Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Linker

Publisert 29.08.2006 av Administrator

HER  finner du mange linker - lokale, nasjonale og ut i verden. Fra våre tidligere hjemmesider

AKTUELLE LINKER:
Fagforbundet   Fagforbundet Troms   Landsorganisasjonen (LO)
LO Favør. Et omfattende fordelsprogram for LO-organiserte, bl.a verdens beste innboforsikring.
Forsvar den offentlige tjenestepensjonen. En viktig sak for arbeidstakerne i offentlig sektor i Norge
Forsvar uførepensjonen. Nesten halvparten av de LO-organiserte går av på uføretrygd. Den økonomiske og politiske eliten her i landet foreslår kraftige kutt i uføretrygda, og det er ikke akseptabelt.
Forlaget Manifest. Det sentrale forlaget for fagorganiserte og tillitsvalgte.
Manifest Analyse. Fagbevegelsens egen tenketank. En unik kunnskapsbase og ressurs for alle som forsvarer velferdsstaten.
Fellesskap.org. De rødgrønne partienes felles nettsted.
Rødt. Hjemmesida til partiet.
Arbeidsforskningsinstituttet     Arbeidstilsynet   
Labourstart En utmerket norsk og internasjonal nyhetstjeneste for fagorganiserte
"SURFEBRETTET" Nettressurs for tillitsvalgte og medlemmer. 1000-vis av linker! 
Folkeaksjonen "Oljefritt Lofoten og Vesterålen"
Norges Kystfiskarlag. Kystfiskerne er mot strukturering og privatisering av fiskeriene. Arbeider for at ressursene i havet skal gi arbeid og inntekt til flest mulig langs kysten!
Varslerunionen       Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen  
Norsk Folkehjelp. Fagbevegelsens egen solidaritets- og bistandsorganisasjon
"Res Publica" Viktig norsk tankesmie og forlag. Forsvarer den norske modellen mot den rådende nyliberalismen. Støttet av flere LO-forbund. Fagforbundets Jan Davidsen er styreleder.
Sivilombudsmannen. Klageinstans for stat, fylke og kommune
Forsvar AFP Tapt i privat sektor i 08, mens offentlig sektor i oppgjøret i 09 reddet AFP
Norsk Pensjonistforbund Allierte i kampen for en verdig pensjon for alle
Ivar Johansens hjemmeside. Oslo-politiker fra SV med enorm artikkelsamling m.m. til bruk i kampen mot privatisering og nyliberalisme og mot større forskjeller mellom folk.

Engelskspråklige linker + div:
Michael Moore. En unik og viktig filmskaper og aktivist i USA. Slåss mot de økende forskjellene - for arbeider - og middelklassens faglige rettigheter - for et helsevesen for alle - mot krigen i Afghanistan. Vant Oscar i 2004.
"The Nation". Viktig magasin i USA med god hjemmeside.
Democracy Now. En progressiv nyhetskanal i USA
Plunder. The crime of our times. En prisbelønt journalist som varslet om finanskrisen på forhånd. Dokumentarfilmer - artikler - bøker m.m. Veldig bra.
Healthcare NOW Arbeider for å endre det profittstyrte, usosiale helsevesenet i USA.
"Free Choice Act" Fagbevegelsen i USA slåss for endringer av lovverket slik at det blir enklere å organisere seg.
Witnesses to hunger. Slåss for et verdig liv for fattige mødre og barn i USA.
The White house President Obamas hjemmeside
US labor against the war. Den amerikanske fagbevegelsen er samlet mot Irak-krigen. Godt oppdatert side, med bl.a. underskriftskampanje mot privatiseringen av den irakiske oljen: "No blood for oil"
Iraq-veterans against the war De har vært der, og nå slåss de mot okkupasjonen
"Teamsters" Transportarbeiderforbundet i USA
Youtube - Verdens største videonettsted og video-"lager". Søk på hva det skal være. Du finner det meste.
Crooks and Liars. Daglig oppdatert bloggeside om den farlige høyresida i USA-politikk og media, -og om de mediefolkene som konfronterer dem. Stort og detaljert arkiv.
Center for union facts. Studèr fagforeningsknusing i USA i praksis. Dette er en hjemmeside for profesjonell fagforeningsknusing, betalt av "big business". Sjekk videoene som kjøres som TV-reklame. Og disse folkene leker ikke butikk. I USA har de klart å knuse fagforeningene. Bare 7 % av arbeidstakerne i privat sektor er nå organisert.
Source Watch. Avslører metoder for fagforeningsknusing i USA. God og grundig.
Rick Berman. Interessant hjemmeside til den mest kjente og aggressive "informasjonsrådgiveren" i USA, betalt av storindustrien. Han tar alt av saker for dem, fra fagforeningsknusing til anti-miljøkamp. Et klassisk eksempel på en ytre-høyreaktivist som det er verdt å studere nærmere. Vi finner slike her i landet også, bl.a i miljøet rundt tenketanken "Civita".
Civita: Norsk tenketank på høyresida, ledet av tidligere Høyre-minister Kristin Clemet. Hovedprosjektet er å angripe den norske velferdsstaten, og spesielt de universelle velferdsordningene som omfatter alle, som eks. vis uføretrygden, samt angrep på fagbevegelsen. Arbeider for økte klasseforskjeller og for et privatisert forskjells-samfunn, med USA som ideal.


NARUC: Hjemmesida du ikke visste, eller trodde, fantes: "National Association of Regulatory Utility Commissions". (Utility = privat eller offentlig bedrift som produserer offentlige tjenester). Ei godt skjult hemmelighet i USA. Prisene på strøm, telefon, vann, avløp gass og kollektivtrafikk er ennå i dag i de fleste delstatene tungt regulert gjennom et unikt demokratisk system som har vært rådende siden New Deal på 30-tallet. Et flertall av de amerikanske delstatene har pr. i dag nektet å liberalisere disse sektorene, på tross av press fra storindustrien og Bush & co de siste årene. Fordi flertallet av amerikanerne tjener på dette veletablerte systemet, som holder monopoler i sjakk og forhindrer utpressing av folk flest for tjenester som alle er avhengige av. Samtidig  eksporterer amerikanerne ekstrem liberalisme og uregulert privatisering til resten av verden på de samme områdene. Fra introduksjonen på hjemmesida: NARUC is an association representing the State public service commissioners who regulate essential utility services, such as electricity, gas, telecommunications, water, and transportation, throughout the country. As regulators, our members are charged with protecting the public and ensuring that rates charged by regulated utilities are fair, just, and reasonable.

Democracy and regulation. Nettside om ei bok ved samme tittel som i detalj går inn på det unike prisreguleringssystemet av energi-vann-avløp-gass-tele-kollektivtransport i flertallet av statene i USA. Boka anbefales og kan kjøpes via nettsiden. Tar også for seg prissvingingene i verdens mest liberaliserte energimarked - det nordiske.

Nasjonale reguleringskontor verden over. Ei oversikt over samtlige reguleringskontor verden over, i forhold til sentrale tjenester som tele, energi, vann, avløp osv. Det er store variasjoner mellom landene hvordan de fungerer i forhold til de store selskapene, og det er et paradoks og ei godt skjult hemmelighet at det er i et flertall av statene i USA at reguleringen av storselskapene på disse områdene fungerer best, og er underlagt størst grad av folkelig, demokratisk kontroll. Klikk på Washington Utilities and Transportation Commision og studèr hvordan prisreguleringen fungerer i praksis i et flertall av statene i USA i dag. Gjennom helt åpne prosesser der samtlige interessegrupper og borgere inviteres til å delta, også selskapets konkurrenter, må et "Utility"-selskap som vil øke prisene, eller foreta større investeringer, legge fram samtlige dokumenter og opplysninger som etterspørres. Prosessen er helt åpen, selskapet kan ikke holde noe tilbake med henvisning til at det er forretningshemmeligheter. Gjennom en seig prosess, gjerne over flere måneder, ofte med millioner av dokumenter involvert, kommer man fram til rett pris på vannet, strømmen osv, med en fastsatt, moderat profitt for selskapet. Selskapet har ikke annet valg enn å akseptere denne framgangsmåten dersom de vil være i business. Dette er demokratisk regulering i praksis. Prisene reguleres altså strengt for noen sentrale offentlige tjenester for amerikanerne flest, samtidig som de eksporterer ekstrem liberalisme innafor de samme forretningsområdene til resten av verden. Kilde: Greg Palast. En av verdens fremste progressive, gravende journalister. En av forfatterne bak boka "Democracy and regulation" (se link litt lenger opp)

 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp