Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Fagforeningskontoret i Veitasenteret 6. etg:

Publisert 23.08.2006 av Administrator

Fagforbundet Tromsø Kommune avd. 177 har kontorer i øverste etasje i Veitasenteret, innerst til venstre. Der finner man de hovedtillitsvalgte og fagforeningslederen, samt møtelokaler til disposisjon for seksjonsstyrene og øvrige grupper / utvalg i fagforeninga. Fagforeningskontoret følger ordinær kommunal åpningstid. Medlemmer og interesserte er alltid hjertelig velkommen til en prat og en kopp kaffe. Våre tillitsvalgte bistår medlemmene med det meste, det være seg tariffproblemer og andre forhold på arbeidsplassen, spørsmål i forhold til forsikring, trygdekontor, arbeidskontor. Vi er opptatt av å sikre den enkeltes rettssikkerhet og verdighet i hverdagen, og vi arbeider for en inkluderende og velfungerende velferdsstat for alle.

Leder / htv: Bjørn Willumsen
Tel: 777 91168/ 959 45 390
E-post: bjorn.willumsen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Vivi Jakobsen Sandberg
(Seksjon kirke, kultur og oppvekst)
Tel: 777 91166/ 976 50 832
E-post: vivi.jakobsen.sandberg@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Odd-Harald Brenneset (sykemeldt)
(Seksjon samferdsel og teknisk)
Tel: 976 50 829
Kan nå nås pr. mail: odd.brenneset@gmail.com

Hovedtillitsvalgt: Fred Magne Johansen
(Seksjon samferdsel og teknisk - vikar for Brenneset)
Tel: 777 91165 / 957 79600
E-post: fred.magne.johansen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Ingrid Lettrem Olsen
(Seksjon helse og sosial)
Tel: 777 91163/ 913 09 691
E-post: Ingrid.lettrem.olsen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Kristin Arvesen
(Seksjon kontor og administrasjon)
Tlf 777 91164 / 478 09710
E-post: kristin.arvesen@tromso.kommune.no

Gruppemail til samtlige på fagforeningskontoret:
fagforbundet@tromso.kommune.no

Besøksadresse: Veitasenteret, 6. etg (innerst til venstre)

Postadresse: Fagforbundet avd. 177, Rådhuset, 9299 Tromsø
 

Hjemmeside til forbundet sentralt: www.fagforbundet.no
Hjemmeside til Fagforbundet Troms

VIKTIG: Fagforeningen har et omfattende tillitsvalgtapparat ute i enhetene. Oppdaterte oversikter over de tillitsvalgte ute på enhetene finner du seksjonsvis i linkene til venstre på denne hjemmesida. Dessverre er det enkelte enheter som mangler lokale tillitsvalgte. Da må medlemmene kontakte fagforeningkontoret hvis man trenger hjelp. Ellers er det korrekt praksis at medlemmene først tar kontakt med de lokale tillitsvalgte. Disse vil, i samråd med medlemmet, vurdere hva som skal gjøres videre. Det er viktig å prøve å løse saken på lavest mulig nivå. Den lokale tillitsvalgte kan be fagforeningskontoret om bistand ute på enheten, eller de hovedtillitsvalgte på fagforeningskontoret kan bringe saken inn for rådmannen, eller andre instanser, avhengig av sakens karakter, og hvor låst den er ute på enheten. Det viktigste for de tillitsvalgte i fagforeningen er følgende: VI STILLER OPP FOR MEDLEMMENE!

Hvis du har behov for det, så ta kontakt og avtal møte pr. telefon eller mail, eller stikk innom oss i Veitasenterets øverste etasje. Bruk ringeklokka til venstre for døra.

Fagforeningskontoret er et hektisk midtpunkt for aktiviteten i fagforeningen. Av og til er samtlige opptatt i møter og andre oppdrag ute av kontoret. Dessverre. Bruk tlf, SMS, mail eller legg igjen beskjed på telefonsvareren for å få kontakt.

Fagforeningen har et eget feriested ved Laksvatn. Interessert? Ta kontakt med fagforeningskontoret, eller lageret på Slottet. Les mer om FERIA på egne sider, fra link i hovedmenyen.

 


Vivi Jakobsen SandbergOdd Harald Brenneset (til v) og Line Holsbøe Arnesen, Fagforbundet Troms


Torgunn Bendiksen (tidligere hovedtillitsvalgt)


Hilde Bernhardse.Etter 9 år som 
hovedtillitsvalgt i vår fagforening  
ble Hilde nestleder i 
Fagforbundet Troms. Der er hun ennå (2012) 

Kerry Macallan. Hovedtillitsvalgt fra 2006. I januar 2012
ble Kerry rådgiver på Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø


Kristin Arvesen. Mangeårig hovedtillitsvalgt i daværende KFO, som i
2007 meldte overgang til Fagforbundet. Kristin overtok som hovedtillits-
valgt etter Hilde Bernhardsen


Årsberetninger for 2006 fra de hovedtilitsvalgte til årsmøtet 30.1.07:

Årsberetning fra Hilde Bernhardsen, seksjon kontor og adm.

Årsberetning fra Torgunn Bendiksen, Sissel M. Skoghaug og 
Kerry Macallan, seksjon helse og sosial

Årsberetning fra Odd Harald Brenneset, seksjon samferdsel og teknisk

Årsberetning fra Vivi Jakobsen Sandberg, seksjon kirke, kultur og oppvekst 

To tøffe damer tar en velfortjent pust i bakken. Toppluene fungerer

som svettereimer. Men de er alltid i godt humør! Torgunn t.v og Hilde.

 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp