Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Publisert 20.02.2013 av Administrator

Hvor finner du oss

Publisert 04.02.2013 av Administrator

 

Tillitsvalgte i SST

Fagrent:

Edny Navjord

tlf 91628959

 

Bydrift:

Solveig Astad

Tlf 77791420

solveig.astad@tromso.kommune.no

Willy Nilsen

tlf 77791400

willy.nilsen@tromso.kommune.no

Henning Breivik

tlf 90828630

henning.kjetil.breivik@tromso.kommune.no

Jan Konrad Wiesner

tlf 77791412

jan.konrad.wiesener@tromso.kommune.no

Tron-Even Augustinussen

tlf 95984213

tron-even.augustinussen@tromso.kommune.no

 

Brann og Redning:

Charles Jacobsen

tlf

charles.jacobsen@tromso.kommune.no

Vara: Håvard Malmedal

tlf 93402299

havard.malmedal@tromso.kommune.no

 

Eiendom:

Frank Hansen

tlf 48207344

frank.hansen@tromso.kommune.no

Trond Roald Olsen

Tlf 77791140

Trond.Roald.Olsen@tromso.kommune.no

Stein Sivertsen

tlf 90613739 

stein.sivertsen@tromso.kommune.no

 

Remiks AS:

Trond Evertsen

tlf

trond.evertsen@remiks.no

 

Tromsø Havn KF:

Jan Henning Vekve

TLF 908 34 358

jve@tromso.havn.no

 

Vann og Avløp:

Kjell Andresen

tlf 48159700

kjell.andresen@tromso.kommune.no

Vara: Tore stenvold

tlf 90121345

tore.stenvold@tromso.kommune.no

 

 
 

 

 

 

 

Til toppen av siden

Styremøte i SST 19 feb 2013

Publisert 20.02.2013 av Administrator

Styremøte i SST den 19 februar i Fagforbundet lokaler på Veita.

Her gikk vi gjennom saksfremlegget til Øystein Nermo om gjennomgangen av teknisk sektor i Tromsø kommune.

Trond Evertsen hadde et godt innlegg om overgangen fra Anleggseksjonen til KF til AS på Remiks. Han fortalte oss om hva vi må passe på og hvilke utfordringer som de tillitsvalgt kommer opp i når ledelsen ønsker å konkurranseutsette tjenester.

 

Vi hadde en god gjennomgang av alle tjenestene som de tillitsvalgte representerer.

 

Nytt styremøte i SST blir i mai mnd.

INNKALLING TIL TILLITSVALGTSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR PÅ RICA ISHAVSHOTELL, «RICA HALL» kl. 08.30 – 15.45

Publisert 28.01.2013 av Administrator

Til samtlige tillitsvalgte i Fagforbundet avd. 177, samt til styremedlemmene og medlemmene i seksjonsstyrene

INNKALLING TIL TILLITSVALGTSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR PÅ RICA ISHAVSHOTELL, «RICA HALL» kl. 08.30 – 15.45

Dagsorden:
08.30 - 08.50:  Åpning, presentasjon
08.50 - 09.20:  Ferieloven v / kompetansesenteret
09.20 - 09.30: Pause
09.30 - 10.00:  Vikarbyrådirektivet, tillitsvalgtes rettigheter v/
                               kompetansesenteret
10.00 - 10.20:  Pensjon – aktuelle problemstillinger
10.20 - 10.30:  Pause
10.30 - 11.15:  Aktuell info fra de hovedtillitsvalgte

11.15 - 12.00:  Lunsj

12.00 – 15.45:  Søkelys på konkurranseutsetting i Tromsø kommune:

- Bjørn Willumsen, Fagforbundet avd. 177:
  «Statusrapport»
- Svenn Arne Lie, Fagforbundet sentralt:
  «Forretning og forvaltning – hva er egentlig forskjellen?»
- Linn Herning, For Velferdsstaten:
  «Slik markedsrettes offentlig sektor»
- Stein Stugu, De Facto:
  «Price Waterhouse Coopers har nylig utredet barnehagene i Oslo – hva kan     dere vente dere i Tromsø?»

For styret i Fagforbundet Tromsø kommune avd. 177.
 

Mangel på kontroll og innsyn v/leder Stein Guldbrandsen i SST Fagforbundet

Publisert 28.01.2013 av Administrator

Et par uker før jul kom meldinga om at Oslo Vei var konkurs, 283 ansatte ble stående uten jobb, mange av dem medlemmer i Fagforbundet. Meldinga slo ned som lyn fra klar himmel, solide, trauste Oslo Vei, kjent som et av Norges eldste entreprenørselskaper kunne vel ikke bli slått konkurs?

Les mere

Publisert 25.01.2013 av Administrator

Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk (SST)

Meld deg inn på medlemsportalen, nyttig info

Medlemsportalen til Fagforbundet er enkel og melde seg inn på. http://www.fagforbundet.no/ trykk på medlemsportalen.

Her får man mye nytting info om fagforbundet for medlemer og de tillitsvalgte.

  • Nyhetsbrev kan man få.
  • Hva skjer i teknisk sektor rundt i landet
  • info om hva Fagforbundet kan hjelpe deg med.

Hold deg opptatert.

 

Markeringen av de kontoransattes dag

Publisert 29.04.2011 av Administrator

Seksjon Kontor og Administrasjon (SKA) hadde markering av Kontoransattes Dag onsdag 27. og 28.april.2011, og her kan du få lese litt mer av hva de fant på!

Les mer »

Brannmannsforum og Fagforbundet arrangerte møte på brannstasjonen i Tromsø

Publisert 24.05.2007 av Administrator

(24.5.07) Fagforbundet og Brannmannsforum arrangerte et åpent møte på brannstasjonen i Tromsø den 10 mai. Ca 25 deltok på møtet, der Pål Linberg, leder av det sentrale brannmannsforum, innledet om arbeidet og planene framover.

Les mer »

Seksjon samferdsel og teknisk (SST)

Publisert 01.09.2006 av Administrator

Årsberetning for 2006 fra seksjonsleder Stein Sivertsen


Fra seksjonsmøtet på Saga Hotell 25.9.06. Ved bordenden sitter fra v. ungdomstillitsvalgt Daniel Sebergsen, tillitsvalgt i renovasjonen Trond Evertsen, seksjonsleder Stein Sivertsen, tillitsvalgt Bydrift Henning Breivik, tillitsvalgt oppsynsmenn Jan Konrad Wiesener. Med ryggen til leder av renholdsgruppa Edny Navjord, og tillitsvalgt Fagrent Eva Asbjørnsen

Seksjonsstyret i SST består av samtlige tillitsvalgte innafor teknisk sektor i Tromsø Kommune.


Stein Sivertsen, Eiendom, er leder av seksjonen.

Stein Sivertsen kan treffes på tlf. 906 13739
Mailadr. stein.sivertsen@tromso.kommune.no

Under seksjon samferdsel og teknisk finner vi følgende grupper

Renholdsgruppa:
De kommunale renholderne har en egen, aktiv gruppe, ledet av Edny Navjord, renholder på Gyllenborg skole 

"Årets tillitsvalgt" Edny Navjord, superverver og ildsjel for de kommunale renholderne, på besøk på den nye og flotte Fagereng skole 6 februar 07. Til v. ledende renholder på skolen, Pål Solnes

Vaktmestergruppa
Vaktmesterne har en egen aktiv gruppe, under ledelse av Ole Morten Stagrum, Mortensnes sykehjem

Teknisk etat på slottet har en egen klubb, der samtlige av fagforeningens tillitsvalge i Bydrift, Vann og avløp, renovasjonen og øvrige arbeidsplasser er representert.

Fagforbundets medlemmer på i brannvesenet har også en egen klubb, under ledelse av tillitsvalgt Arne Henning Steene.


Hovedtillitsvalgt Odd Harald Brenneset har ansvaret for oppfølging av seksjonens medlemmer på fagforeningskontoret.

Brenneset treffes på tlf 777 91165    mobil 976 50829
mailadr: odd.harald.brenneset@tromso.kommune.no

Liste over samtlige tillitsvalgte i seksjonen


Fra seksjonsmøtet på Saga Hotell 25 september 2006. Nærmest sitter leder Stein Sivertsen, på andre sida av bordet sitter tillitsvalgt Eva Asbjørnsen, Fagrent, og leder av renholdsgruppa, Edny Navjord.

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp