Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Streikebidrag - VIKTIG!

STREIKEBIDRAG - VIKTIG INFORMASJON!

Fagforbundet har fått opplyst fra arbeidsgiver i dag at streiketrekk blir foretatt på juli lønn den 12/7.
Det haster derfor med å sende inn kopi av lønnsslipp og kontoinformasjon. Tillitsvalgte har fått denne informasjonen tidligere og vi har mottatt fra en del av de streikende. Men fortsatt gjenstår svært mange og vi oppfordrer til at de som var i streik og som ikke har sendt inn informasjon til oss gjør dette snarest. Dette er viktig for at vi skal rekke å få streikebidraget klart til utbetaling på det tidspunktet trekk for streik foretas.

 

VI TRENGER:

LØNNSSLIPP:
Kopi av lønnsslippen for MAI mnd. ( dette fordi juni-slippen inneholder feriepenger og annet som kan være uklart) De som av ulike årsaker ikke har mai-slippen tilgjengelig, kan sende juni-slipp, forutsatt at denne inneholder opplysninger om regulativlønna.

KONTONR:
Vær oppmerksom på at de som mottar lønnsslipp fra Tromsø kommune på epost, må føre på kontonr. da dette ikke er fullstendig på de elektroniske slippene.

 

Vi ber om at kopiene sendes oss så snart som mulig for at vi skal rekke utbetaling i juli. Dere kan sende inn elektronisk til: fagforbundet@tromso.kommune.no eller levere til oss på kontoret i Veitasenteret 6.etg. ( kan også legges i postkasse utafor kontoret hvis kontoret er ubetjent) Tillitsvalgte kan også samle kopi av slippene og levere til oss dersom dere gjør avtale med dem om det.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp