Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Pressemelding ang. streikebryteri

Fagforbundet Tromsø Kommune avd 177

 


PRESSEMELDING.

Tromsø 05.06.10


STREIKEBRYTERI.

Uverdig av arbeidsgiver Tromsø kommune at de nå er gått til det skritt å bedrive streikebryteri. På Fagrent (kommunens renholdere) blir ansatte som av ulike grunner ikke er i streik beordret til å utføre streikende kollegaers arbeid. Det er kun en betegnelse på dette – Streikebryteri!

Enhetsleder på Fagrent, Revold, sender til stadighet ut SMS til renholderne der han påpeker at de gjenværende renholderne skal utføre sin normale jobb, og så forsette å vaske til bygget er rent. Dette får han støtte for hos kommunens toppledelse.

For å forsvare dette streikebryteriet forsøker ledelsen å fortelle at renholderne som er ansatt i team, og dermed har man ikke noe spesielt vaskeareal som er ”sitt”. De kan brukes overalt. Dette vet renholdsleder at ikke stemmer. Ved fravær overlapper renholderne hverandres areal. Å provosere i en streikesituasjon med å komme med denne type bortforklaringer har kun en hensikt, - å minske effekten av de streikende renholderes fravær.

Fagforbundet avd. 177 har vært streikesituasjon bevist. Vi har hele tiden unnlatt å ramme liv og helse i vår uttak av medlemmer. Våre pleie – og omsorgsansatte er ikke rørt. Vi har heller ikke tatt ut vaktmestre og renholdere som jobber opp mot denne tjenesten. Arbeidsgivers svar er å bruke renholdere som har deltidsstilling på helseinstitusjoner å utføre streikerammet arbeid. Dette er lavmål og uprofesjonelt.

Fagforbundet avd. 177 klandrer ikke de renholderne som er beordret til å utføre streikebryteri. Ansvaret her ligger hos kommuneledelsen.

Arbeidsgiver, enhetsleder og rådmann, viser med all tydelighet hvor lite de respekterer denne lavtlønnsgruppen som renholderne er. Når streiken er over og normale forhold igjen skal råde, er det ikke lett å glemme denne holdningen som nå vises.


For streikekomiteen i Fagforbundet avd. 177

Odd Harald Brenneset
Hovedtillitsvalgt

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp