Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp

«« Nov - 2017 »»
M T O T F L S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Publisert 28.09.2006 av Administrator

MERK: Fagforbundet avd. 177 har flyttet fra Veita til Stortorget 5, 3.etg. (Inngang til høyre for tapasrestauranten-heis eller trapp videre):

Hovedtillitsvalgte:
Ingrid Lettrem Olsen 
777 91163
913 09 691

Kristin Arvesen          
777 91164
478 09710

 

Odd H. Brenneset
(sykemeldt)  
976 50829


 

Fred Magne Johansen
(Vikar for Brenneset)
777 91165
957 79600

 

Vivi J. Sandberg      
777 91166
976 50832

Leder / htv:
Bjørn Willumsen      
777 91168
959 45390

(For mailadresser og øvrige opplysnger, klikk "Fagforeningskontoret" i link på venstre side.)

Link til Facebook:
Fagforbundet avd. 177

"Nettverk mot utstøting:"
Blir du mobbet på jobben, ring kontakt-telefon 913 44456

Ansvarlig for hjemmesidene:
Bjørn Willumsen

Til toppen av siden

Byrådet har vedtatt nedbygging av vaktmestertjenesten i Tromsø kommune.

Her finner du hele saksframlegget. Den nevnte nedstyringen av vaktmestertjenesten gjennom naturlig avgang framkommer på siste side. Eiendom er i saksframlegget helt klar på at det er "bestillerkompetansen" som skal styrkes, og det varsles at kjøp av tjenester vil øke i omfang. Bak byrådets avgjørelse ligger det betydelig dramatikk som involverer vaktmesterne, samt store deler av kommuneorganisasjonen, i og med at de fleste enhetene har vaktmestertjenester i en eller annen form.

Samtlige vaktmestere ønsker å være tilknyttet egne bygg
Det ble brukt betydelige summer på en omfattende organisasjonsprosess i 2009, der Åge Bakken var prosjektleder. Dette arbeidet endte i en omforent konklusjon mellom alle parter at vaktmesterne skulle bli på sine bygg og samarbeide faglig seg i mellom i naturlige soner. I begynnelsen av 2011 satte Eiendom ned et nytt prosjekt under ledelse av Kai Andreassen. Han kom fra  entreprenørselskapet Skanska. Åge Bakken - prosjektet ble da omdøpt til et "forprosjekt", og det ble satt i gang et råkjør av en prosess, av en type som Fagforbundet aldri tidligere har sett maken til i Tromsø kommune. Som en følge av dette, innkalte Fagforbundet og Delta samtlige vaktmestere til felles møte i kantina på rådhuset den 30. mai i fjor mellom kl. 13 - 15. Nesten samtlige vaktmestere i kommunen stilte der, og gjennom debatt og gruppearbeid ble det skriftlig gjort klart fra hver enkelt at alle sto fast på konklusjonen fra Åge Bakken - utvalget. Vaktmesterne ønsker å være tilknyttet faste bygg, og å jobbe sammen innen naturlige soner. Og samtlige oppfatter at de utfører vettige og viktige oppgaver innafor sine arbeidsområder.

Drammen kommune har privatisert hele vaktmestertjenesten.
Hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset, Fagforbundets representant i styringsgruppa ble dessverre syk i april, og Bjørn Willumsen gikk inn i styringsgruppa i hans sted. I Willumsens første møte i styringsgruppa, den 9 juni 2011, opplyste prosjektleder at han dagen før hadde vært på befaring i Drammen kommune, og han var meget imponert over den måten som Drammen hadde organisert vaktmestertjenestene på. Han foreslo at representanter fra Drammen ble invitert til Tromsø. Willumsen kontaktet etter møtet Fagforbundet i Drammen, og de kunne fortelle at høyrestyrte Drammen er et dårlig eksempel på vaktmesterorganisering, for de har ikke en eneste kommunal vaktmester igjen. I løpet av 15 år hadde Drammen kvittet seg med samtlige gjennom naturlig avgang, etter at vaktmesterne i 1995 var blitt overført til en base i Bydrift. Dette var nøyaktig det samme opplegget som Andreassen kjørte fram i Tromsø, og det er klart at Fagforbundet i Tromsø ble enda mer skeptisk til hele opplegget. (Andreassen forklarte i ettertid at det kun var styringssystemene i Drammen han var imponert over. Vel, det er et faktum at den prosessen som Eiendom har skissert framover, med flytting av vaktmesterne til ei base på Slottet (Bydrift), der det skal skje ei nedtrapping gjennom naturlig avgang, likner veldig på det de har gjort i Drammen.)

Prosjektleder Kai Andreassen overkjører vaktmesterne
Det var også rart for Willumsen å oppleve at arbeidsgiver i styringsgruppemøtet den 9 juni var rasende fordi arbeidstakerorganisasjonene hadde gjennomført møtet i rådhuskantina den 30. mai. Arbeidsgiver var godt kjent med hva som hadde skjedd på møtet, og de var illsinte. (At hovedtillitsvalgt Aud Hansen i Delta aktivt har støttet arbeidsgiver i alt de har foretatt seg etter møtet den 30. mai kan vi bare ta til etterretning.) I neste møte i styringsgruppa, den 7. september, avviste arbeidsgiver å gjennomføre et felles møte for alle vaktmesterne, med begrunnelsen i at Fagforbundets representant "ikke er på linje med de øvrige i styringsgruppen på flere områder. En ønsker ikke at det planlagte møtet skal skape unødig uro og usikkerhet blant vaktmesterne." Vaktmestergruppa i Fagforbundet aksjonerte den 14. oktober foran rådhuset. De overleverte et brev til den avtroppende politiske ledelsen, og de ble intervjuet i avisa iTromsø. Det nye byrådet konstituerte seg den 19. oktober. Den 31. oktober innkalte Eiendom samtlige vaktmestere til et møte i kommunestyresalen. Det ble en meget spesiell seanse. Prosjektlederen opptrådte på en måte som i ettertid medførte denne henvendelsen fra Fagforbundet til byrådet. I et etterfølgende møte med byråd Fusdahl og rådgiver Reinholdtsen ble det klart at prosjektleders spesielle opptreden overfor vaktmesterne i kommunestyresalen ikke var klarert med byrådet, og det ble også klart at byrådet ikke stilte seg bak slik opptreden. (Byrådet kan ikke ha tatt klagen på hans opptreden så veldig tungt, for i vår ble Kai Andreassen ansatt som ny driftsleder i Eiendom etter Frank Abrahamsen.)

Pilotprosjektet på fastlandet
Litt seinere på høsten ble styringsgruppa lagt ned, og Fagforbundet fikk beskjed om at prosjektet var avviklet, og erstattet av et "pilotprosjekt" i Tromsdalen og på fastlandet. Dette pilotprosjektet ble avsluttet gjennom et møte på Sydspissen den 20. juni i år, og det framkom i oppsummeringen at forsøkene på omlegging av vaktmestertjenestene overhodet ikke er uproblematisk å gjennomføre. Verken i forhold til vaktmesterne eller i forhold til brukerne av vaktmestertjenestene ute på enhetene. I møte i personalomstillingsgruppa for vaktmesterne onsdag 4. juli ble det sagt at byrådet har startet "på skratch" og at byrådet hadde "godtatt" det saksframlegget som ble lagt fram høsten 2011 og vedtatt av et flertall i AMU.

Mange uavklarte spørsmål.
-Her er mange uavklarte spørsmål framover, på tross av avgjørelsen i byrådet, sier Bjørn Willumsen, de ansattes representant i personalomstillingsgruppa. Den tradisjonelle vaktmestertjenesten er i ferd med å avvikles, og vaktmesterne skal fjernes gjennom naturlig avgang, uten at det er avklart hvordan behovet for brukervaktmestere ute på enhetene skal dekkes opp, eller hvordan denne tjenesten konkret skal finansieres. Det synes som om fokuset er noe feil, og man begynner i feil ende, når det nå satses så sterkt på å få omstilt og nedstyrt eksisterende vaktmestertjeneste før disse elementene er på plass, sier Willumsen. Han stiller følgende spørsmål: - Ligger det nå an til at vaktmesterne skal fjernes fra byggene og samles i ei base, slik det opprinnelige forslaget gikk ut på? Er vaktmesterne som gruppe nå blitt definert som "overtallige"?

Vaktmestere har en viktig funksjon i skoler og barnehager og institusjoner over hele verden, og det er ufattelig å observere hvordan Eiendom og prosjektleder Andreassen det siste året har handtert vaktmestertjenesten i Tromsø kommune, sier Willumsen. Han varsler at Fagforbundet vil følge prosessene framover med et kritisk blikk, og han varsler at fagforeningen vil slå ned på alle former for overtramp overfor vaktmesterne som gruppe, eller overfor enkeltpersoner blant dem. Willumsen oppfordrer byrådet til å se på saken på nytt, med sikte på en ryddig prosess framover, både overfor vaktmesterne og overfor de enhetene som trenger sin vaktmester.

En svært uryddig prosess fra prosjektleders side
I saksframlegget til AMU i oktober 2011, og i alle andre sammenhenger, så har prosjektleder Kai Andreassen prøvd å gjøre det til et poeng at Bjørn Willumsen ikke har vært på linje med de øvrige tillitsvalgte i prosessen. Dette ble svart på i et skriv til AMU i oktober 2011. Hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset, tidligere medlem av styringsgruppa, og Frank Hansen, tillitsvalgt og leder av vaktmestergruppa i Fagforbundet klargjorde skriftlig overfor AMU at prosjektleder uttalte seg her på feilaktig grunnlag. Det store problemet i prosessen var prosjektleders noe "utradisjonelle" måte å drive det framover på, uten milepæler, uten klare vedtak og med ei svært spesiell protokollføring underveis. Men det tegner seg et bilde av at målsettingen har hele tida vært klar, og det har vært å nedtrappe den tradisjonelle vaktmestertjenesten gjennom naturlig avgang, uten en skikkelig prosess mot de enhetene som er avhengige av vaktmestere. -Dere skal få merke hvem dere har bydd opp til dans, uttalte prosjektlederen til en tillitsvalgt i Fagforbundet i fjor sommer.

Forsøk på fagforeningsknusing?
Andreassen plages ikke av overdreven respekt for vanlige arbeidsfolk og deres tillitsvalgte. I vår ansatte byrådet Andreassen i den sentrale stillingen som driftsleder i Eiendom. Som driftsleder har Andreassen flere ganger bare innkalt Aud Hansen fra Delta til møter, mens han har unnlatt å innkalle Fagforbundets tillitsvalgte, sjøl om Fagforbundet organiserer mesteparten av arbeidsstokken innafor de respektive områdene. Dette har skjedd både med Frank Hansen i forhold til vaktmesterne og i forhold til Stein Sivertsen som er tillitsvalgt for håndverkerbasen. Andreassen har også unnlatt å invitere hovedtillitsvalgte fra Fagforbundet til denne typen møter, noe som skal være en selvfølge når han innkaller hovedtillitsvalgt fra Delta. Slik opptreden fra en arbeidsgiver kan karakteriseres som forsøk på fagforeningsknusing. Kai Andreassen er forøvrig frimurer, i samme losje som Høyres gruppeleder Rolleiv Lind. 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp