Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp

«« Nov - 2017 »»
M T O T F L S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Publisert 28.09.2006 av Administrator

MERK: Fagforbundet avd. 177 har flyttet fra Veita til Stortorget 5, 3.etg. (Inngang til høyre for tapasrestauranten-heis eller trapp videre):

Hovedtillitsvalgte:
Ingrid Lettrem Olsen 
777 91163
913 09 691

Kristin Arvesen          
777 91164
478 09710

 

Odd H. Brenneset
(sykemeldt)  
976 50829


 

Fred Magne Johansen
(Vikar for Brenneset)
777 91165
957 79600

 

Vivi J. Sandberg      
777 91166
976 50832

Leder / htv:
Bjørn Willumsen      
777 91168
959 45390

(For mailadresser og øvrige opplysnger, klikk "Fagforeningskontoret" i link på venstre side.)

Link til Facebook:
Fagforbundet avd. 177

"Nettverk mot utstøting:"
Blir du mobbet på jobben, ring kontakt-telefon 913 44456

Ansvarlig for hjemmesidene:
Bjørn Willumsen

Til toppen av siden

Rådgiver Peter Reinholdtsen håner de som demonstrerte mot ekstremprivatiseringen av Tromsø kommune. Byrådet tok flere grep for å obstruere Fagforbundets lovlige politiske demonstrasjonsstreik foran Rådhuset den 19. juni.

Byrådet nektet ansatte å bruke matpausen eller avspasering for å si sin mening.
Mailen fra byrådet inneholdt følgende: 1: Byrådet aksepterte at dette var en lovlig politisk streik. 2: De som deltok i streiken måtte registrere seg og de ville bli utsatt for lønnstrekk. 3 Byrådet nektet våre medlemmer å bruke avspasering og matpause utafor rådhuset tirsdag 19. juni mellom kl. 11 og 12. De to siste pkt hadde fagforeningskontoret hørt rykter om ute fra arbeidsplassene på forhånd, men ikke hørt noe om fra byrådet. Uten noen kontakt med fagforeningen sendte byrådet etter varsel om politisk streik den 14. juni ut tre direktiver til de ansatte ute på alle enhetene, via enhetslederne:  -Om registrering og lønnstrekk. -Om at ansatte ble nektet å bruke kommunale biler i demonstrasjonen. -Om at avspasering og matpause ikke ble tillatt brukt.

Alle ansatte som viste seg utfor rådhuset mellom kl. 11 og 12 denne dagen, uansett årsak, ble truet med lønnstrekk
- Alle disse tre punktene er greie, sier fagforeningsleder Bjørn Willumsen, med unntak for forbudet mot å bruke avspasering. Dette er arbeidstakernes opparbeidete fritid, og det burde være mulig å finne løsninger her. Det største  problemet er at byrådet ikke gjorde fagforeningen kjent med disse forholdene før det var tre timer og et minutt igjen til streiken skulle gjennomføres. Det var sjølsagt umulig å nå alle våre medlemmer rundt på tjenestestedene. 

For det var et personlig standpunkt for hver enkelt å streike denne dagen. Fagforeningen beordret ingen. Fagforeningen har ikke økonomi til å dekke lønnstrekk, så dette var en avgjørelse hver enkelt måtte ta, under hensyn til liv og helse og under hensyn til at spesielt barn og avdre svake grupper ikke skulle lide overlast denne timen. I flere barnehager og sykehjem samlet noen  utsendte fra hver avdeling seg og kjørte samlet til rådhuset for å delta i den politiske streiken. For ansatte i noen avdelinger og enheter, bl.a på rådhuset, ble presset for stort. Byrådet forlangte at de stemplet seg ut med formål "streik", og enhetsledere hadde også sendt ut beskjed om at ansatte i rådhuset som viste seg utafor rådhuset den timen streiken varte, ville bli trukket i lønn.

Byrådet politiserer enhetsledere og øvrige administrative ledere.
- I tillegg til det ovenstående opplevde de ansatte ute på enhetene følgende: Etter et heldagsmøte på rådhuset i juni fikk samtlige enhetsledere et tre siders skriv fra byrådet om ansattes rettigheter ved konkurranseutsetting og virksomhetsoverdragelse. Etter dette møtet fikk fagforeningskontoret beskjed fra mange ute i kommune-organisasjonen om at enhetsledere villedet ansatte og tillitsvalgte om at konkurranseutsetting ikke har noen betydning for ansattes rettigheter og tariff-forhold - at de ansatte bare kunne slappe av. Enhetslederne fortalte dem videre at konkurranseutsetting ikke er privatisering. Dette er den velkjente Frp – melodien som nå også Høyre er begynt å spille. Fra før av har enhetslederne et absolutt lojalitetskrav. Dersom en enhetsleder eller administrativ leder ytrer seg kritisk om politiske eller økonomiske forhold innafor sitt ansvarsområde, så fjernes vedkommende. Dette har utviklet seg gjennom de siste ti årene i forbindelse med omlegging til autoritær New Public Management - styring. Det nye nå er at byrådet politiserer administrasjonen. Enhetsledere må nå overfor de ansatte opptre som politiske kommisærer for h og frp. -Dette er veldig alvorlig. Vi er vokst opp i en demokratisk tradisjon der selve adelsmerket har vært at off. administrasjon opptrer nøytralt og kan betjene ulike regimer, sier fagforeningsleder Bjørn Willumsen. -Under et autoritært høyrestyre så opplever vi nå at administrasjonens munnkurv innskjerpes. Så også lojalitetskravet. Det er uhørt og svært uryddig av byrådet å forlange av dem at de må selge partipolitikk ute på arbeidsplassene. Her går byrådet langt over streken. 

"Illojalitet" fra administrative ledere straffes hardt
Når det gjelder de administrative lederne,  så befinner de seg på forhånd i et knallhardt nyliberalt regime. Blir de tatt for illjojalitet – i å diskutere byrådets politikk negativt, eller karaktiserisere den økonomiske situasjonen negativt, eller i det hele tatt få et stempel om at vedk. ikke til å stole på, så er vedk ute av enhetslederstolen. Dette har utviklet seg gjennom ti års gradvis innføring av New Public Management i kommunen, og er blitt kraftig forsterket og innskjerpet under det nåværende regimet. Folk i Tromsø fikk en påminnelse om om disse tilstandene da kirkevergen i Tromsø for noen uker siden klaget offentlig på byrådets budsjett-kutt på kr 700.000. Da rykket byråd Jonas Eilertsen ut med en kraftig refs til kirkevergen om at slike klager kun skulle tas opp med han internt. Han glemte i farta at kirkevergen ikke er underlagt byrådet, men Kirkelig Fellesråd. Så dette har prellet av på kirkevergen, som også etterpå har ytret seg kritisk til byrådet i det offentlige rom. Dersom hun hadde vært enhetsleder i Tromsø kommune, så ville hun med overveiende sannsynlighet blitt fjernet fra jobben sin. Slik er det blitt i den ekstreme varianten av den høyre -frp styrte kommunen Tromsø. Den 7. juli trappet kirkevergen opp sin smule sivile ulydighet mot byrådet. I annonser i begge lokalavisene blir publikum bedt om å klikke inn på hjemmesidene til Kirkelig Fellesråd i Tromsø, for å lese om konsekvensene byrådets budsjettkutt får for folk i Tromsø. Det er helt sikkert enhetsledere i kommunen som kunne tenkt seg å gjøre det samme. Men vedkommende ville da blitt stemplet som illojal og blitt fjernet fra sin lederstilling.

Et apropos til byrådet i Tromsø sitt råkjør for privatisering for tida: "Tyske kommuner vil ha tilbake sine offentlige tjenester." I Tyskland så er rekommunalisering den nye trenden i kommunene. Privatisering og konkurranseutsetting var et feilspor, er erfaringen derfra. Kommunene ønsker tjenestene tilbake.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp