Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Finansminister Kristin Halvorsen hilste representantskapet i Fagforbundet Tromsø fredag 12 oktober på "Driv", under et svært vellykket møte mellom de tillitsvalgte i fagforeningen og de sentrale rød-grønne politikerne i Tromsø.

Kristin Halvorsen ble tatt godt mot av de tillitsvalgte i Fagforbundet Tromsø Kommune, og de likte også det hun hadde å si. -Regjeringen har nå tatt tak i to av de største urettferdighetene i norsk arbeidsliv, og vi akter å gjøre noe med dem. Nemlig heltids-og deltidsproblematikken og forskjellene mellom skift og turnus, sa Halvorsen. -Begge disse viktige sakene handler om rettferdighet og likestilling, og her spiller vi og fagbevegelsen på lag, sa SV-lederen.

Fra representantskapsmøtet i Fagforbundet Tromsø Kommune den 12 oktober

Finansministeren kom også inn på skattelistene som ble lagt ut samme dag, og hun kunne love at "dette skal bli det siste året hvor noen kan stå fram som nullskatteytere. -Også rikingene skal bidra til å finansiere velferdsstaten, og det skal vi sørge for, sa en opplagt partileder og finansminister før hun hastet videre på andre oppdrag.

SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen på representantskapsmøtet i Fagforbundet Tromsø Kommune

Vel 100 frammøtte var til stede og fikk med seg det åpne møtet med de ledende politikerne i den nye "Tromsø-alliansen", samt RV. Det ble en fin dialog mellom de som skal styre Tromsø de neste fire årene og de tillitsvalgte i Fagforbundet.

Påtroppende ordfører Arild Hausberg på talerstolen. Bak fra v. Jens Ingvald Olsen (RV), påtroppende varaordfører Gunhild Johansen (SV), Marlene Bråthen (SP), samt Jonas Eilertsen (V) (Klikk for større bilde)

Jonas Eilertsen fra Venstre gikk gjennom den politiske avtalen som "Tromsøalliansen" har inngått. Han mente det var blitt en god avtale, spesielt på miljø. På spørsmål om hvor Venstre hadde fått dratt politikken til høyre, slik han hadde proklamert offentlig, så ble han noe mer nølende, men henviste til setningene om anbud i teknisk sektor, som han mente var mindre bastant enn rein avvisning, sjøl om han innrømmet at det skulle mye til før det ble foretatt anbudsutsetting i kommunen de neste fire årene.

Jonas Eilertsen (V), påtroppende leder for miljø, energi og transportkomitèen i Tromsø. Nyvalgt nestleder i Unge Venstre. En kommende storpolitiker fra Tromsø?

Eilertsen fikk flere spørsmål om hvor Venstre egentlig sto i spørsmål om privatisering, ettersom de svarene de hadde gitt fagbevegelsen før valget til forveksling var lik Frp sine. Ut fra svarene til Eilertsen så var det klart at Venstre kan leve godt med det politiske grunnlaget for Tromsø-alliansen, og det ble tatt godt i mot av forsamlingen. Avtalen i Tromsø kan ha rikspolitiske konsekvenser fram mot stortingsvalget om to år. Eilertsen erklærte seg helt enig i partilederens avvisende holdning mot Frp, og der hadde han forsamlingen med seg.

Jens Ingvald Olsen fra RV forklarte hvorfor RV stilte seg utenfor samarbeidet med de øvrige rød-grønne med først og fremst å henvise til uenigheten i OL-saken. Han sa også at det var helt uaktuelt for RV å la seg "binde til masten", slik han sa SV hadde vært i forhold til AP de siste åtte årene i byen.

Jens Ingvald Olsen, førstekandidat for RV, som gjorde et brakvalg i Tromsø, med 7.9 %

 På spørsmål om hva som skilte RV i Tromsø fra RV i Trondheim, der partiet hadde lagt seg på ei aktiv samarbeidslinje, så henviste han til den "råtne behandlingen" RV i Trondheim hadde blitt utsatt for etter valget. -Noe sånt ønsker vi ikke å bli utsatt for i Tromsø, sa Olsen.

Påtroppende varaordfører fra SV, Gunhild Johansen, var glad for den samarbeidsavtalen som var kommet i stand mellom AP, SV, Sp og Venstre. Hun mente avtalen var blitt sterk på miljø, og samtidig hadde en sterk rød-grønn profil i forhold til kampen mot privatisering og økte forskjeller.

Gunhild Johansen /SV), påtroppende varaordfører i Tromsø

Gunhild syntes det var svært trivelig å bli invitert til Fagforbundets møte. -Det er jo som å komme hjem igjen, etter alle de årene jeg var engasjert i Norsk Kommuneforbund, sa hun. Og hun traff også mange kjentfolk blant de frammøtte.

Påtroppende ordfører Arild Hausberg kom seint, men godt til møtet, etter at han var blitt noe forsinket fra åpningen av det nye kunstakademiet i Tromsø.

Arild Hausberg (AP), påtroppende ordfører i Tromsø

Det ble en god dialog mellom politikerne og de tillitsvalgte fra Fagforbundet. Av konkrete avklaringer lovte politikerne å få sving på administrasjonsutvalget i kommunen, som har ligget nede det siste året. Hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset toko opp dette sentrale spørsmålet. Hausberg ga på sparket oppdraget til varaordfører Gunhild Johansen om å få administrasjonsutvalget i gang igjen. Ellers så lovte politikerne å ta kvalitetskommunearbeidet på alvor, blant annet etter innspill fra seksjonsleder Anne Grete Bakke, SKKO. Etter spørsmål fra hovedtillitsvalgt Kerry Macallan lovte politikerne å følge godt opp spørsmålet om heltid og deltid innafor pleie- og omsorgssektoren. Slik de hadde lovet før valget.

Alt i alt ble det et svært givende møte mellom de tillitsvalgte representantene for grunnplanet innafor alle sektorene av kommunens virksomhet og de politikerne som skal styre byen de neste fire årene. Møtet la grunnen for et godt og fruktbart samarbeid mellom politikerne og de ansatte, til beste for hele byen og alle de som er avhengige av kommunens tjenester de neste fire årene.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp