Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

"Breaking news"-kveld med Jan Davidsen på Driv!

Publisert 01.06.2010 av Administrator

(01.06.10)

LO Kommune inviterer til åpent møte på "Driv"
onsdag 2.6 fra kl. 19.00.
"Breaking News" v / Jan Davidsen, leder av Fagforbundet og forhandlingsleder for LO Kommune.

Vi treffes på "Driv" onsdag, uansett hva som skjer sentralt.
Appeller - allsang - rock & roll.
Fagforbundets eget husband "The good old boys" spiller opp!!
Åpent for alle
Gratis inngang.

 

Derfor ble det streik:
"Tilbudet" fra KS var en rein provokasjon.
- Prosenttillegg er usosiale og øker forskjellene kraftig
- Minstelønnstilbud i staten kr 8.500: I kommunene kr 2.700.
- Likelønnspott på 1 milliard til lokal fordeling er kun et forskudd på neste hovedtariffoppgjør, da disse tilleggene "spises opp".

- Vi er nå i en streik som er et resultat av et uholdbart og useriøst tilbud fra KS, sier streikeleder Kristin Arvesen i Fagforbundet Tromsø kommune.

-Vi ønsket ikke denne streiken, og vi hadde et stort håp om at det ordnet seg etter at partene i staten ble enige. Når KS har lagt seg på en provokasjonslinje overfor de kommunalt ansatte, så var vi nødt til å svare. Vi er i etterkant rystet over KS-direktørens systematiske feilinformasjon i media. Det er et faktum at laveste lønnstilbud i staten er på kr. 8.500, mens laveste tilbud KS kom med til oss lå på kr. 2.700. Det er et faktum at KS kun tilbød urettferdige og usosial prosenttillegg, og det er et faktum at de tilbød en alt for liten lokal likelønnspott som blir oppspist i neste tariffoppgjør, sier Arvesen.

- Det skal bli veldig interessant å få "breaking news" fra Jan Davidsen sjøl i Tromsø på onsdag, sier hun. Den lokale streikegeneralen sier til slutt at alle interesserte er hjertelig velkommen til en helaften på Driv fra onsdag kl. 19.00, under parolen "Fagforbundet krever lik behandling og lik lønn!"

(tekst og bilde:fagforbundet.no)

Opptrapping av streiken.

Publisert 30.05.2010 av Administrator

(30/5-10)

Fagforbundet Tromsø kommune trapper opp streiken onsdag 2.juni.

Fredag 28/5 varslet  Fagforbundet Tromsø kommune opptrapping av streiken fra arbeidstidens begynnelse onsdag 2.juni. Ytterligere 520 ansatte i kommunen, 8 i Tromsø Havn og 2 i Tromsø parkering går da ut i streik.

Opptrapping av streiken vil ramme barnehager, skoler og SFO hvor Fagforbundet tar ut assistenter og fagarbeidere i streik. I tillegg har vi varslet ut renholdere og vaktmestre i denne fasen, samt ansatte i Kultur og idrett.

Streiken går nå inn i sin andre uke og det vil etterhvert bli en del merkbare konsekvenser, men fortsatt synes streikeviljen å være på topp og kravene like aktuelle som da streiken trådte i kraft. 

Fagforbundet varsler streik!

Publisert 25.05.2010 av Administrator

(25.05.10) Fagforbundet Tromsø kommune varsler streik!

Torsdag morgen 27/5 kan offentlig sektor være i streik dersom meklingen for flere tusen offentlig ansatte ikke fører frem.
Fagforbundet i Tromsø kommune leverte fredag varsel om plassfratredelse for 319 medlemmer i Tromsø kommune og 10 medlemmer i Tromsø havn. Varslet omfatter i første omgang administrative stillinger innafor alle områder, Vann og avløp, Eiendom og Fagrent, Brann og redning og flere andre områder. I løpet av tirsdag og onsdag vil de som er tatt ut i fase 1 av en evt. streik bli varslet fra oss, sier Kristin Arvesen, streikeleder i avd 177.
En streik vil bli iverksatt fra tidligst arbeidstidens begynnelse torsdag morgen, men vi vet at mekling kan foregå på overtid så medlemmene oppfordres til å følge med på nyhetene utover kvelden 26/5.
I tilfelle streik, vil Fagforbundet ha streikekafe på Verdensteateret fra torsdag morgen 27/5 og dersom en streik er et faktum da oppfordres de streikende å møte opp der for å få informasjon.

Streikekomiteen vil være i beredskap på Fagforbundets kontor i Veitasenteret 6.etg daglig fra og med tirsdag 25/5.

Minstelønn til arbeidsretten

Publisert 25.08.2010 av Administrator

(25.08.10)
Det er fortsatt uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret. Tvistemøtet onsdag 11.august ga ikke noe resultat og saken må nå løses av arbeidsretten.

Les mer »

Informasjon til våre medlemmer som var i streik!

Publisert 02.07.2010 av Administrator

Det er beklagelig å meddele følgende:

Til tross for innstendige oppfordringer fra politisk ledelse nekter rådmannen i Tromsø Kommune å samarbeide med Fagforbundet om trekklistene slik at korrekt streikebidrag kan utbetales fra vår side samtidig som lønnstrekket foretas den 12.juli.

Les mer »

Uravstemning tariffoppgjøret 2010. Frist for svar: 28/6!

Publisert 22.06.2010 av Administrator

Fagforbundets medlemmer mottar i disse dager en meget viktig konvolutt fra forbundet. Riksmeklingsmannens forslag til løsning i tariffoppgjøret 2010 skal til uravstemning hos våre medlemmer.

Les mer »

Streikebidrag - VIKTIG!

Publisert 16.06.2010 av Administrator

Fagforbundet har fått opplyst fra arbeidsgiver i dag at streiketrekk blir foretatt på juli lønn den 12/7.
Det haster derfor med å sende inn kopi av lønnsslipp og kontoinformasjon. Tillitsvalgte har fått denne informasjonen tidligere og vi har mottatt fra en del av de streikende. Men fortsatt gjenstår svært mange og vi oppfordrer til at de som var i streik og som ikke har sendt inn informasjon til oss gjør dette snarest. Dette er viktig for at vi skal rekke å få streikebidraget klart til utbetaling på det tidspunktet trekk for streik foretas.

Les mer om hva vi trenger!

Les mer »

Bilder fra Tirsdag, 09.06.10

Resultatet i tall

Publisert 09.06.2010 av Administrator

(09.06.10)

Resultatet etter streiken er klart, og legges ut i tall her på nettsidene våre.

Les mer »

Stor streikemarkering! (Møteplikt!)

Publisert 08.06.2010 av Administrator

(08.06.10)

På lik linje med fredagen samles vi til en stor streikemarkering utenfor Rådhuset imorgen, onsdag 9.juni kl. 13:00, hvor alle har møteplikt!

Les mer »

Informasjon om meklingen som foregår sentralt

Publisert 08.06.2010 av Administrator

(08.06.10)

Ingen løsning på konflikten i kveld.
Etter det vi kjenner til har det vært møter sentralt i dag med sikte på å finne ei løsning på den halvannen ukes lange streiken. Nå i kveld, tirsdag, foreligger fortsatt ingen løsning og streiken i Tromsø kommune fortsetter selvsagt med full styrke også i morgen onsdag. Fagforbundet vil informere de streikende så snart vi får signaler fra sentralt hold om hva som skjer.

 

Streiken fortsetter!

Publisert 08.06.2010 av Administrator

Streiken fortsetter inntil det blir en avklaring. Fagforbundet kommenterer ikke spekulasjonene i media om utviklingen i kommunestreiken. Nettsidene blir oppdatert når vi har noe å melde.


Les mer »

Bilder fra Mandag, 07.06.10

Pressemelding ang. streikebryteri

Publisert 07.06.2010 av Administrator

(07.06.10)

Hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset oversendte i helga ei pressemelding ang. streikebryteri som foregår i kommunen.

Les mer »

Fredag 4.juni

Appell fra fellesmøtet 4.juni

Publisert 06.06.2010 av Administrator

(06.06.10)

Fagforbundet sin appell legges her ut på nett slik at alle kan få lese streikeleder Kristin Arvesen sin motiverende peptalk til de streikende!

Les mer »

Oppmøteplikt for alle som er tatt ut i streik:

Publisert 05.06.2010 av Administrator

Samtlige som er tatt ut i streik har møteplikt på Torget hver dag kl. 11-12. Unntatt er kun de som er satt opp på faste streikevakter andre steder på det gitte tidspunkt, samt de som bor langt ute i distriktet og som har fått andre beskjeder.

Bilder fra 28.5 - 3.6

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp