har mer enn nok fra før, mens det norske fellesskapet skal ribbes. En slik ekstrem økonomiske politikk står denne lokale stortingsrepresentanten for. Øyvind Korsberg æresskjeller fagbevegelsen i Tromsø, samtidig som han sjøl i det stille arbeider for å selge vekk nasjonens felles eiendom til private investorer og bedrifter i utlandet. Han trenger et mye kraftigere søkelys på sin farlige virksomhet som politiker og representant for folket Nord Norge. Det er svært få som har fått med seg hva han egentlig driver med nede i Oslo.

Gruppeleder og ordførerkandidat for Frp Jan Blomseth uttalte før kommunevalget i 2003 at Tromsø Kommune ikke trengte å bygge nytt rådhus, for hvis de fikk makta, så skulle det ikke jobbe andre folk der enn de som administrerer anbud. Dette er et ekstremt synspunkt, sjøl innad i Frp. I valgkampen i år har Blomseth i flere sammenhenger varslet oppsigelser i den kommunale administrasjonen og på byutviklingskontoret. Han har også varslet om at dersom de vinner valget i år, så vil de straks skille ut samtlige tekniske tjenester i AS. (Dermed er de ikke forpliktet til å følge de tariffavtalene og pensjonsordningene som gjelder i dag.) Det er positivt at det lokale Frp under hans ledelse aldri utmerket seg som spesielt fremmedfiendtlige. Men kultur og kulturarbeidere har aldri stått høyt i Blomseths Frp. Med god hjelp av spesielt Armand Solheim i kommunestyregruppa så har Frp i Tromsø framstått med en konsekvent og sterkt kulturfiendtlig profil under Blomseth.

En av Frp sine toppkandidater ved kommunevalget i Tromsø, Kristoffer Kanestrøm, krevde for noen uker siden at innvandrerne i byen skulle bli fratatt stemmeretten. Han møtte sterk motbør og har ikke gjentatt det siden, sjøl om hans åndsfrende, innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen fra Harstad, støttet utspillet på vegne av Frp sentralt. Det er ikke første gang at Kanestrøm markerer seg i denne typen saker. Hans karriere i partiet ble for oppadstigende da han og partikompis Bjørn Gunnar Jørgensen "heroisk" kjempet mot opprettelsen av et asylmottak i Tromsø for noen år siden. De demonstrerte i dagevis utafor lokalet med plakater. Aleine.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp