Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Hopp over kalender - Til hovedinnhold - Topp

«« Nov - 2017 »»
M T O T F L S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Publisert 28.09.2006 av Administrator

MERK: Fagforbundet avd. 177 har flyttet fra Veita til Stortorget 5, 3.etg. (Inngang til høyre for tapasrestauranten-heis eller trapp videre):

Hovedtillitsvalgte:
Ingrid Lettrem Olsen 
777 91163
913 09 691

Kristin Arvesen          
777 91164
478 09710

 

Odd H. Brenneset
(sykemeldt)  
976 50829


 

Fred Magne Johansen
(Vikar for Brenneset)
777 91165
957 79600

 

Vivi J. Sandberg      
777 91166
976 50832

Leder / htv:
Bjørn Willumsen      
777 91168
959 45390

(For mailadresser og øvrige opplysnger, klikk "Fagforeningskontoret" i link på venstre side.)

Link til Facebook:
Fagforbundet avd. 177

"Nettverk mot utstøting:"
Blir du mobbet på jobben, ring kontakt-telefon 913 44456

Ansvarlig for hjemmesidene:
Bjørn Willumsen

Til toppen av siden

Hva er framtida for sentralkjøkkenet? De ansatte og deres organisasjoner hører ingen ting fra byrådet.

Frp varsler full konkurranseutsetting.
Men som ventet ble konklusjonen grepet begjærlig av de ekstreme kreftene i Frp. Som en av sine første offentlige embetsgjerninger innkalte byråd Kanestrøm og hans daværende rådgiver Jørgensen til pressekonferanse på Mortensnes. I møte med de ansatte varslet de full konkurranseutsetting av det kommunale sentralkjøkkenet. (Dette var like før Dubai-turen som kostet rådgiver Jørgensen jobben.) De ansatte på sentralkjøkkenet reagerte med en egen pressekonferanse noen dager etter der mye sinne og frustrasjon kom fram.

Arbeidsmiljøutvalget vedtar i desember to mnd. utsettelse
I møte i det sentrale Arbeidsmiljøutvalget (AMU) den 15. desember 2011 ble det vedtatt en utsettelse på to måneder, etter forslag fra Fagforbundet. Vedtaket hadde følgende ordlyd: "AMU ber byrådet, i samarbeid med ledelsen og de ansatte på sentralkjøkkenet, utrede hvilke tilpasninger som må til innenfor eksiserende lokaliteter for å kunne videreføre matproduksjonen i egen regi. AMU forutsetter at dette arbeidet kan skje innenfor en tidsramme på to måneder, og at resultatet legges frem i AMU-møtet 28/02-12." Etter dette vedtaket vet vi lite om hva som har skjedd, annet enn at finansbyråd Fusdahl i januarmøtet i AMU bekreftet at byrådet respekterte vedtaket og aktet å følge det opp.

Produksjonssamarbeid med UNN?
Saken har ikke kommet tilbake til AMU. Det går forlydender om at byrådet ser nærmere på planene om produksjonssamarbeid med kjøkkenet på UNN. Dette var et arbeid som bortimot var ferdigstilt da daværende kommunalsjef Eva T. Olsen onsdag før påske i 2011 innkalte samtlige på sentralkjøkkenet og ga dem sjokk, med følgende beskjed: Samarbeidsprosessen med UNN er  blitt avviklet med øyeblikkelig virkning. Engasjementet til innleid konsulent Tokheim fra Oslo er også blitt avviklet med øyeblikkelig virkning. Kommunalsjefen ga videre beskjed om at hun nå hadde tatt full styring sjøl. Den 30. mai, i et møte i styringsgruppa for dette prosjektet, ga kommunalsjef Eva T. Olsen beskjed om at styringsgruppa ville bli lagt ned, og at konkurranseutsetting var ei mulig løsning for den framtidige kjøkkendrifta i Tromsø kommune. Da disse ordene ble uttalt, så reiste øyeblikkelig representantene fra UNN seg og forlot styringsgruppa, med den begrunnelsen at de ikke ville ekskludere seg fra i neste omgang å levere anbud på framtidig matproduksjon i Tromsø kommune. Styringsgruppa ble der og da avviklet.

Rådmannen avviser i juni 2011 at de har en ad-hoc gruppe som utreder mulig konkurranseutsetting.
Den 14. juni gjorde Fagforbundet i kommunen en skriftlig henvendelse til kommunalsjefen. Med henvisning til den klare bestemmelsen i hovedavtalen om at de ansattes organisasjoner SKAL være med i administrative ad-hoc grupper som utreder mulig konkurranseutsetting, så krevde Fagforbundet representasjon i det videre arbeidet med mulig konkurranseutsetting av kjøkkendrifta. Den 28. juni fikk Fagforbundet følgende svar fra rådmannen: "Det er ikke nedsatt noe ad-hoc utvalg som skal utrede en mulig konkurranseutsetting. Rådmannen vil fremme en sak for politisk behanding der konkurranseutsetting kan være et alternativ til dagens ordning. Fagforeningene vil da gis mulighet til å uttale seg skriftlig når saken fremmes."

Rådmannen tilrår konkurranseutsetting
De ansattes organisasjoner hørte ikke noe mer før de ble innkalt til drøftingsmøte med rådmannen den 7. oktober. Her kom det klart fram at rådmannen konkluderte med konkurranseutsetting av sentralkjøkkenet i Tromsø kommune. På spørsmål om hvem som hadde jobbet fram denne saken administrativt, så ble det veldig uklart hva som hadde skjedd og hvem som hadde deltatt i dette arbeidet, annet enn at vi fikk vite at Johnny Embrå hos rådmannen hadde vært satt på saken.

De ansatte leverer forslag om videre drift i eksisterende lokaliteter
Etter AMU-vedtaket i desember, så satte de ansatte ned et utvalg som jobbet fram et forslag til videre drift ved det eksisterende kjøkkenet. Dette ble oversendt politikerne, men de ansatte har ikke fått noen som helst respons fra byrådet.

De ansatte og deres organisasjoner hører ingen ting fra byrådet
Her står saken nå. De ansatte ved sentralkjøkkenet hører ingen ting fra byrådet. Vedtaket fra AMU den 15. desember er ikke fulgt opp fra byrådets side så vidt som Fagforbundet og våre medlemmer og tillitsvalgte ved sentralkjøkkenet kjenner til. Det er helt klart at hele situasjonen er blitt ei stor belastning for de ansatte. Med negative konsekvenser for arbeidsmiljøet ved det topp profesjonelle sentralkjøkkenet, der vi finner den største samlingen av faglærte kokker i byen og landsdelen.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp