Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Resultatet i tall

Resultatet gir et generelt tillegg på 2,1 prosent, dog minst 7100,- til alle som omfattes av kap. 4. virkningsdato: 1.7. 2010.

Nye minstelønnssatser 10 års ansiennitet
Stillinger uten krav om utdanning: 306 000 kr.
Fagarbeiderstillinger og tilsvarende: 335 300 kr.
Stillinger med krav om høyskoleutdanning: 374 500 kr.
Stillinger med høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning: 398 000 kr.
Stillinger med krav om mastergrad: 440 000 kr.
Virkningsdato 1.8. 2010

Garantibestemmelse for arbeidstakere i stillinger uten særskilt krav til utdanning med minst 20 års lønnsansiennitet
1.5 2010: 311 200 kr.
1.7.2010: 318 300 kr.
1.5.2011: 323 200 kr.

Det gis et generelt kronetillegg på 2000 kroner til ansatte med
høyskoleutdanning (kap. 4B).
Virkningsdato: 10.6.2010.

Lærerne gis et generelt tillegg 1,15 prosent. (kap. 4C)
Virkningsdato 10.6.2010.

Det er satt av en pott til lokale forhandlinger som utgjør om lag 0.3 prosent av potten på årsbasis. Det er gitt føringer om at de lokale forhandlingene blant annet skal gå til likelønn, lederrelasjoner og lønnskompensasjon for ansatte som har tatt relevant tileggsutdanning.

Uttelling for spesial-, tilleggs- eller videreutdanning kompenseres med mellom 5000 og 20 000 kroner, avhengig av utdanningens varighet.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp