Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

De siste dagers hendelser

Publisert 23.07.2011 av Administrator

(23.07.11)
Fagforbundet avd. 177 Tromsø Kommune ønsker å gi all sin sympati og kondolanser til alle de berørte av katastrofen. De som sitter livredde og skrekkslagne igjen og de som er pårørende til redde, skadede og drepte fra både Utøya og regjeringskvartalet.

Les mer »

STYRET 2010

Publisert 23.08.2006 av Administrator

Styret er valgt i henhold til vedtektene i Fagforbundet. Styret har møter hver 21. dag, dvs. hver tredje tirsdag ettermiddag.


Styret har ansvaret for å lede fagforeninga og gjennomføre de oppgavene som forbundet har bestemt i h.h.t. overordnete planer (vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram, landsmøtevedtak m.m.). Styret har videre ansvar for å koordinere arbeidet i fagforeningen slik at alle deler av fagforeningens virksomhet fungerer, spesielt med tanke på tillitsvalgtapparatet på alle nivå. Styret har ansvaret for drift og økonomi i fagforeningen. Styret har ansvaret for å ivareta opplæringsvirksomhet, informasjon, verving og medlemsoppfølging. Styret har også ansvar for å drive politisk påvirkningsarbeid innafor forbundets organisasjonsområde. Styret skal påse at arbeidet i seksjonene fungerer etter vedtektene.
Møteledelsen går på omgang mellom styremedlemmene, slik at alle får erfaring med den siden av styrearbeidet.


Leder: Bjørn Willumsen, Bydrift


Hovedtillitsvalgt Vivi Jakobsen Sandberg


Kasserer: Paul Isaksen, Tromsø Kemnerkontor


Leder SHS: Brynhild Svendsen, Kvaløysletta sykehjem


Leder SKKO: Anne Grete Bakke, Krokelvdalen SFO


Leder SST, studieleder: Stein Sivertsen, Eiendom

.
Tidligere leder SKA: Maren - Anne Planting, Rådhuset
Nåværende leder: Grethe Karlsen, Grønnåsen skole (mangler bilde foreløpig)


Ungdomstillitsvalgt/leder ungdomsutvalget: Line Therese Arvesen


Nestleder ungdomsutvalget: John Løkke Jensen


Tidligere leder i veteranklubben: Johannes Bellika(død sommeren 2011) Nåværende leder: Frode Jensen (bilde mangler)


Fast vara i styret: Kari Angelsen, Domkirken BHG


2 av de hovedtilltitsvalgte møter i styret med fulle rettigheter, de veksler seg i mellom på å stille. Samtlige hovedtillitsvalgte har møte, tale- og forslagsrett i styret.


VÅRE HOVEDTILLITSVALGTE:


SKKO: Vivi Jakobsen Sandberg


SHS: Ingrid Lettrem Olsen


SHS: Kerry Macallan. Fram til januar 2012


SST: Odd Harald Brenneset


SKA: Kristin Arvesen

Til Forsiden Innholdsoversikt for fagforbundet177.no Send oss e-post
Siteman CMS - KP Fagforbundet avd. 177 Tromsø © 2006-17

Topp