Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Uravstemning tariffoppgjøret 2010. Frist for svar: 28/6!

Fagforbundets medlemmer mottar i disse dager en meget viktig konvolutt fra forbundet. Riksmeklingsmannens forslag til løsning i tariffoppgjøret 2010 skal til uravstemning hos våre medlemmer.

I konvolutten finner du følgende:
Et hefte med stemmeseddel og informasjon om de viktigste elementene i meklingsresultatet.
Videre en konvolutt til stemmeseddelen med nøye veiledning på hvordan man gjør dette og en omslagskonvolutt hvor navn og medlemsnummer påføres. Medlemsnr. finner man blant annet på konvolutten man mottar stemmematerialet i.

Det anbefales sterkt at alle benytter denne muligheten til å avgi sin stemme. Les derfor god gjennom heftet som medfølger og bruk gjerne Fagforbundets nettsider, www.fagforbundet.no, for utfyllende opplysninger.

 

Noen av hovedpunktene i årets oppgjør:

- Minstelønnsgaranti for ansatte i stillinger uten særskilt krav til utdanning hvor de med 20 års ansiennitet er sikret 311.200 fra 1/5-10. I tillegg skal minstelønn for denne gruppen følge Folketrygdens regulering av grunnbeløpet.

- Generellt tillegg til alle pr. 1/7-10 på 2.1%, dog minimum kr. 7100.-

- Heving av minstelønn for alle stillingsgrupper fra 1/8-10 som for noen av våre medlemsgrupper vil innebære et lønnsopprykk på over 18.000,- kr.

- Lokale forhandlinger var Fagforbundets stridstema og noe av grunnlaget for den to uker lange streiken. Fagforbundets lyktes i å få potten til lokale forhandlinger redusert i forhold til det som var KS sine krav. Det blir altså satt av pott til lokale forhandlinger, 0.85% med virkning fra 1/8-10 og 0.25% med virkning fra 1/1-11. Forhandlinger for begge oppgjør skal være gjennomført innen 15/11-10.
Det er lagt betydelige føringer på lokale forhandlinger i år hvor blant annet Fagforbundets krav om likelønn er ivaretatt. De sentrale føringene er absolutte og det påhviler partene lokalt et stort ansvar for å innfri disse. Stikkord er likelønn, avlønning av kvinnelige ledere og lønnsrelasjoner mellom leder og de som ledes. Videre er potten på 0.25% øremerket kompensasjon for etter og videreutdanning, herunder også den etterlentea lønnsvurderingen av realkompetanse som ble bestemt i Riksmeklingsmannens møtebok i forbindelse med tariff 2008. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om lokale forhandlinger etter sommerferien, men vi kan allerede nå gi ei oppfordring til alle som ennå ikke har foretatt kompetanseregisteringen av sin CV om å gjøre dette fordi det vil være et svært viktig dokument for oss når vi skal forhandle til høsten.


Viktig om fristene for avstemning:

Følg veiledningen på stemmematerialet du har fått tilsendt.

STEMMESEDDEL MÅ VÆRE FAGFORENINGA I HENDE SEINEST 28/6! (Konvolutten skal altså IKKE sendes til Oslo, men leveres til oss på kontoret.)

Konvolutten kan leveres til tillitsvalgte , som besørger disse innlevert til fagforeningskontoret. Den kan også leveres til oss på fagforeningskontoret i Veitasenteret 6.etg. Det finnes en postkasse utafor døra.

Husk fristen som er 28/6!

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp