Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Publisert 23.08.2006 av Administrator

Om Fagforbundet Tromsø Kommune avd. 177
(Oppdatert juli 2012) Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund slo seg sammen i det nye Fagforbundet den 17. juni 2003 på et konstituerende landsmøte i Oslo. Organisasjonen er landets største fagforbund med vel 330.000 medlemmer. Fagforbundet Tromsø kommune avd. 177 har pr. april 2012 ca 2.900 medlemmer, og er kommunens suverent største fagforening, med medlemmer på alle arbeidsplasser og i de fleste stillingsbetegnelser.


Ungdomstillitsvalgte Turith Christiansen og Daniel Sebergsen på styremøte 29 august 06


Fagforbundet organiserer de som sørger for at hverdagen din fungerer. Våre medlemmer arbeider i kommunale, fylkeskommunale, private virksomheter og i helseforetak.

Vår oppgave er å passe på at du og dine får de velferdstjenestene dere har krav på. Målet vårt er å gjøre velferdstilbudet bedre sammen med deg som innbygger, sammen med lokalpolitikere og kommunens administrasjon. Vi vil ikke ha velferdstjenester ut på anbud. Kommunene må få økte inntekter for å gi et godt velferdstilbud. Nye statlige pålegg og reformer må dekkes av staten. Kommunene må gjøres i stand til å gi bedre tjenester som alternativ til privatisering. Vi må sammen slåss mot et hardere arbeidsliv og utstøting, og for et inkluderende arbeidsliv. Sykelønnsordningen må bevares og pensjonsrettigheten må forsvares. Alle som ønsker det må ha mulighet til å jobbe heltid slik at heltid blir en rettighet mens deltidsarbeid blir en mulighet. Arbeidsledigheten må bekjempes med aktiv kommunal og statlig næringspolitikk.

For deg som arbeidstaker representerer Fagforbundet trygghet i en tid der arbeidsledigheten stiger. Vi kjemper på din side - for bedre lønn og tryggere arbeidsvilkår. Vi forsvarer rettssikkerheten til medlemmene (juridisk assistanse). Medlemskapet åpner for gode forsikringsordninger i Sparebank 1. Vi tilbyr fellesskap med andre som har de samme interessene som deg, og vi ivaretar dine rettigheter. Fagforbundet har dyktige tillitsvalgte ute på arbeidsplassene.


Tillitsvalgte før styremøte 29 aug 06


Fagforbundet hadde to fagforeninger i Tromsø Kommune frem til mai -05, da de ble sammenslått til ei stor forening, som nå er Nord-Norges største fagforening. Hovedorganisasjonen er LO. I kommunen har vi ca. 1.700 yrkesaktive medlemmer. Vi organiserer nesten alle typer yrkesgrupper i kommunen.

Vi er representert i de fleste prosjektgrupper og i mange kommunale utvalg som Arbeidsmiljøutvalget, Likestillingsutvalget, Sentralt samarbeidsutvalg, AKAN-utvalget. Ellers er tillitsvalgte ute representert i ulike utvalg på arbeidsplassene.

Leder / htv: Bjørn Willumsen
Tel: 777 91168 / 959 45 390
E-post: bjorn.willumsen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Vivi Jakobsen Sandberg
Tel: 777 91166 / 976 50 832
E-post: vivi.jakobsen.sandberg@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Odd-Harald Brenneset (for tida sykemeldt)
Tel: 777 91165 / 976 50 829
E-post: mailto:odd.harald.brenneset@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Ingrid Lettrem Olsen
Tel: 777 91163 / 913 09 691
E-post: ingrid.lettrem.olsen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Kristin Arvesen
Tlf 777 91164 / 478 09710
E-post: kristin.arvesen@tromso.kommune.no

Gruppemail til samtlige på kontoret: fagforbundet@tromso.kommune.no

Besøksadresse: Grønnegt. 95 (Veitasenteret, plan 6)
Postadresse: Rådhuset, 9299 TROMSØ

Hjemmesiden til Fagforbundet

Hjemmesiden til Fagforbundet Troms


 

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp