Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Streiken fortsetter!

Streiken fortsetter

Streiken fortsetter inntil det blir en avklaring. Fagforbundet kommenterer ikke spekulasjonene i media om utviklingen i kommunestreiken. Nettsidene blir oppdatert når vi har noe å melde.

Vi registrerer at media varsler at kommunestreiken går mot en avslutning. Vi ser også at media feilinformerer om Fagforbundets streikeuttak.
At det på et tidspunkt i en hver streik blir bevegelse og at det gjennomføres uformelle samtaler mellom partene, er regelen ikke unntaket. Dette skjer også i den pågående streiken i kommunene. Medlemmene i Fagforbundet er klar over dette, men streiken fortsetter inntil det blir en avklaring.
Vi får meldinger om at streikeviljen er på topp, og forsøk fra enkelte deler av pressen på å framstille kampen som avsluttet vil ikke endre de streikendes holdning om at de kjemper for en rettferdig lønn og lik behandling.
Justering - ikke opptrapping
Til tross for det media skriver om opptrapping av streiken tirsdag, kan vi som er i streik melde: Dette er ingen opptrpping av streiken, men en justering av de forrige streikeuttakene. Denne justeringen skjer av grunner som vi har redegjort for i en egen sak.

Streiken fortsetter!

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp